Az immunrendszert befolyásoló gyógyszerek

Report
AZ IMMUNRENDSZERT
BEFOLYÁSOLÓ
GYÓGYSZEREK
GYTK IMMUNOLÓGIA SZEMINÁRIUM
IMMUNSZUPRESSZÍV
GYÓGYSZEREK
 Kortikosteroidok

Citosztatikumok
(alkiláló ágensek, folát antagonisták, purin/pyrimidin inhibitorok)

Egyéb hatásmechanizmusú szerek:




T-sejt gátlók: Cyclosporin A, Tacrolimus, Rapamycin
Monoklonális antitestek
Leukapheresis – a fehérvérsejtek eltávolítása a vérből
Intravénás immunglobulin (IVIg)
AZ IMMUNSZUPPRESSZÍV
TERÁPIA OKAI:
 gyulladások
 allergiás reakciók
 autoimmun kórképek
 szerv- és szövetátültetés
KORTIKOSZTEROIDOK 1.
Apoláros glükokortikoid hormonszármazékok, melyek átoldódnak a
sejtmembránon, és a citoszólban glükokortikoid receptorokhoz (GR)
kötődnek. Az így kialakuló receptor-ligand komplex a sejtmagba
jutva különböző célgének promóter régióiban elhelyezkedő
glükokortikoid válaszadó elemekhez (GRE) kapcsolódik.
Fokozódik a gyulladás elleni citokinek átírása, és csökken a
gyulladásos transzkripciós faktorok és citokinek génexpressziója
(pl. NF-κB, AP-1, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-8, TNF-α, stb.).
GÁTOLT LEUKOCITA ADHÉZIÓ, VÁNDORLÁS, KEMOTAXIS,
FAGOCITÓZIS ÉS CITOKIN SZEKRÉCIÓ
KORTIKOSZTEROIDOK 2.
Az egyik legfontosabb gyulladásgátló tulajdonságuk a foszfolipáz A2
gátlása közvetlenül és közvetetten (a lipocortin-1 PA2 inhibitor
szintézisén keresztül), valamint a ciklooxigenázok gátlása (az NSAIDokhoz hasonlóan).
T
További hatások:
T
↓ hízósejt proliferáció és differenciáció
↓ PAF szintézis
↓ NO termelés
↓ keringő T-sejt szám
↓ interleukinek termelése
↓ IFN-γ szintézis
KORTIKOSZTEROIDOK
MELLÉKHATÁSAI
- centrális obezitás
- növekedési retardáció gyermekkorban
- fokozott fertőzéshajlam
- fokozott trombózis, ISZB hajlam
- hosszabb sebgyógyulási idő, fekélyek
- gyomorfekély/nyombélfekély
- csontritkulás, aszeptikus csontnekrózis
- magasvérnyomás-betegség
- hirzutizmus (szőrösség), bőratrófia
- glaukóma, katarakta
Szigorú gyógyszeradagolási szabályok, váltakozó dózisok,
nagyfokú dóziscsökkentés!
Helyileg alkalmazva kevesebb / kevésbé számottevő
mellékhatások
KORTIKOSZTEROID
TÍPUSÚ KÉSZÍTMÉNYEK
Prednisolone
Methylprednisolone
Triamcinolone
betamethasone
Budesonide
CITOSZTATIKUMOK
Gátolják a gyorsan osztódó sejteket  leukémiák/limfómák, súlyos autoimmun
kórképek terápiája
Hatékony kezelési módszer, de súlyos mellékhatásokkal jár!

Alkiláló ágensek (Ciklofoszfamid, Chlorambucil)



Folsav antagonisták (Metotrexát)



guanin nukleotidokhoz kötődnek, megakadályozzák a DNS-replikációt
Hatásosak, de súlyok leukopéniát és limfopéniát okoznak. Leginkább rákellenes
terápiában használják őket.
gátolják a nukleotid szintézist (folsav-függő)
májkárosodást okoz, ezért a májenzim szinteket gyakran kell ellenőrizni!
Purin antagonisták (6-merkaptopurin, Azatioprin, Mikofenolát mofetil)

A T- és B-sejtek nem képesek a purin mentési útvonalat használni, csak de
novo képződő purinokat használnak fel. Ezt a folyamatot gátolják ezek a
szerek.
CITOSZTATIKUMOK
Azathioprine
Mycophenolate
mofetil
6-merkaptopurin
Cyclophosphamide
Methotrexate
EGYÉB
HATÁSMECHANIZMUSÚ
SZEREK

Cyclosporin A: 11 aminosavból álló ciklikus peptid, mely a ciklofillin
(PP1A) nevű citoszolikus fehérjéhez kötődik. A komplex meggátolja a
kalcineurin aktiválódását, mely az IL-2 transzkripciós faktorát, az
NF-AT-ot aktiválná.

Tacrolimus (FK506): nagy ciklikus vegyület, mely a ciklosporinhoz
hasonlóan hat, de célpontja eltérő (FKBP-12).

