בחינת הבדלים בדפוס הקשרים המבניים בין מאפיינים פדגוגיים המשפיעים על

Report
‫בחינת הבדלים בדפוס הקשרים המבניים בין‬
‫מאפיינים פדגוגיים המשפיעים על קבלת החלטות פדגוגיות‬
‫לבין תחושת "מרחק ההבנה ההדדית"* של מרצים‬
‫בסביבת למידה מרחוק לעומת סביבה מסורתית‬
‫סביבת לימודים‬
‫ניבה ונגרוביץ‬
‫בהנחיית פרופ' ברוך אופיר‬
‫* "מרחק ההבנה ההדדית" ‪Transactional Distance -‬‬
‫מטרת המחקר‬
‫בדיקת הבדלים בדפוס הקשרים המבניים בין‬
‫מאפיינים פדגוגיים שונים של המורה לבין מרחק‬
‫ההבנה ההדדית שלו בסביבות ההוראה השונות‪.‬‬
‫מרחק הבנה הדדית‬
Transactional distance
‫מהו מרחק הבנה הדדית?‬
‫צפת‬
‫תחושת מרחק הפותחת פתח לאי הבנה‬
‫רווח פדגוגי‪ ,‬פסיכולוגי ותקשורתי‬
‫(‪)Moore, 1993‬‬
‫בר אילן‬
‫‪Transactional distance‬‬
‫אילת‬
‫מהו מרחק הבנה הדדית?‬
‫בתפיסה הריאליסטית אנחנו מנתחים‬
‫מהן תוצאותיו של תהליך אשר מושפע ממנגנונים שונים‬
‫מנגנונים הפועלים‬
‫על תהליך ההוראה‬
‫תחושת מרחק‬
‫הבנה הדדית‬
‫של המורה‬
‫רווח פדגוגי‪ ,‬פסיכולוגי ותקשורתי‬
‫תהליך‪/‬פעולת הוראה‬
‫(‪)Moore, 1993‬‬
‫שאלת המחקר‬
‫האם קיים קשר בין סגנון הוראה‪ ,‬חשיבות השגת‬
‫מטרות הוראה ועצמאות בהוראה לבין תחושת‬
‫מרחק הבנה ההדדית של מורים ומה מהות הקשר‬
‫בסביבות ההוראה השונות?‬
‫אוכלוסיית המחקר‬
‫• המחקר נערך בקרב מרצים המלמדים באקדמיה‪,‬‬
‫במכללות ובהכשרות מורים‪ ,‬אשר מעבירים‬
‫קורסים בסביבות הוראה שונות‪.‬‬
‫שיטת דגימה‬
‫• מדגם נוחות – שליחת בקשה להשתתף במחקר‬
‫על בסיס כתובת הדוא"ל הנמצאת באתר הרשמי‬
‫של מוסד הלימודים‬
‫• מדגם מתנדבים – על השאלון יענו בפועל רק‬
‫אותם מרצים שיקבלו את הדוא"ל ויתנדבו לשתף‬
‫פעולה‪.‬‬
‫משתתפים‬
‫• ‪ 1059‬מרצים השיבו לשאלון במלואו‬
‫מכללה‬
‫אוניברסיטה‬
‫סה"כ‬
‫גברים‬
‫‪100‬‬
‫‪467‬‬
‫‪567‬‬
‫נשים‬
‫‪174‬‬
‫‪318‬‬
‫‪492‬‬
‫סה"כ‬
‫‪274‬‬
‫‪785‬‬
‫‪1059‬‬
‫‪53.5%‬‬
‫‪46.5%‬‬
‫‪25.9%‬‬
‫‪74.1%‬‬
‫משתתפים‬
‫• ‪ 160‬מהמרצים המשיבים משתמשים בסביבות‬
‫הוראה מרחוק‬
‫‪F2F‬‬
‫‪Dis‬‬
‫‪Blend‬‬
‫סה"כ‬
‫מדעים מדויקים‬
‫‪237‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪249‬‬
‫‪23.5%‬‬
‫מדעי החיים‬
‫‪124‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪136‬‬
‫‪12.8%‬‬
‫מדעי החברה‬
‫‪304‬‬
‫‪43‬‬
‫‪49‬‬
‫‪396‬‬
‫‪37.4%‬‬
‫מדעי הרוח‬
‫‪234‬‬
‫‪14‬‬
‫‪30‬‬
‫‪278‬‬
‫‪26.3%‬‬
‫סה"כ‬
‫‪899‬‬
‫‪66‬‬
‫‪94‬‬
‫‪1059‬‬
