Робота в консольному режимі

Report
Сьогодні на уроці
«Робота у середовищі програмування
у консольному режимі»,
4 години
Урок №1.
Тема. Поняття консольного режиму виконання
програми та можливості його використання
Що це таке?
20.11.2013
10 – А клас
Як ви пам'ятаєте, у фігурних дужках записуються коментарі. Другий коментар
закінчується словами Insert code here (Вставте код сюда) – тут все
зрозуміло.
Перший
CONSOLE}
коментар
{$APPTYPE
особливий, бо він починається з першої позиції рядка, і його другий символ - знак $.
Це говорить про те, що далі слідує деяка команда (директива) виконавцю, який буде
будувати виконуваний файл.
В даному випадку сказано, що нам потрібно консольний додаток. Це означає, що
необхідно створити текстове (консольний) вікно для введення і виведення, все це
буде зроблено автоматично.
program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
SysUtils;
begin
{ TODO -oUser -cConsole Main : Insert
code here }
end.
Блок uses використовує є і в класичному Паскалі: він перераховує додаткові
модулі, які використовуються в програмі.
В даному випадку автоматично підключений модуль SysUtils, в якому
знаходяться деякі часто використовувані стандартні функції.
Далі ми можемо використовувати старі знання.
Код програми записується між begin і end,
Увага!!!Константи і змінні оголошуються вище основної програми, процедури і
функції розміщують між оголошенням змінних і основною програмою.
Добавьте модуль Windows в
список uses:
uses
Windows, SysUtils;
и запустите программу.
оператор Readln,
который будет ждать нажатия клавиши Enter.
Добавте в тіло програми
рядок Writeln('Hello!');
і запустіть її на виконання , клацнув по
кнопці  або натиснув клавішу F9
Сохраните проект в отдельной папке Консоль под
именем Console.bdsproj,
выбрав пункт меню File-Save All или щелкнув по
кнопке
на панели инструментов (или нажав
клавиши Shift+Ctrl+S).
Збереження файлів
Тепер збережемо файли програми на диску.
При збереженні вам буде запропоновано вибрати папку і змінити (якщо
потрібно) імена файлів.
Краще зберігати кожну програму в окремій папці, тому потрібно буде
створити папку Консоль.
За замовчуванням файл проекту зберігається під іменем Project1.bdsproj, але
ім'я (але не розширення!) можна змінити, наприклад, на Console.bdsproj.
Це важливо, тому що виконуваний файл буде мати точно таке ж ім'я та
розширення .exe, тобто Console.exe.
Приклад програми.
“Консоль не поет по-русски”,
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
преобразования между кодировками OEM и
ANSI OemToChar, CharToOem, которые и
предлагается использовать при выводе
текста
uses
Windows,
SysUtils;
procedure MyWriteln(const S: string);
var
NewStr: string;
begin
SetLength(NewStr, Length(S));
CharToOem(PChar(S), PChar(NewStr));
Writeln(NewStr);
readln;
end;
begin
MyWriteln('Delphi - это круто!!!');
MyWriteln('Delphi - это не просто!!!');
readln;
end.

similar documents