Спестовен жилищен кредит

Report
PR кампания за лансиране на
Спестовен жилищен кредит
от Пощенска банка
PR Приз
22 юни 2014
Агенция Proximity Sofia BBDO Group
СИТУАЦИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
2013 г. е благоприятна за купуване на жилище
Цените на имотите продължават да падат
Кредитите – с изгодни условия
Ръст има, но само на пазара на имоти
Ипотечните кредити отчитат спад
“Кредитофобия”
vs. Спестявания
РЕШЕНИЕТО НА ПОЩЕНСКА БАНКА
„Спестовен жилищен кредит”
Как функционира?
 Лихвата по кредита намалява автоматично
 Увеличаване на размера на спестяванията
 Нова категория в жилищното кредитиране
 Клиентът сам може да намали лихвата и вноската по кредита
 Септември 2013 г.
Таргет
 Медии (банкови, финансови, икономически, браншови –
недживими имоти, дом и интериор и др.)
 Българи на възраст 25 – 48 г.;
 Градско население - живеещи в София и големите градове;
 Работещи със средни към високи доходи;
 Обвързани/семейни, имат изградени навици да спестяват;
Цели на PR кампанията
Да представим продукта, като провокираме силен медиен
интерес;
Да разясним достатъчно ясно и на достъпен език принципа, по
който продуктът работи;
Да представим Пощенска банка и специалистите от управление
„Жилищно кредитиране” като лидери на пазара на иновативни
банкови продукти, каквито те неимоверно са;
 PR кампанията на „Спестовен жилищен кредит” трябваше да
подходи към публиките по иновативен начин, за да бъде в синхрон
с продукта.
I Teaser фаза

2 септември: Изпращане на “teaser пакет”
– реплика на основката визия на
кампанията до ключови медии, ресорни
журналисти и издания за дома

Ключово послание – Нещо ще се случи в
жилищното кредитиране

Обратна връзка от медии
“Каната е страхотна – като бижу е, с
нетърпение очакваме продължението J
(jilishta.com)”
II Разкриваща фаза
 12 септември: Изпращане на “reveal пакет”:
 Съобщение за медиите
 Инфографика
 Пакет кафе за френска преса
“С аромат на нов дом”
 Брошура за новия продукт
 Ключово послание:
“Кафе с аромат на нов дом”
Всичко е възможно със
“Спестовен жилищен кредит от
III Последваща комуникация
 Тримесечни доклади за развитието на жилищноипотечните продукти
 Интервюта и публикации в ключови национални и
регионални медии
III Последваща комуникация
Доклад за жилищно
кредитиране
Market Reports
Резултати
В бизнес аспект
26% ръст на нови апликации за жилищни кредити
Пощенска банка генерира ръст на новите апликации за жилищни кредити
от 26% за периода септември - октомври 2013 г. спрямо същия период на
2012 г.
Медийни резултати
„Спестовен жилищен кредит” е най-силно отразяваният банков
продукт от септември 2013 г. до април 2014 г.
За периода септември – декември 2013 г. „Жилищно кредитиране” в
Пощенска банка има най-много медийни изяви, в сравнение с
продуктовите звена на останалите банки в страната.
За цялата 2013 г. Пощенска банка е втора по брой отразявания в медиите
в България, а продуктовите й новини са на първо място по отразяване,
спрямо продуктовите новини на останалите банкови институции в топ 10 в
Thank you
And let’s discuss

similar documents