‫‪160‬‬
‫הליך‬
‫•‬
‫מחקר חד‪-‬שלבי‪ ,‬במערך מדגמי הסברי במתודת מחקר משולבת‬
‫•‬
‫שאלוני המחקר הועלו לאתר אינטרנט‬
‫(‪)Creswell, 2003‬‬
‫• כתובת האתר ופנייה המציעה להשתתף במחקר‪ ,‬נשלחה בדוא"ל‬
‫לכ‪ 10,000 -‬מרצים באוניברסיטאות ובמכללות‬
‫– במוסדות אשר נענו לבקשה לשיתוף פעולה באופן מרוכז‪ ,‬נשלחה הפנייה לכל המרצים בדואר פנימי‪.‬‬
‫– בכל המוסדות האחרים נשלחה פנייה לכל המרצים אשר כתובתם מופיע באתר הרשמי של מוסד‬
‫הלימודים‪.‬‬
‫•‬
‫התשובות לשאלונים נשמרו במאגר נתונים‪ ,‬שעובד ונותח בעזרת ‪ SPSS‬ו ‪AMOS‬‬
‫(‪)SEM‬‬
‫•‬
‫התשובות הפתוחות נותחו באמצעות טכניקת חלוקה לקטגוריות (שקדי‪)2003 ,‬‬
‫משתנים‬
‫•‬
‫סביבת הוראה –‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫הוראה פנים אל פנים בכיתת לימוד‬
‫הוראה מרחוק ‪ -‬מלא‬
‫הוראה מרחוק ‪ -‬מעורב (חלק מההוראה נעשית בכיתת לימוד וחלקה בהוראה מרחוק)‬
‫•‬
‫מטרות הוראה ‪-‬‬
‫•‬
‫סגנון הוראה ‪-‬‬
‫•‬
‫עצמאות בהוראה ‪-‬‬
‫•‬
‫מרחק הבנה הדדית ‪ -‬מודד את תחושת המרחק הפדגוגי‪ ,‬התקשורתי והפסיכולוגי של המרצה בקורס‪ .‬מכיל ‪3‬‬
‫גורמים‪ :‬תחושת היכולת להסביר את החומר ולדעת שהבינו‪ ,‬תחושת היכולת לתקשר עם תלמידים‪ ,‬מידת שביעות רצון‬
‫מסביבת ההוראה בקורס‬
‫•‬
‫נתונים דמוגרפיים נוספים ‪ -‬מגדר‪ ,‬ותק בהוראה‪ ,‬ותק בהוראה מרחוק‪ ,‬תחום דעת‪ ,‬סוג מוסד לימודי‪ ,‬כמות‬
‫תלמידים‪ ,‬סוג סביבה מתוקשבת (אפשרות להוסיף פרוט הכלים בהם נעשה שימוש)‬
‫מודד באיזו מידה חשוב למורה שהתלמיד ישיג מטרות הוראה שונות‬
‫מודד באיזו מידה סגנון ההוראה של מרצה בקורס מוכוון תלמיד‬
‫מודד עד כמה מרצה עצמאי לקבל החלטות פדגוגיות בנוגע לקורס (מה? ואיך?)‬
‫כלים‬
‫• שאלות המחקר נבחנו בעזרת חמישה שאלונים‪:‬‬
‫– שאלון מטרות הוראה‬
‫על בסיס שאלון (‪ TGI )Teaching Goals Inventory‬של ‪Angelo‬‬
‫– שאלון סגנון הוראה‬
‫על בסיס שאלון (‪ PALS )Principles of Adult Learning Scale‬של ‪Conti‬‬
‫– שאלון עצמאות בהוראה‬
‫על בסיס שאלון (‪)Teachers Autonomy Scale‬‬
‫‪ TAS‬של ‪Pearson & Hall‬‬
‫– שאלון תחושת מרחק הבנה הדדית‬
‫פיתוח שאלון (‪ TTDS ) Teachers Transactional Distance Scale‬במסגרת מחקר זה‬
‫ממצאי הניתוח הכמותי‬
‫דפוס הקשרים בין משתני המחקר‬
‫מנגנונים הפועלים‬
‫על תהליך ההוראה‬
‫תחושת מרחק‬
‫הבנה הדדית‬
‫של המורה‬
‫תהליך‪/‬פעולת הוראה‬
‫עצמאות‬
‫בהוראה‬
‫מרחק הבנה‬
‫הדדית‬
‫סגנון‬
‫הוראה‬
