PSIHOLOGIJSKA ETIKA

Report
PSIHOLOGIJSKA ETIKA
SAMOSTALNI RAD
Koraci etičnog odlučivanja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prepoznavanje moralne dileme i s njom povezanih
etičkih dilema.
Kognitivna obrada/razumijevanje uključenih moralnih
pitanja- konzultacije literature, stručnih osoba.
Određivanje narušenog etičkog standarda – prioriteti.
Odluka o moralnim/etičkim postupcima – kulturalna i
kontekstualna osjetljivost.
Odgovarajući postupak koji se izvršava –primjerenost.
Provjera postupka – učinci, posljedice.
Seminarski rad – opis
 Radi se u grupama po 4 studenta.
 Zadatak:
Naći jednog psihologa i pitati ga za neku etičku dilemu iz
profesionalnog iskustva.
2. Prisjetiti se jedne moralne/etičke dileme studenta
psihologije/komunikologije (odabrati samo jednu).
 Prikazati obje etičke dileme prema uputama.
 Pripremiti u ppt prezentaciji i u pismenom obliku –
sažeto.
 Prezentacija traje cca 10 min.
 Pismeni oblik – min 2 – max 3 kartice (1800 znakova s
razmacima).
1.
Seminarski rad - ocjena
 Svaka će grupa izlagati prezentacije na nastavi - po 3 grupe u jednom
terminu nastave.
 Bodovanje:
a) iznutra – uzajamno, tajno, od strane članova grupe;
b) izvana: prezentacija i pismeni oblik – od strane nastavnice.
 Ocjene (bodovi):
- za pojedince: 0-2
0 = nije surađivao/la
1 = djelomično surađivao/la
2 = potpuno surađivao/la
- za grupu:
o prezentacija: 0-2
o pismeni rad: 0-2
0 = nezadovoljavajuće
1 = zadovoljavajuće
2 = izvrsno
Uk. raspon 0-6 bdv : 1 bod = 0,6 – transfomira se u 1-5
Upute za seminarski rad - zadatak 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pitajte psihologa da navede neku etičku dilemu iz svog
profesionalnog iskustva.
Opišite navedenu moralnu/etičku dilemu. Navedite
činjenice. U čemu je etički problem?
Koje su moralne vrijednosti i etička načela narušena?
Navedite ih konkretno, u skladu s Kodeksom etike HPK.
Radi li se o jednostavnom etičkom problemu ili složenom?
Ako je više etičkih načela narušeno, poredajte ih po
prioritetu.
Kako je psiholog pristupio etičkom problemu? Što je
učinio? Kakve su bile posljedice tog rješenja?
Je li postojao još neki mogući pristup ili rješenje? Što vi
mislite o tome?
Upute za seminarski rad – zadatak 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Prisjetite se jedne vlastite ili tuđe moralne/etičke dileme, kao
studenta.
Raspravite u grupi navedene etičke dileme i zajednički odaberite
jednu koju ćete dalje opisati.
Opišite navedenu moralnu/etičku dilemu. Navedite činjenice. U
čemu je etički problem?
Koje su moralne vrijednosti/etička načela narušena? Mogu li se
pronaći u Etičkom meta-kodeksu EFPA? Pokušajte ih navesti što
konkretnije.
Radi li se o jednostavnom moralnom/etičkom problemu ili
složenom? Ako je više moralnih/etičkih načela narušeno, poredajte
ih po prioritetu.
Kako je student pristupio problemu? Što je učinio? Kakve su bile
posljedice tog rješenja?
Je li postojao još neki mogući pristup ili rješenje? Što grupa misli?

similar documents