Презентація Число іменників

Report
Число іменників
Іменники, що мають
форму тільки однини
або тільки множини
Актуалізуємо свої знання
Сьогодні у нас незвичайний урок.
Сьогодні ми зробимо ще один крок
В країну відому, в країну чудову,
Що нас так чекає й збагачує мову.
• Яка частина мови називається
іменником?
• Які категорії числа має іменник?
Лінгвістичний експеримент
Визначте, що означає кожна група іменників і спробуйте
їх поставити в однині чи множині. Зробіть висновок зі
своїх спостережень.
1. Люди, діти, гуси, 1. Людство, молодь,
дрова.
дітвора, волосся.
2. Ножиці, штани, 2. Залізо, олово,
сани, щелепи
віск, мед, вовна.
3. Карпати, Суми, 3. Хода, читання,
Прилуки,
хоробрість,
Чернівці.
жовтизна.
Отже…
1. Люди, діти, гуси,
дрова (сукупність
людей, предметів)
2. Ножиці, штани,
сани, щелепи
(предмети парної
будови)
3. Карпати, Суми,
Прилуки, Чернівці
(власні назви)
1. Людство, молодь,
дітвора, волосся
(збірні іменники)
2. Залізо, олово, віск, мед,
вовна (назви речовин)
3. Хода, читання,
хоробрість, жовтизна
(слова з абстрактним
значенням)
Висновок: існують іменники, які мають
форму лише множини або форму лише однини
Сьогодні на уроці…
Чому новому ви хочете навчить на уроці?
• Поглибимо знання про іменник як частину
мови, його значення, морфологічні ознаки;
• систематизуємо знання про категорію
числа;
• сформуємо поняття про особливості
вживання іменників, що мають форму
тільки однини (однинні) чи множини
(множинні)
Категорія числа іменників
Число
іменників
Однина
Множина
Лише
однина
(однинні)
Лише
множина
(множинні)
До іменників, що вживаються
лише в однині належать:
• слова з речовинним значенням: мука,
сіль, пиво, молоко, сталь, вапно;
• слова із збірним значенням: старостат,
учительство, агентура, дрібнота, рідня,
городина, вишняк, верб'я;
• назви абстрактних понять: молотьба,
жовтизна, курява, тиша, змагання,
блиск, радість, дружба, садівництво,
успішність, рань.
До іменників множинної форми
належать:
• назви конкретних предметів парної або
симетричної будови: вила, ворота, кайдани,
куранти, ножиці, ковзани, штани, ночви;
• назви предметів, що сприймаються як
сукупність, збірність: гроші, кучері, солодощі,
нутрощі, фінанси, чари, шахи, оплески;
• назви речовин, залишків і т. ін.: вершки, ліки,
дріжджі, консерви, згребини, покидьки, висівки;
• назви дій, процесів, станів: вибори, проводи,
збори, піжмурки;
• назви часових понять: канікули, роковини,
сутінки;
• деякі географічні назви: Чернівці, Житні Гори,
Карпати, Дунаєві, Черкаси.
Гра “Хто більше”
Клас об’єднується у дві команди.
За певний час необхідно записати якомога більше
іменників, які мають тільки форму однини:
1. назв речовин, матеріалу: сода,
срібло, ...
2. географічних назв: Харків,
Одеса, ...
3. назв почуттів: біль, сум, ...
Творчий розподільний диктант
Учні записують відгадки загадок, розподіляючи їх у дві
групи: множинні іменники та іменники, що вживаються
лише в однині.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Хто найдальше бачить?
Дві дощечки, дві сестри несуть мене із гори.
Бігли пси через ліси позадирали носи.
Сидить Пахом на коні верхом, книги читає, а грамоти не
знає.
Стоїть на дорозі, усім заважає: хто йде, той штовхне, а
з дороги ніхто не приймає.
У піч поклади – мокне, на воду пусти – сохне.
Не горить, а гасити приходиться.
У воді росте, кохається, вкинь у воду – злякається.
Тисяча тисяч бондарів роблять хати без дворів.
Перевірмо…
Вживаються лише в
однині (однинні):
•
•
•
•
розум,
віск,
вапно,
сіль
Вживаються лише в
множині (множинні):
•
•
•
•
•
лижі,
санки,
окуляри,
двері,
мурахи
Хвилинка творчості
ВІДМІНЮВАННЯ МНОЖИННИХ ІМЕННИКІВ
«СОН»
Сліпучий ранок був,
Замовкла я від здивування,
Ясний деньок…
Та треба відповідь давать:
Іду я, йду,
- Та ось, лежать…
Тут глянула – пеньок!
