Document

Report
Urheiluseuran viestintä
Sisältö
O
O
Seuraviestintä (sisäinen viestintä)
O
Mediaviestintä
O
O
Kriisiviestintä
Seuraviestintä
sisäinen viestintä
Seuraviestintä (sisäinen viestintä)
O
Hyvä sisäinen viestintä varmistaa, että kaikki seuraan
kuuluvat voivat osallistua seuran toimintaan
täysipainoisina ja täysivertaisina jäseninä
O
Hyvä sisäinen viestintä on johtamista:
innostaa mukaan
jakaa käyttökelpoista tietoa
tehostaa toimintaa
luo ryhmähenkeä ja hyvää mieltä
nostaa esiin ideoita
tekee tilaa keskustelulle
Mitä seuraviestintä vaatii?
O
Suunnitelmallisuutta
seuran oman viestin kirkastamista
selkeitä pelisääntöjä
työnjakoa ja aikatauluttamista
O
Tekijöitä
vastuuhenkilö(itä)
kaikki osallistuvat viestintään
O
Kekseliäisyyttä
uusia tapoja tavoittaa
ajassa elämistä
Viestintäkanavat
Puhelinsoitto
Tekstiviesti
Sähköposti
Uutiskirje
Verkkosivut
Sosiaalinen media
Kirje
Painetut julkaisut
Kokoukset
Tapahtumat
Sosiaalinen media (some)
O
Miten ja miksi seura haluaa näkyä sosiaalisessa mediassa ja missä
sovelluksissa (Facebook, Twitter, Instagram, blogit)?
O
Kenelle viestitään – kohderyhmät?
O
Mistä viestitään?
O
Kuka viestii – milloin viestitään omalla, milloin seuran nimellä?
O
Onhan aikaa aktiiviseen läsnäoloon somessa?
O
Ohjeistus seuratoimijoille ja joukkueille sosiaalisen median
käytöstä?
Sosiaalinen media
Tiedätkö hyviä esimerkkejä?
Kuvat, videot ja luvat
O
Viestintää tehdään myös kuvien ja videoiden avulla
O
Kuvattavalla on omat oikeutensa, samoin kuvaajalla
Huom. lasten kuvaamiseen on pyydettävä huoltajan lupa
O
Hyödynnä mahdollisuudet – ole tarkkana lupien kanssa!
Mediaviestintä
Mediaviestintä
O
Tiedota enemmän!
O
Mikä mediaa kiinnostaa?
O
Huomioi erilaiset tiedotusvälineet (tv, radio, sanomalehdet;
paikalliset ja valtakunnalliset, verkkolehdet ja -sivut,
aikakauslehdet) ja eri toimitukset
O
Tiedote vai tiedotustilaisuus ja tiedote?
Tiedote
O
Ytimekäs – mikä on asian ydin? (5 x M + 2 x K)
mitä, missä, milloin? miksi, miten?
kuka, kenelle?
O
Pidä tiedote lyhyenä (max. 1 x A4) ja linkitä lisätietoihin
O
Panosta otsikkoon, ingressiin ja oikeakielisyyteen
O
Laita mukaan avainhenkilön kommentteja värittämään tekstiä
O
Loppuun aina yhteystiedot lisätietoja varten
O
Tarjoa julkaisuvapaata kuvitusta mukaan, jos mahdollista
Miten tiedotetaan?
O
Pidä jakelulistat ajantasalla
O
Lähetä tiedote sekä toimittajan omaan että toimituksen
yleiseen sähköpostiosoitteeseen
O
Tee teksti viestikenttään, älä lähetä liitetiedostoja
O
Laita kuvat verkkoon ladattaviksi riittävän isoina tiedostoina
sekä kuvan henkilöiden ja kuvaajan tiedolla varustettuna
O
Älä käytä muotoiluja ja sisennyksiä = helppo editoida
O
Hyödynnä sama tiedote seuran sisäisessä viestinnässä,
kotisivuilla, somessa jne…
Tiedotustilaisuus
O
Harvoin – vain kun on todella painavaa kerrottavaa tai
riittävän houkuttelevia henkilöitä marssittaa paikalle
O
Paras ajoitus on alkuviikko iltapäivisin, kutsu liikkeelle
viimeistään viikkoa ennen
O
Etukäteen on syytä varmistaa muutama media paikalle
O
Ota huomioon eri mediat
O
Tee järjestelyt huolella (tilat, laitteet, mainosseinät)
Tulostiedotus kuntoon
O
Hoida kilpailutapahtumien tulostiedotus huolella
O
Tärkeimmät tulokset tarjoiltuna tiedotteilla ilman muotoiluja
O
Lyhyt kuvaus kilpailun kulusta sekä kommentit ja kuvat
tarjolle tulosten lisäksi
Vinkkejä mediaesiintymisiin
O
Haastattelu on mahdollisuus tuoda asiaasi esille
O
Valmistaudu kunkin haastattelu/esiintymistilanteen
vaatimalla tavalla
O
Ole oma itsesi, pieni jännitys kuuluu asiaan
O
Harjoitus tekee mestarin – anna haastatteluja ja esiinny
aina kun mahdollista, harjoittele myös yksin tai kaverin
kanssa!
Kriisiviestintä
Kriisiviestintä
Lähtötilanteen arviointi -taulukko
Kriisiviestinnän muistilista
O
Arvioi mahdolliset kriisit
O
Nimeä kriisivastaavat
O
Laadi kriisiviestinnän toimintasuunnitelma
O
Sovi, kuka viestii ja kenelle
O
Puhu totta, kerro mitä tiedät, älä spekuloi
O
Suunnittele toimet kriisin jälkeen (tärkeintä on
ennaltaehkäisy)
Kriisiviestintä
O
“ Hyvän julkisuuskuvan rakentaminen kestää 20 vuotta,
mutta koko homman voi tuhota viidessä minuutissa.
Jos uhraat tälle ajatukselle hetken, teet varmasti asian
hieman toisella tavalla, kuin olit ensin ajatellut.”
- Warren Buffet -
Suunnittele viestintää =
Tee viestintäsuunnitelma!
Mieti ja kirjaa ylös sopivalla porukalla:
O
Mitkä ovat seuran päätoiminnot ja viestit, joista halutaan viestiä?
O
Miten seura tavoittaa jäsenistönsä, potentiaaliset jäsenet ja
sidosryhmät? Mitkä kanavat tarvitaan käyttöön?
O
Missä asioissa halutaan näkyä mediassa ja missä
tiedotusvälineissä näkyvyyttä tavoitellaan?
O
Mitä viestinnällisiä kriisejä seura voi kohdata ja miten toimitaan,
jos kriisiviestintää tarvitaan?
Tee siis viestintäsuunnitelma sisältäen seuran sisäisen viestinnän,
mediaviestinnän ja kriisiviestinnän! Etene pala palalta ja tehtävä
tehtävältä. Sitouta seuran johto ja keskeiset viestinnän tekijät mukaan jo
suunnitteluvaiheessa.

similar documents