Anketa o školskom ozračju i zadovoljstvu školom za učenike i

Report
Anketa o školskom ozračju i
zadovoljstvu školom
za učenike i roditelje u OŠ
Koprivnički Bregi
U Kopr. Bregima
29.1.2013.
Cilj istraživanja
Ispitivanje zadovoljstva školom ( organizacijom i
funkcioniranjem, radom nastavnika, stručnih
službi i ostalih djelatnika, stanjem škole i
uvjetima rada) – nastavnika, učenika, roditelja i
ostalih djelatnika.
Dobiveni rezultati – procjena trenutnog stanja,
koristit će se kao početna točka u svrhu izrade
plana unapređenja kvalitete na onim
područjima koja se pokažu kao loše ocijenjena
od svih ispitanika
Ispitanici
 Učenici od 3.- 8.r. UKUPNO =141
 Roditelji od1. - 8.r. UKUPNO =155
Pitanja za učenike
Voliš li ići u školu?
120
100
80
60
40
da
20
ne
0
3.Razred MŠ 3.Razred PŠ 4.Razred MŠ i
PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Osjećaš li se u školi zadovoljno
120
100
80
60
da
ne
40
20
0
3.Razred MŠ
3.Razred PŠ
4.Razred MŠ i
PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Osjećaš li se prihvaćenim u razredu?
(uopće ne) 1
2
3
4
5
(u potpunosti da)
90
80
70
60
1
50
2
3
40
4
5
30
20
10
0
3.Razred MŠ
3.Razred PŠ
4.Razred MŠ i
PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Uvažavaju li vršnjaci tvoje mišljenje?
DA
NE
100
90
80
70
60
50
da
ne
40
30
20
10
0
3.Razred MŠ
3.Razred PŠ
4.Razred MŠ i
PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Ocijeni svoju komunikaciju s učiteljima u školi.
(uopće nije dobra) 1
2
3
4
5
(u potpunosti je dobra)
100
90
80
70
60
1
2
50
3
40
4
30
5
20
10
0
3.Razred MŠ
3.Razred PŠ
4.Razred MŠ i
PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Ocijeni pravednost svojih učitelja u ocjenjivanju.
(uopće nisu pravedni) 1
2
3
4
5 (u potpunosti su pravedni)
100
90
80
70
1
60
2
50
3
40
4
30
5
20
10
0
3.Razred MŠ 3.Razred PŠ 4.Razred MŠ i
PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Koliko su učitelji pravedni u svojim postupcima?
(uopće nisu pravedni) 1
2
3
4
5
(u potpunosti su pravedni)
100
90
80
70
60
1
2
50
3
40
4
5
30
20
10
0
3.Razred MŠ
3.Razred PŠ
4.Razred MŠ i
PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Osjećaš li se sigurnim u školi?
(uopće ne) 1
2
3
4
5 (u potpunosti da)
100
90
80
70
60
1
2
50
3
4
40
5
30
20
10
0
3.Razred MŠ
3.Razred PŠ 4.Razred MŠ i
PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
100
Kome se najčešće obraćaš za pomoć kod mogućih problema?
a) učiteljima b) pedagoginji b) svojim vršnjacima
c) roditeljima
d) nikome
e) braća, prijatelji, razrednici
90
80
70
60
učiteljima
pedagoginji
50
svojim vršnjacima
40
roditeljima
nikome
30
20
10
0
3.Razred MŠ 3.Razred PŠ 4.Razred MŠ
i PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Mogu očekivati pomoć svojih vršnjaka u razredu.
(uopće ne) 1
2
3
4
5 (u potpunosti da)
90
80
70
60
1
50
2
3
40
4
5
30
20
10
0
3.Razred MŠ
3.Razred PŠ
4.Razred MŠ i
PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Moji su vršnjaci u razredu prema meni iskreni.