Rapamycin (Sirolimus): az FKBP-12-höz kötődik, de ez a komplex
egy másik szerin/treonin foszfatázon hat (mammalian target of
rapamycin "mTOR" = PP2A), nem a kalcineurinon (PP2B).
TRANSZPLANTÁTUM REJEKCIÓ, PIKKELYSÖMÖR,
ATÓPIÁS DERMATITISZ, ARTRITISZEK
EGYÉB
HATÁSMECHANIZMUSÚ
SZEREK
Tacrolimus
Cyclosporin A
Rapamycin (Sirolimus)
MONOKLONÁLIS
ANTITESTEK
Citotoxikus és neutralizáló monoklonális
antitestek (MAB), melyek sejtfelszíni
molekulákhoz, vagy citokinekhez kötődnek
 anti-CD3  T-sejtek gátlása - transzplantáció
egyéb célpontok: CD4, CD2, CD7, CD20, CD25 HLA-DR, IL-17, IL-23, IL-6
 anti-IL-2 – graft rejekció gátlása Basiliximab, Daclizumab
 anti-TNF-α RA és IBD kezelés Infliximab, Adalimumab, Etanercept
 anti-IgE – allergiás asthma Omalizumab
MONOKLONÁLIS
ANTITESTEK
Daclizumab
Infliximab
Basiliximab
Omalizumab
LEUKOTRIÉN
INHIBITOROK
Asthma profilaxis. Csökkenti a rohamok gyakoriságát.
Arahidonsav származékok, melyeket a légutak gyulladásos sejtjei (eozinofil és
bazofil granulociták, hízósejtek, makrofágok) termelnek
LTB4  kemoattraktáns
LTC4 és LTD4  megnöveli a hörgők érzékenységét, összehúzódást,
nyálkahártya-duzzanatot és nyáktermelést váltanak ki
Zileuton: 5-lipooxigenáz inhibitor
Zafirlukast, Montelukast: LTD4 receptor antagonisták
LEUKOTRIÉN
INHIBITOROK
Montelukast
Zafirlukast
Zileuton
EGYÉB
IMMUNSZUPPRESSZÍV
SZEREK
Fingolimod (FTY720)
A limfociták adhéziós molekuláira (α4/β7 integrin) hat,
melynek
következtében
azok
a
másodlagos
nyirokszövetekben halmozódnak fel, számuk csökken a
perifériás keringésben, így kevesebben jutnak be a KIR-be.
Csökkentik a sclerosis multiplex relapszusait és késlelteti
a progressziót.
Glatiramer acetate (COPAXONE)
Csökkenti a relapszusok gyakoriságát, de a progressziót
nem befolyásolja.
Hatásmechanizmusa nem ismert. Th1  Th2 eltolódás?
GYULLADÁSCSÖKKENTÉS
célok:
1) fájdalomcsillapítás
2) a szövetkárosító folyamatok
megállítása/lassítása
NSAID-ok hatásmechanizmusa:
1.
2.
3.
4.
prosztaglandin szintézis gátlása
kemotaxis gátlása
IL-1 szintézis gátlása
szabadgyöktermelés csökkentése
NSAID-ok
aszpirin
DMARD
szteroidok
IMMUNSTIMULÁNSOK
Imiquimod (Aldara©)
Bőrgyógyászati célokra és tumorellenes kezelésben használják.
TLR7 stimulációval aktiválja a Langerhans-sejteket (bőr DC-k), makrofágokat és
B-sejteket, IFN-α, IL-6 és TNF-α termeléshez vezetve. Proliferációt gátló hatása
is van (tumorok).
Echinacea kivonatok
étrendkiegészítőkként kapható vény nélküli szerek, nem egyértelmű
eredményekkel (kontrollált vizsgálatok hiánya, gyenge minőségű
tanulmányok)
CSONTVELŐI
NÖVEKEDÉSI FAKTOROK
A myeloid progenitorok osztódását és fejlődését serkentik
Rekombináns humán G-CSF (Filgrastim)
• perifériára „űzi” a hematopoetikus őssejteket  autológ
csv. transzplantáció
• a granulociták érési sorait is stimulálja
GM-CSF (Sargramostin)
• stimulálja a korai és késői neutrofil granulocita alakokat
• GM-CSF + IL-2  ↑ T-sejt proliferáció
Mindkét szert használják a kemoterápia okozta
neutropénia/agranulocitózis kezelésére, valamint
csontvelőátültetés után segítik a regenerációt.
Terápiában alkalmazott citokinek
Cytokin
Kórkép
Interferon-
Hajas sejtes leukémia
Krónikus mieloid leukémia (CML)
Melanoma
Kaposi sarcoma
Hepatitis B, C
veserák
T-sejtes leukémiák
(type I IFN)
Interferon-
(type I IFN)
Interferon-
Mellékhatások
láz, influenzaszerű tünetek,
fogyás,
Krónikus granulomatózus betegség (CGD) fáradtság
Sclerosis multiplex
(relapszus-remisszió)
(type II IFN)
IL-2
Áttétes veserák
GM-CSF
Csontvelőátültetés őssejt-mobilizáció
Onkohematológiában szupportív
terápiaként (neutropénia ellen)

similar documents