Теплова рівновага. Температура

Report
План – конспект уроку
8 клас
Тема уроку :
“ Тепловий стан тіл .
Температура тіла ”
Тепло і холод - це дві руки природи ,
якими вона робить майже все .
Френсіс Бекон
Кобрин О. С.
Тип уроку : урок вивчення
нового навчального матеріалу.
Прилади і матеріали :демонстрування
моделі теплового руху , пробірки з
водою різної температури , термометри ,
моделі температурних шкал , термоскоп.
Кобрин О. С.
Мета уроку :
• Навчальна : формувати в учнів знання про тепловий стан тіл,
теплову рівновагу , температуру тіла ; пояснити будову і
принцип дії термометра
• Розвиваюча : розвиток пізнавальної цікавості і здібностей
школярів при виявленні суті фізичних процесів
• Виховна : виховувати увагу , зацікавленість , терпеливість ;
орієнтувати учнів на використання теоретичного знання в житті і
практичній діяльності.
Кобрин О. С.
Перевірка засвоєних знань учнів
• Що таке механічний рух ?
• Що таке енергія тіла ?
• Які види енергії ви знаєте ?
• Коли тіло має кінетичну енергію ?
• Що таке потенціальна енергія ?
• Куди зникла енергія при падінні кульки ?
•
•
З чого складається речовина ?
В яких агрегатних станах може перебувати
речовина?
Кобрин О. С.
Отже :
Агрегатні стани речовини
твердий
Зберігає
форму
та об’єм
рідкий
газоподібний
Не зберігає
форми ,
зберігає
об’єм
Кобрин О. С.
Не зберігає
форми і
об’єму
План уроку
1.Тепловий стан тіл
2. Тепловий рух
3. Теплова рівновага
4. Температура
5. Температурні шкали
6. Вимірювання температури
Кобрин О. С.
Тепловий стан тіл
Холодний
Теплий
Гарячий
Кобрин О. С.
Тепловий рух
• Безладний рух молекул і атомів ,
який визначає температуру тіла
Кобрин О. С.
Теплова рівновага
Більш нагріті тіла віддають
тепло менш нагрітим і
при цьому остигають.
Тіла з різною
температурою ,що
перебувають у певному
обмеженому просторі , з
часом самочинно
переходять у стан
теплової рівноваги – їх
температури
вирівнюються і стають
однаковими.
Кобрин О. С.
Температура
• Фізична характеристика
теплового стану речовини
• Ступінь нагрітості тіла
• Визначається середньою
кінетичною енергією руху
частинок речовини .
Кобрин О. С.
ШКАЛА ФАРЕНГЕЙТА
запропонована в 1724р.
212 Кипіння води
96 температура людини
32 Вода + лід
0 Лід + вода + нашатир + кухонна сіль
Кобрин О. С.
ШКАЛА РЕОМЮРА
запропонована в 1740 р.
80 Кипіння води
0
Замерзання води
Кобрин О. С.
ШКАЛА ЦЕЛЬСіЯ
запропонована у 1742р.
0 С кипіння води
100 Сзамерзанння води
100 С кипіння води
0 С замерзання води
Кобрин О. С.
Температура за
шкалою Кельвіна
пов’язана з
температурою за
шкалою Цельсія
(t °С)
співвідношенням
T=t °С +273К
Кобрин О. С.
-273,16 °С
• АБСОЛЮТНИЙ НУЛЬ
температури, початок відліку
температури по термодинамічній
температурній шкалі – шкалі
Кельвіна.
• Абсолютний нуль розміщений на
273,16 °С нижче температури
замерзання води - 0 °С.
Кобрин О. С.
Чи досягнуто абсолютний нуль?
Американські дослідники працювали з парами
натрію , температура яких була тільки на
мільйонні долі градуса вище абсолютного нуля.
Досягнути абсолютний
нуль згідно законів
фізики- не можливо
Кобрин О. С.
-273,16 °С
•Границя
низьким
температурам
Кобрин О. С.
Температура деяких
рідких газів
°С
196 °С
• Кисень
-183
• азот
-
Якщо повністю опустити руку в
таке середовище,
то можна отримати травму .
Кобрин О. С.
Будова термометра
Прозорий корпус
Температурна шкала
Скляна трубка , запаяна зверху
Капілярна трубка
Кобрин О. С.
Резервуар з рідиною
Вимірювання температури
Термометри
Інфрачервоні
Рідинні
Металічні
Провідникові
Електронні
Кобрин О. С.
Історія створення першого
термометра - термоскопа
1592 році
Галілео Галілей
сконструював
пристрій для
вимірювання
температури –
термоскоп.
Кобрин О. С.
Поміркуй !
• температура тіла.mtf
Кобрин О. С.
Домашнє завданя
• Вивчити :§ 42
• Підготувати презентацію :
« Біологія у світі температур »
« Яка температура космічних об’єктів »
Кобрин О. С.
Отже :
Ми з'ясували фізичний зміст
температури , теплової рівноваги ,
вивчили будову термометра та
принцип його дії , познайомилися з
температурними шкалами .
Кобрин О. С.

similar documents