(uopće ne) 1
2
3
4
5 (u potpunosti da)
80
70
60
50
1
2
40
3
4
30
5
20
10
0
3.Razred MŠ
3.Razred PŠ
4.Razred MŠ i
PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Na školski uspjeh najviše me potiču:
a) roditelji b) učitelji c) vršnjaci d) sam/-a e) nagrade f) djed i baka
100
90
80
70
roditelji
60
učitelji
50
vršnjaci
sam/a
40
nagrade
djed i baka
30
20
10
0
3.Razred MŠ
3.Razred PŠ 4.Razred MŠ i
PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Svoje ću ponašanje popraviti:
a) češćim razgovorima s roditeljima b) češćim razgovorima s učiteljima
c) razgovorima s pedagoginjom škole d) pedagoškom mjerom
e) ne zna
100
90
80
češćim
razgovorom s roditeljima
70
češćim
razgovorom s
učiteljima
60
50
razgovorima s
pedagoginjom škole
40
pedagoške
mjere
30
ne zna
20
10
0
3.Razred MŠ 3.Razred PŠ 4.Razred MŠ
i PŠ
5.Razred
6.Razred
7.Razred
8.a Razred
8.b Razred
PROSJEK
Učenici i sami paze na red i čuvaju imovinu škole.
1
2
3
4
5
90
80
70
60
1
50
2
3
40
4
5
30
20
10
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Učenici znaju što se događa i dogovara na sastancima
Vijeća učenika
90
80
70
60
1
50
2
3
40
4
5
30
20
10
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Pedagoške mjere u školi su realne i daju se učenicima
koji su zaslužili.
1
2
3
4
5
100
90
80
70
60
1
2
50
3
4
40
5
30
20
10
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Pohvale učenicima koji su ih zaslužili su javne i česte.
1
2
3
4
5
100
90
80
70
60
1
2
50
3
4
40
5
30
20
10
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Ocijeni koliko se pridržavaš Pravilnika o kućnom redu škole.
1
2
3
4
5
90
80
70
60
1
50
2
3
40
4
5
30
20
10
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Slučajevi nasilja se uspješno rješavaju.
1
2
3
4
5
80
70
60
50
1
2
40
3
4
30
5
20
10
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Učenici piju ili jedu za vrijeme održavanja nastave.
1
2
3
4
5
120
100
80
60
1
2
3
40
4
5
20
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Učenici koriste mobilne i druge elektroničke uređaje za
vrijeme nastave.
1
2
3
4
5
120
100
80
1
2
60
3
4
5
40
20
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Učitelji koriste mobitele na satu.
1
2
3
4
5
120
100
80
1
2
60
3
4
5
40
20
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Kada učenicima nešto nije jasno i to kažu, učitelji im
rado ponovno objasne.
1
2
3
4
5
100
90
80
70
60
1
2
50
3
4
40
5
30
20
10
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Ima učenika koji ne održavaju osobnu higijenu.
1
2
3
4
5
70
60
50
1
40
2
3
30
4
5
20
10
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Ima učitelja koji ne održavaju osobnu higijenu.
1
2
3
4
5
120
100
80
1
2
60
3
4
5
40
20
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Učitelji dobro objašnjavaju nastavne sadržaje.
1
2
3
4
5
100
90
80
70
60
1
2
50
3
4
40
5
30
20
10
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Učitelji javno govore ocjene i obrazlažu ih.
1
2
3
4
5
100
90
80
70
60
1
2
50
3
4
40
5
30
20
10
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Učitelji često kasne na nastavu.
1
2
3
4
5
100
90
80
70
60
1
2
50
3
4
40
5
30
20
10
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Učitelji se prema učenicima odnose s poštovanjem.
1
2
3
4
5
120
100
80
1
2
60
3
4
5
40
20
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
Učitelji znaju uspostaviti disciplinu na satu.
1
2
3
4
5
120
100
80
1
2
60
3
4
5
40
20
0
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5r
6r
7r
8A
8B
PROSJEK
roditelji i učenici zajednička pitanja
Održavanje čistoće i higijene u školi je dobro.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
100
80
90
70
80
60
70
50
60
1
50
2
40
40
3
30
3
30
4
20
4
20
5
10
0
10
0
1
2
5
Okoliš škole se redovito održava.
