PowerPoint-presentatie

Report
De bruikbaarheid van
geriatrisch assessments
Marije Hamaker
klinisch geriater
Diakonessenhuis Utrecht/Zeist
Veroudering maakt een mens uniek
Truus Groen 100x100
Inschatting vitaliteit is moeilijk
• Performance status differentieert onvoldoende
Frailty
• Toestand van verminderde fysiologische reserves
• ontstaan door de cumulatieve achteruitgang in
multipele orgaansystemen
• met als gevolg een verminderde weerstand bij
stressoren
Ferrucci et al. JAGS 2004
Gezonde patiënt
Kwetsbare patiënt
Geriatrisch assessment
• Verschil in terminologie geriatrie en oncologie
• Multidimensioneel assessment van gezondheid
- Somatisch
- Psychisch
- Functionaal
- Sociaal
Waarde binnen de geriatrie uitgebreid bewezen
20% van de fit bevonden patiënten had
3+ geriatrische problemen
Prevalentie geriatrische problemen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Polyfarmacie/medicatie problemen
Ondervoeding
IADL beperkingen
Comorbiditeit
Stemmingsstoornis
ADL beperkingen
Mobiliteitsproblemen
Cognitieve stoornissen
Sociale beperkingen
Hamaker et al. Acta Oncologica 2013
67%
63%
46%
35%
34%
33%
33%
26%
21%
Dus…
• Geriatrisch assessment brengt
nieuwe problemen aan het licht
• Maar dan?
Voorspellen prognose
Multipele studies in multipele
soorten maligniteiten
Overleving 2-4x zo lang
Los van leeftijd en
performance status
Hamaker et al. SIOG 2013
Waarom zinvol?
• Veel oncologische behandeling gericht op
voorkomen van problemen in de toekomst
• Inschatting resterende levensverwachting/
concurrerende doodsoorzaken
• Echter, veel heterogeniteit in inhoud geriatrisch
assessment
Voorspellen belastbaarheid
% graad 3/4 toxiciteit
100
80
60
40
20
0
0
1
2
aantal geriatrische problemen
OMEGA studie. Hamaker et al. Breast 2013
3+
Kanttekeningen
• Vertalen van uitkomst geriatrische assessment naar
behandelbeleid niet eenduidig
• Relatieve waarde van geriatrische problemen
onderling
–
–
–
–
Accumulatie van problematiek
Voedingsstatus
Mobiliteit
Polyfarmacie
Besluitvorming
Hamaker et al. Acta Oncologica 2013
Soort wijziging
Hamaker et al. Acta Oncologica 2013
Inzet niet-oncologische interventies
• In alle studies bij >70% patiënten niet-oncologische
interventie
Hamaker et al. Acta Oncologica 2013
Inzet niet-oncologische interventies
•
•
•
•
•
•
•
Sociaal/zorggericht
Optimalisatie medicatie
Dieet/voedingsstatus
Psychologische zorg
Verbeteren mobiliteit en valrisico
Optimalisatie comorbiditeit
Diagnostiek/behandeling cognitie
Hamaker et al. Acta Oncologica 2013
38%
37%
26%
23%
21%
19%
18%
Effect van interventies
• Slechts één studie, bij 99 patiënten, uit 2005
• Significante afname emotionele beperkingen, sociaal
dysfunctioneren en pijn
• Effect op pijn tot jaar na ontslag nog significant
• Verder tot nu toe geen data bekend
Rao et al. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2005
Vormgeving geriatrisch assessment
• Wie krijgt een geriatrisch assessment?
– Alleen bij twijfel?
– Alle patiënten?
– Tweetrapsmodel?
Geriatrische oncologie in Nederland
• Enquête NVMO en LOOV
Geriatrisch
assessment
Geen
respons
Jonker et al. 2013
5% alle patiënten
 vooral door oncologie zelf
2% screeningtool (vooral GFI)
Geen
assessment
15% op ad hoc basis
 geriatrie of oncologie
Screening tool of volledig assessment
100%
x
90%
80%
aCGA
70%
Barber
Sensitiviteit
60%
Fried
50%
G8
40%
GFI
30%
TRST (1+)
20%
VES-13
10%
0%
0%
20%
Hamaker et al. Lancet Oncology 2012
40%
60%
1-Specificiteit
80%
100%
Vormgeving geriatrisch assessment
• Wie krijgt een geriatrisch assessment?
• Wie verricht het geriatrisch assessment?
– Geriater of oncologisch team?
Vergelijking
Hamaker et al. Acta Oncologica 2013
Geriater of oncologisch team?
• Globaal assessment hoeft niet door geriater verricht
te worden
• Consult geriater voor complexe casuïstiek
• Geriater betrekken bij multidisciplinair overleg
– 88% oncologen en 73% geriaters geeft aan dat geriater
zelden tot nooit bij MDO aanwezig is
Vormgeving geriatrisch assessment
• Wie krijgt een geriatrisch assessment?
• Wie verricht het geriatrisch assessment?
• Inhoud geriatrisch assessment?
Inhoud geriatrisch assessment
Jonker et al. 2013
Geriatrische oncologie in Nederland
• Enquête NVMO en LOOV
Vrijwel allemaal wel interesse
Geriatrisch
assessment
Geen
respons
Jonker et al. 2013
Geen
assessment
Obstakels:
• Geen tijd
• Geen geriater beschikbaar
• Vormgeving?
• Mijn collega’s willen niet
• Onvoldoende prioriteit
Samenvattend
• Geriatrisch assessment brengt nieuwe problemen aan
het licht met waarde voor:
– Besluitvorming
– Optimaliseren uitgangspositie
• Meerwaarde afhankelijk van lokale behandelcultuur
• Bij voorkeur globaal assessment bij alle patiënten
• Geriater als lid multidisciplinair team

similar documents