Димитър Тенев 9в клас

Report
МОНИТОРИ
•
Мониторите са изминали дълъг път от времето на
мигащите в зелено екрани на компютърните системи от 70те години на ХХ век, изобразяващи само текст в един цвят.
•
През 1981 г. IBM представя Color Graphics Adapter (CGA),
който е способен да възпроизведе четири цвята, и постига
максимална резолюция от 320 пиксела хоризонтално на
200 пиксела вертикално.
•
През 1984 г. IBM представят Enhanced Graphics Adapter
(EGA) екран. Тази технология позволява до 16 различни
цветове и увеличава резолюцията на дисплея на 640х350
пиксела, което подобрява външния вид и прави четенето
на текст по-лесно.
•
През 1987 г. IBM представя Video Graphics Array (VGA)
системата. Повечето компютри в днешно време поддържат
този стандарт и много VGA монитори са все още в
употреба.
•
IBM представя Extended Graphics Array (XGA) дисплея
през 1990 г., който предлага 800х600 резолюция при
истински цветове (true color) — 16,8 милиона цвята
ПО-НОВИ ФАКТИ ЗА
МОНИТОРИТЕ
•
Повечето дисплеи, продавани днес поддържат Ultra
Extended Graphics Array (UXGA) стандарта. Цветовата
гама на UXGA се състои от 16,8 милиона цвята и
разделителна способност до 1600х1200 пиксела, в
зависимост от паметта на видео картата на компютъра.
Максималната резолюция по принцип зависи от броя на
цветовете, които се показват. Дисплей, който работи в
SuperVGA (SVGA) режим, може да показва до 16,8
милиона цвята.
•
При електронно-лъчевите монитори (CRT) е важна
честотата на "опресняване" - ако мониторът поддържа
72 Херца, тогава светлината преминава през всичките
пиксели от горе до долу 72 пъти в секундата. Тази
честота е много важна, защото тя контролира
„премигванията“ и колкото по-висока е тя, толкова подобре. Ниската честота на опресняване или
преминавания в секунда могат да направят
премигванията видими за човешкото око, а това води до
главоболие и напрежение в очите.
ТОНКОЛОНИ
•
Компютърните тонколони или тонколонки са изходни периферни устройства при
компютрите, с чиято помощ се възпроизвежда звук, доловим от човешкото ухо.
Служи за провеждане на разговори по Интернет (например чрез програмата Skype),
за слушане на музика, за съпровождане на филмите, гледани на компютър, с аудио
ефекти. При настолните компютри те са отделни, а при лаптопите са вградени.
ПРИНТЕР
•
Съществуват няколко разновидности линейни
принтери, като самото им име ги обобщава
относително. Първият тип е т.нар. барабанен,
при който символите и цифрите са поставени
на въртящи се ролки, събрани в общ барабан.
За отпечатването на всеки символ, който
желаем, от другата страна на листа хартия
“удря” специфично чукче в момента, в който
символът се пада срещу листа хартия.
Вариация на тази тема е верижният линеен
принтер. При него символите са подредени в
последователен вид, свързани в обща верига.
Отново при идването на определен символ
чукчето го притиска към листа хартия и през
мастилената лента той се отпечатва. Друга
разновидност на линейните принтери е т.нар.
лостов линеен принтер. При него символите
се намират на отделни лостчета с обща
основа, която се движи наляво и надясно,
поставяйки желания символ пред чукчето,
след което то го притиска към листа.
ИЗГОТВЕНО ОТ...

similar documents