Svetovy_den_bez_tabaku

Report
31.MÁJ
Svetový deň
bez tabaku
TABAK A FAJČENIE MAJÚ DLHÚ HISTÓRIU.
OPROTI TOMU ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ VZNIKAJÚCE PRI
FAJČENÍ, SÚ ZNÁME LEN NIEKOĽKO POSLEDNÝCH
DESAŤROČÍ.
OBJAVENIE TABAKU
TABAK, TAK AKO HO POZNÁME DNES, SA OBJAVIL NA
AMERICKOM KONTINENTE ASI 6000 ROKOV PRED
NAŠÍM LETOPOČTOM. PÔVODNÍ OBYVATELIA AMERIKY
POUŽÍVALI TABAK AKO LIEK, HALUCINOGÉN, PRI
NÁBOŽENSKÝCH OBRADOCH, ATĎ. FAJČIŤ SA ZAČAL ASI
1000 ROKOV PRED NAŠÍM LETOPOČTOM.
FAJČENIE JE NAJROZŠÍRENEJŠÍ ZLOZVYK A JE SPOJENÝ
S VYSOKOU NÁVYKOVOSŤOU. PRÍČINOU ZÁVISLOSTI JE DROGA
NIKOTÍN, AVŠAK ŠKODY NA ORGANIZME SPÔSOBUJE ĎALŠÍCH
4000 ŠKODLIVÝCH LÁTOK.
FAJČENIE OKREM SPOLOČENSKÝCH A EKONOMICKÝCH
PROBLÉMOV JE PRÍČINOU MNOHÝCH ZDRAVOTNÝCH
KOMPLIKÁCII. I FAJČIAROV JE VYŠŠIE RIZIKO OCHORENIA
DÝCHACÍCH CIEST , NÁDOROVÝCH OCHORENÍ,
KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ A KOMPLIKÁCII
V TEHOTENSTVE A PRI PÔRODE.
PREČO ĽUDIA FAJČIA??? MLADÍ ĽUDIA SA TAKTO
SNAŽIA PREKONAŤ KOMPLEX MENEJCENNOSTI, CHCÚ
NA SEBA UPÚTAŤ POZORNOSŤ DOSPELÝCH ALEBO
OPAČNÉHO POHLAVIA. INÍ SA CHCÚ VYTIAHNUŤ PRED
PRIATEĽMI ALEBO ICH ŽENIE ZVEDAVOSŤ. PONIEKTORÍ
FAJČIA PRETO LEBO JE TO „MÓDNE“. STARŠIA ALEBO
STREDNÁ GENERÁCIA FAJČÍ LEBO „MUSÍ“, NEVIE
ODOLAŤ, MÁ NÁVYKOM OSLABENÚ VÔĽU.
CHOROBY
SPÔSOBENÉ FAJČENÍM:
Choroby
priedušiek
a pľúc,
astma,
rakovina
BURGEROVA CHOROBA
PREDČASNÉ STARNUTIE
ZHUBNÉ NÁDORY
ÚSTNEJ DUTINY
CHOROBY SRDCA A CIEV
POŽIERAČ PEŇAZÍ
VIETE KOĽKO PEŇAZÍ MINIE ČLOVEK ZA ROK NA
CIGARETY??? POVEDZME ŽE VYFAJČÍ DENNE TRI
CIGARETY DENNE. TAK TO BY STE SA DIVILI, ČO VŠETKO
BY MOHOL MAŤ , KEBY SI TENTO ZLOZVYK ODPUSTIL :
1 SUPER ZNAČKOVÉ NOHAVICE
2 NOVÉ DISCMENY
3 SUPER TRIČKÁ
6 LÍSTKOV NA KONCERT
CELOROČNÉ PREDPLATNÉ ČASOPISU
8 HUDOBNÝCH CÉDEČIEK
20 KNÍH
1500 JABĹK
ZANECHANIE FAJČENIA ZNIŽUJE RIZIKO SRDCOVÉHO
INFARKTU.
NIEKOĽKO ŠTÚDII UKÁZALO ,ŽE V PRIEBEHU PIATICH
ROKOV PO ZANECHANÍ FAJČENIA SA RIZIKO VZNIKU
OCHORENÍ SRDCA A CIEV ZNIŽUJE TAKMER NA ÚROVEŇ
RIZIKA NEFAJČIAROV.
ZANECHANIE FAJČENIA PO SRDCOVOM INFARKTE MÔŽE
ZNÍŽIŤ RIZIKO JEHO OPAKOVANIA NA POLOVICU.
RIZIKO MOZGOVEJ MŔTVICE SA VÝZNAMNE ZNÍŽI ZA DVA
ROKY A ZA PÄŤ ROKOV JE ROVNAKÉ AKO RIZIKO
NEFAJČIAROV.
PRESTAŤ FAJČIŤ SA
OPLATÍ LEBO...
NEZÁVISLE NA VEKU FAJČIARA NIE JE NIKDY
NESKORO PRESTAŤ FAJČIŤ.
ZNÍŽI SA PRAVDEPODOBNOSŤ VZNIKU KRVNÝCH
ZRAZENÍN, SRDCE MÔŽE S VYNALOŽENÍM MENŠEJ
PRÁCE DO TELA PUMPOVAŤ VIAC KRVI ( A TÝM
PÁDOM VIAC KYSLÍKA).

similar documents