‫מטרות‬
‫הוראה‬
‫תהליך‪/‬פעולת ההוראה‬
‫מקרא למודלים‬
‫• משתנה אקסוגני‪/‬בת"ל – החיצים יוצאים ממנו‬
‫• משתנה אנדוגני‪/‬תלוי – החיצים מגיעים אליו‬
‫• משתנה לטנטי‪/‬מתווך – חיצים מגיעים אליו ויוצאים ממנו‬
‫• מלבן ‪ -‬משתנה תצפיתי‬
‫• אליפסה ‪ -‬משתנה תיאורטי‬
‫(נמדד בעזרת מספר משתנים תצפיתיים‪ ,‬המספרים מעל ציור האליפסה מציגים את אחוז השונות המוסברת)‬
‫• חץ ‪ -‬קשר סיבתי‬
‫(המספר מעל החץ – ‪ β‬השיפוע המתוקנן במשוואת הרגרסיה)‬
‫• קשת – קשר שאינו סיבתי‬
‫(המספר מעל הקשת – ‪ r‬מתאם בין המשתנים)‬
‫תהליך בחירת המודל האופטימלי‬
‫המודל התאורטי הראשוני לבחינת דפוס הקשרים בין משתני המחקר‬
RMSEA<0.08
SRMR <0.08
GFI
>0.90
TLI
NFI
CFI
RMSEA<0.08
SRMR <0.08
GFI
>0.90
TLI
NFI
CFI
>0.90
>0.90
1
>0.90
>0.90
1
‫המודל הנבחר לייצוג‬
‫דפוס הקשרים בין משתני המחקר‬
‫טיב ההתאמה‪:‬‬
‫אמנם הערך של ‪ χ2‬מובהק‪,‬‬
‫אך מדד זה נוטה להיות מובהק במדגמים גדולים‬
‫ולכן הוא נבחן גם ביחס לדרגות החופש שלו ונמצא שטיב‬
‫ההתאמה עומד בקריטריונים כנדרש‪.‬‬
‫‪χ2(29)=65.8; p<.05 χ2/df=2.3‬‬
‫‪RMSEA<0.08‬‬
‫‪SRMR <0.08‬‬
‫‪GFI‬‬
‫‪>0.90‬‬
‫;‪RMSEA=.06‬‬
‫‪SRMR=.05‬‬
‫;‪GFI=.96‬‬
‫‪TLI >0.90‬‬
‫‪NFI >0.90‬‬
‫‪CFI 1‬‬
‫;‪TLI=.92‬‬
‫;‪NFI=.92‬‬
‫‪CFI=.95‬‬
‫דפוס הקשרים בין משתני המחקר לפי‬
‫סביבת הוראה‬
‫בהשוואת קבוצות מרובות (‪,)Multiple group comparisons‬‬
‫לא נמצאו הבדלים מובהקים לפי מודל המדידה‬
‫‪χ2)6(=11.45, p=.076‬‬
‫‪ Δ‬ולפי המודל המבני‬
‫‪χ2)9(=12.24, p=.200‬‬
‫‪Δ‬‬
‫מסקנות והשתמעויות‬
‫ממצאים אלה מחזקים את הטענה‪ ,‬כי לא הטכנולוגיה או‬
‫סביבת ההוראה יובילו את השינוי הפדגוגי‪ ,‬כי אם המורים‬
‫המבצעים את פעולת ההוראה (‪.)Offir, 2010‬‬
‫המורים הם חוד החנית לכל שינוי פדגוגי‬
‫ולכן צריך לתת בידיהם ידע וכלים כדי לבצע את השינוי‪.‬‬
‫(אופיר‪)Bullock, 2010 ;2010 ,‬‬
‫מסקנות והשתמעויות‬
‫במחקר מצאנו כי‪:‬‬
‫• ככל שמורה עצמאי יותר בהוראה וחופשי לקבל החלטות וככל שהוא רואה‬
‫חשיבות רבה יותר בכך שהתלמידים ישיגו מטרות הוראה מגוונות‪ ,‬סגנון‬
‫ההוראה שלו ממוקד יותר בתלמיד‪.‬‬
‫• מידת המיקוד בתלמיד‪ ,‬קשורה לפעולת ההוראה ולתוצאותיה ובאה לידי ביטוי‬
‫בתחושת מרחק ההבנה ההדדית של המורה‪.‬‬
‫מכאן ניתן להסיק כי בכדי לאפשר שינוי פדגוגי‪ ,‬יש להשפיע בין השאר‬
‫על המאפיינים הפדגוגיים של המורה‪.‬‬
‫באמצעות הכשרה ואימון יש בידנו אפשרות להתערב במנגנון קבלת‬
