Sládkovič Andrej

Report
ANDREJ SLÁDKOVIČ
ROD. BRAXATORIS
*30.3.1820
† 20.4.1872
Krupina
Radvaň nad Hronom
ZO ŽIVOTA...
- bol slovenský evanjelický kňaz, básnik,
kritik literárnych a dramatických
prác, publicista a prekladateľ,
- pochádzal z učiteľskej rodiny,
- prvé básne prezentoval v almanachu
Nitra.
ŠTÚDIUM
- základné vzdelanie získaval v rokoch 1826 1830 v Krupine,
- navštevoval piaristické Gymnázium v Krupine,
- študoval na Evanjelickom lýceu v Banskej
Štiavnici,
- navštevoval Evanjelické lýceum v Bratislave,
- a nakoniec študoval teológiu na univerzite
v Halle.
NAJZNÁMEJŠIE DIELA
1846 - Marína
1853 - Detvan
ZAUJÍMAVOSTI
- je po ňom pomenovaná planéta Sládkovič,
- jeho syn, Martin Miloš Braxatoris, bol tiež
evanjelický kňaz a známy básnik,
- jeho vnukom bol libretista a textár Pavol
Braxatoris, spolutvorca operiet s Gejzom
Dusíkom ( napr. Modrá ruža, Pod cudzou
vlajkou ),
- stal sa zakladajúcim členom Matice slovenskej,
- popri poézii sa venoval prekladaniu z ruštiny,
francúzštiny a nemčiny.
SLÁDKOVIČ A MARÍNA
AKO SA SPOZNALI?
V rokoch 1839 - 1840 vyučoval v dome Pavla
Pišla, kde spoznal Marínu Pišlovú.
Sládkovič sa zaľúbil do Márie Pišlovej. Ona
opätovala jeho city, ale keď študoval v Halle,
rodičia ju donútili vydať sa za druhého. Sládkovič
pod týmto dojmom začal písať verše. Keď rodičia
predsa donútili Máriu vydať sa za bohatého
pernikára, Sládkovič do pôvodnej osnovy skladby
vsunul pochmúrne, baladické zložky. V jeho
záverečných slohách už niet trpkosti, ale len
bláznivá spomienka na krásnu lásku.
Dielo Marína obsahuje 291 slôh po 10
veršoch.
GALÉRIA
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Projekt pripravila:
Michaela Reiselová, IX.B

similar documents