Nationellt prov Sv1

Report
Nationellt prov Sv1
Översikt delarna
 Delprov A – muntlig framställning
genomförs v. 16
 Delprov B, läsförståelse och delprov C
Skriftlig framställning genomförs vecka
19. Mer info ges vecka 18.
Delprov A - Muntlig
framställning
 Muntligt (individuellt) anförande –
informerande/undervisande tal
 Inför grupp
 Begränsad taltid – 3-6 minuter
 Åhörare – respons! (ca 10 min med
respons)
 Varje tal – bidrag gemensam
förberedelse inför prov B, C (nya
perspektiv, tankeställare)
Ämne: Olika världar
 Lämna in ifyllt elevformulär innan framförandet
(måndag vecka 15)
 Välj själv ämne inom temat Olika världar (se förslag)
 Presentera (ge information) och kommentera ämnet
- Information: beskriva, berätta, förklara, argumentera,
instruera..
- Kommentar: egna, andras synpunkter, värderingar,
förklaringar eller spekulationer
 Använd något presentationstekniskt hjälpmedel –
syfte: levandegöra/tydliggöra
 Källanvändning inget krav – men kan göra det mer
intressant och fylligt!
Hjälp?
 Läraren får hjälpa till med att hitta
ämne att prata om
 Obs! Disposition, formulering, manus,
hjälpmedel ingår i uppgiften – ingen
hjälp!
Att tänka på vid muntlig
framställning!


-
Tydligt ämne/syfte
Disposition – struktur
Inledning!!
Avslutning!!
Sammanhang
Ge exempel, utveckla tankar,
resonemang, fördjupning, egna
erfarenheter, problematisera… hur
göra intressant och fylligt?
Tänk också på…






Språket! (jämnt, varierat, välvårdat…)
Textbindning (länka ihop talet)
Manus, hjälpmedel
Läs instruktionen noga!
Förbered dig, var påläst!!!
Anförande, ej högläsning!!
Tips
 Tips: håll ditt anförande inför någon
(kompis, förälder, syster,
brevbäraren, grannen, morfar,
busschauffören, en kusin, hen som
sitter i kassan på Ica…)
- Träna och få feedback! Träna igen!
 Kolla tiden! 4 minuter!
Vad bedöms?
Innehåll
Disposition och sammanhang
Språk och stil
Framförande
Helhetsbedömning – anförandets
funktion i kommunikationssituationen
(se bedömningsmatrisen)





Förberedelser





Reflektera kring bilderna
Uppgiftsinstruktionen – diskutera
Elevformulärets syfte (stöd, struktur)
Bedömningsmatrisen – diskutera
Diskutera ämnesförslagen
Exempel på elevlösningar
 Elevexempel
 Individuell tankeskrivning
När? Vecka 16 mån + ons
Var? I miniaulan/konferensrummet
 Mån 14/4 12.30-13.30
 Anna eller Kerstin
medbedömare
 Ons 09.00-11.00

similar documents