1
2
3
4
5
roditelji
učenici
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
1
2
3
50
2
40
3
40
4
30
30
20
10
0
5
1
50
20
10
0
4
5
Školska dvorana i svlačionice su čiste, uredne, opremljene i
sigurne.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
120
100
90
100
80
70
60
80
50
2
40
3
30
20
1
1
4
60
3
40
4
5
5
20
10
0
2
0
Naša škola izgleda lijepo.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
100
120
90
100
80
70
80
60
1
50
40
30
20
2
1
60
3
3
4
5
40
20
10
0
2
0
4
5
Pedagoška služba često organizira razne edukacije/predavanja za
učenike i roditelje.
1
2
3
4
5
roditelji
učenici
90
60
80
50
70
40
60
50
2
40
30
1
1
30
3
3
4
20
5
20
10
10
0
2
0
4
5
Administrativna služba dostupna je u svom radnom
vremenu.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
80
100
70
90
60
80
70
50
40
1
60
2
50
3
30
20
4
5
40
0
2
3
4
30
20
10
1
10
0
5
Ravnateljica je dostupna svim roditeljima i učenicima.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
80
100
90
70
80
60
70
50
60
1
40
2
1
50
3
30
4
5
40
30
20
20
10
0
10
0
2
3
4
5
Knjižnica je uvijek dostupna učenicima u svom radnom
vremenu.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
100
90
90
80
80
70
70
60
50
40
30
20
10
0
60
1
2
3
50
1
2
40
4
30
5
20
10
0
3
4
5
Po hodnicima i učionicama ima dovoljno koševa za otpatke.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
80
100
90
70
80
60
70
50
1
40
30
20
60
1
2
50
2
3
40
3
4
5
30
20
10
10
0
0
4
5
U školi ima slučajeva verbalnog nasilja.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
70
70
60
60
50
50
40
1
40
2
30
3
2
30
4
20
5
1
3
4
20
10
10
0
0
5
U školi ima slučajeva fizičkog nasilja.
1
2
3
4
5
roditelji
učenici
80
70
70
60
60
50
50
1
40
2
3
30
20
40
2
30
4
5
1
3
4
20
10
10
0
0
5
U školi ima slučajeva verbalnog nasilja od strane učitelja.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
100
100
90
90
80
80
70
70
60
60
1
50
2
50
40
3
40
5
2
3
4
4
30
1
30
20
20
10
10
0
0
5
Učitelji često pitaju učenike o
procjeni svoje nastave (pismeno i anonimno)
1
2
3
4
učenici
5
roditelji
90
80
80
70
70
60
60
50
1
2
40
30
20
50
1
40
3
4
5
30
20
10
10
0
0
2
3
4
5
Učitelji koriste različite metode rada (grupni rad, rad u paru, igre
uloga…)
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
100
100
90
90
80
80
70
70
60
1
60
1
50
2
50
2
40
3
40
3
30
4
30
5
4
5
20
20
10
10
0
0
Učitelji imaju jasna pravila rada i kažu ih učenicima na početku
školske godine.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
100
100
90
90
80
80
70
70
60
1
60
50
2
50
2
40
3
40
3
30
4
5
30
20
20
10
10
0
0
1
4
5
Učenici se u školi potiču na učenje i postizanje boljeg uspjeha.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
100
100
90
90
80
80
70
70
60
1
1
60
2
50
2
50
40
3
40
4
30
5
30
4
3
5
20
20
10
10
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Razrednici razumiju svoje učenike i zauzimaju se za njih.