‫ההחלטות הפדגוגיות ולהשפיע על סגנון ההוראה‪ ,‬על קביעת מטרות‬
‫ההוראה ועל אופן השגתן של מטרות אלה‪.‬‬
‫מסקנות והשתמעויות‬
‫• מידול יחסי הגומלין בין המאפיינים הפדגוגיים מראה‪ ,‬כי אם‬
‫מעוניינים להתערב בתהליך קבלת ההחלטות הפדגוגיות‪ ,‬יש מקום‬
‫לעשות זאת כבר בשלב הגדרת המטרות וכי יש לתת למורה את‬
‫החירות והעצמאות להוביל את תהליך השינוי הפדגוגי‪.‬‬
‫• יש לשחרר את המורה מהדפוסים הקיימים של קבלת החלטות‬
‫ושיקול הדעת הפדגוגי ולפתח דפוסים חדשים ומושכלים‪ ,‬בהם‬
‫הטכנולוגיה תוכל לשרת את ההוראה באופן מיטבי‪.‬‬
‫מגבלות המחקר‬
‫• ממצאי המחקר ומסקנותיו מוגבלים‪ ,‬עקב היותו חד שלבי‪ ,‬כלומר‪ ,‬כל‬
‫הנתונים נאספו בנקודת זמן אחת‪.‬‬
‫– תוקף הממצאים לגבי המודל‪ ,‬שמתאר תהליך‪ ,‬מוגבל ולכן יש להמשיך‬
‫ולבדוק זאת במסגרת מחקרים נוספים‪ ,‬שיכללו מחקרי אורך‪ ,‬מחקרי‬
‫עומק‪.‬‬
‫– לא נערכו תצפיות‪ ,‬ראיונות או איסוף של מסמכים‪ ,‬עקב כמות הנחקרים‬
‫הגדולה‪ .‬שימוש בכלים אלה בנוסף‪ ,‬היה מאפשר זווית ראיה והבנה‬
‫מעמיקות יותר‪ ,‬אם כי במסגרת מחקר רחב היקף שכזה‪ ,‬יש קושי‬
‫להשתמש בשיטות אלו‪ ,‬שמצריכות משאבי מחקר גדולים‪.‬‬
‫מחקרי המשך‬
‫• במסגרת מחקרים עתידיים‪ ,‬יש מקום לבחון מאפיינים פדגוגיים נוספים‪ ,‬כגון‬
‫מאפייני תיווך של המורה ומקומם במודל‪.‬‬
‫• יש לבדוק כיצד המנגנון הפדגוגי‪ ,‬שמפעיל את המורים‪ ,‬קשור לתחושת‬
‫"מרחק ההבנה ההדדית" של התלמידים בסביבות ההוראה שונות‬
‫• האם תחושת "מרחק ההבנה ההדדית" של המורה קשורה לתחושת "מרחק‬
‫ההבנה ההדדית" של תלמידיו‪.‬‬
‫• מחקרים נוספים צריכים לעסוק במנגנון מאפייני הלומד אשר פועל הלמידה‪,‬‬
‫כולל סגנון הלמידה של התלמיד ויחסי הגומלין של מנגנון זה עם המנגנון‬
‫הפדגוגי של המורה‪ ,‬בסביבות הוראה מרחוק‪.‬‬
‫מחקרי המשך‬
‫• במסגרת הרחבת המחקר לגבי פדגוגיות חדשניות‪ ,‬יש מקום לבחון הוראת‬
‫עמיתים מרחוק‪ ,‬על מנת להתחקות אחר דפוס החשיבה הפדגוגית השונה‬
‫של "הילידים הדיגיטליים" לעומת דפוס החשיבה הפדגוגית של "מהגרים‬
‫דיגיטליים"‪.‬‬
‫• לבסוף‪ ,‬ראוי לשקול את השימוש במשתנה "מרחק הבנה הדדית" של‬
‫מורים‪ ,‬כמדד מנבא מחד וכמדד בוחן מאידך‪ ,‬למידת ההגירה הדיגיטלית‬
‫של מרצים ולמידת השינוי הפדגוגי בהוראתם‪ .‬לצורך כך‪ ,‬יש להמשיך‬
‫לחקור ולהעמיק את הבנתנו לגבי משתנה זה‪ ,‬על מדדיו במסגרת מחקרים‬
‫עתידיים‪.‬‬
‫תודה רבה על ההקשבה‬
‫שאלות?‬

similar documents