А ножиці ведуть розмову далі:
Лежать штани на ньому,
- Згубили ми штани, санки,
Малесенькі санки…
Десь погубилися шкарпетки,
Чеканять ножиці сюди,
ковзани,
Питають :
Помчали десь в світи педалі…
- А чи не бачили тут ви
Від здивування гумор зник.
Штанів моїх, саней малих?
Аж раптом чутно сильний крик.
Ось так учила звечора й до
Я стрепенулась і…
нині
Проснулась.
Іменники однинні і
Вовченко Богдана
множинні.
Виписати іменники, що вживаються лише в одній
формі числа, визначити їх відмінок.
Заповніть таблицю
Однина
Множина
Лише однина
Множинні
Прийшла зима. Випав сніг. Настали морози, вкрились
кригою ріки. В селі закінчено господарські роботи.
Господарі ховають реманент, лагодять сани, їздять до
млина. Господині прядуть, а дівчата вишивають.
Надходить час традиційних розваг молоді. Насамперед
дівчата та хлопці збиралися на вечорниці.
Вечорниці 13 грудня незвичайні. Починаються вони з
випікання Калити — цієї найвеличнішої ознаки
святкового торжества. Випікають цей хліб дівчата у хаті
жінки, де будуть проходити вечорниці. В обов'язки
господині входило навчать дівчат, допомагати їм
порадою і ділом, тримати лад на вечорницях. За це
молодь платила господарці переважно харчами!
Перевірмо…
Однина
Зима, сніг,
крига, село,
млин, час,
ознака,
торжество,
хліб, хата,
порада, діло,
лад,
господарка.
Множина
Морози,
ріки,
роботи,
господарі,
господині,
дівчата,
розваги,
хлопці,
жінки,
обов’язки,
харчі.
Лише однина
Множинні
Реманент, Сани,
молодь,
вечорниці.
грудень,
випікання,
калита,
молодь.
Складання діалогів
• Складіть діалог між двома
товаришами, які мають
протилежні погляди стосовно
необхідності знати традиції
свого народу.
• Спробуйте переконати
співрозмовника у своїй правоті.
Тест “Так – ні”
•
•
•
•
•
•
Слово «мед» - це однинний іменник.
В українській мові всі іменники можуть
змінюватись за числами.
Однинні іменники можуть інколи вживатись
у множині
Чи правильно вжито однинний іменник
«грунт»? Родючі грунти.
Географічні назви можуть вживатись лише в
однині.
В цьому ряді слів лише іменники, які мають
обидві форми числа. Парта, мило, кущ, липа.
“Відкритий мікрофон”
• На цьому уроці я…
• Найбільше мені запам’яталося з
уроку…
• Тепер я знаю, що…
• Новим для мене стало те, …
• Ще б я хотів…
• Вдома я…
Домашнє завдання
• Записати 5 фразеологізмів, у яких
використано іменники, що
вживаються лише в однині та лише у
множині.
• Виділити всі іменники у фразеологізмах,
визначити їх число, рід (де це можливо).
• Із фразеологізмами скласти речення
або увести у зв’язне висловлювання.
Дякую за роботу на
уроці
Використана література:
1.
2.
3.
4.
5.
Рідна мова: Піруч. Для 6 кл. / Г.Р. Передрій, Л.В.
Скуратівський, Г.Т. Шелехова, Я.І. Остаф. – К.:
Освіта, 1996. – 286 с.
Сучасна українська літературна мова: Підручник
/ М.Я. Плющ, С.П. Бевзенко, Н.Я. Грипас та ін.;
За ред. М.Я. Плющ. – К.: Вища шк., 1994. – 414 с.
Український правопис/ НАН України, Ін-т
мовознавства ім. О.О. Потебні; Інститут
української мови – 4-те вид., випр. й доп. – К.:
Наук. думка, 1994. – 240 с.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Іменник
http://linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/imen/alf.h
tm
Презентацію
“Число іменників. Іменники, що
мають форму тільки однини або
тільки множини”
підготувала
вчитель української мови та
літератури
Теклинської ЗОШ I-II ступенів
Смілянської районної ради
Черкаської області
Хмелярчук Людмила Петрівна
2011 р.

similar documents