1
2
3
4
5
učenici
roditelji
100
120
90
100
80
70
80
60
1
50
40
2
1
60
3
3
4
30
5
40
20
20
10
0
2
0
4
5
Pitanja samo za roditelje
Koji stupanj kvalifikacije posjedujete?
majka
otac
a) završena osnovna škola
b) srednja stručna sprema
c) viša stručna sprema
d) visoka stručna sprema
a) završena osnovna škola
b) srednja stručna sprema
c) viša stručna sprema
d) visoka stručna sprema
90
100
80
završena90
osnovna80
škola 70
70
60
50
40
30
20
10
0
srednja 60
stručna
50
sprema
40
viša
30
stručna
sprema 20
visoka 10
stručna 0
sprema
završena
osnovna
škola
srednja
stručna
sprema
viša
stručna
sprema
visoka
stručna
sprema
Jeste li zaposleni?
otac
majka
100
90
90
80
80
70
70
60
60
50
50
40
ne
30
20
da
da
40
30
20
10
10
0
0
ne
Idete li redovito na
roditeljske sastanke svog djeteta/djece?
100
90
80
70
60
da
ne
50
uglavnom da
40
uglavnom ne
30
20
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Dolazite li na individualne razgovore razredniku/-ici
i ostalim učiteljima/-icama škole?
90
80
70
60
50
da
ne
40
ponekad
30
20
10
0
1RMŠ
1RPŠ
2RMŠ iPŠ
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5 Uč
6 UČ
7 Uč
8A
8B
PROSJEK
Koliko ste zadovoljni
suradnjom s razrednikom/razrednicom?
100
90
80
70
60
1
2
50
3
4
40
5
30
20
10
0
1RMŠ
1RPŠ
2RMŠ iPŠ
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5 Uč
6 UČ
7 Uč
8A
8B
PROSJEK
Smatrate li da se s punim povjerenjem možete obratiti
za pomoć ravnateljici i pedagoginji škole? DA NE
120
100
80
da
60
ne
40
20
0
1RMŠ
1RPŠ
2RMŠ iPŠ
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5 Uč
6 UČ
7 Uč
8A
8B
PROSJEK
Jeste li zadovoljni uspjehom svog djeteta?
(uopće nisam zadovoljan/-a) 1
2
3
4
(vrlo sam zadovoljan/-a)
5
100
90
80
70
60
1
2
50
3
4
40
5
30
20
10
0
1RMŠ
1RPŠ
2RMŠ iPŠ
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5 Uč
6 UČ
7 Uč
8A
8B
Prosjek
Što je Vašem djetetu najveći poticaj za uspjeh?
a) motivacija od strane učitelja
b) razgovor i motivacija s Vaše strane
c) novčana nagrada ili neka druga nagrada
d) kazna e) samomotivacija
90
motivacija
od strane
učitelja
80
70
razgovor i
motivacija s
Vaše strane
60
50
novčana
nagrada ili
neka druga
nagrada
40
kazna
30
20
samomotivacija
10
0
1RMŠ
1RPŠ
2RMŠ iPŠ
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5 Uč
6 UČ
7 Uč
8A
8B
Prosjek
Jeste li kao roditelj dosljedni u provođenju
svojih odluka ? a) da b) ne
100
90
80
70
60
da
50
ne
40
30
20
10
0
1RMŠ
1RPŠ
2RMŠ iPŠ
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5 Uč
6 UČ
7 Uč
8A
8B
Prosjek
Smatrate li da suradnja škole i roditelja treba biti
bolja?
a) da b) ne
90
80
70
60
50
da
ne
40
30
20
10
0
1RMŠ
1RPŠ
2RMŠ iPŠ
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5 Uč
6 UČ
7 Uč
8A
8B
Prosjek
Roditelji znaju što se događa i dogovara na
sastancima Vijeća roditelja.
1
2
3
4
5
90
80
70
60
1
50
2
3
40
4
5
30
20
10
0
1RMŠ
1RPŠ
2RMŠ iPŠ
3RMŠ
3RPŠ
4RMŠ i PŠ
5 Uč
6 UČ
7 Uč
8A
8B
Prosjek
Hvala na pažnji.

similar documents