T*zvédelem a kereskedelemben

Report
Tűzvédelem a
kereskedelemben
Tűzvédelmi szabályzat
Tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni, ha a
gazdálkodó:
o Ötnél több munkavállalót foglalkoztat
o Ötvennél több személy befogadására
alkalmas létesítményt működtet
o Tevékenysége fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes
o Kereskedelmi szálláshelyet működtet
Tűzvédelmi szabályzat
A gazdálkodó szervezeteknek, rendelkeznie kell Tűzvédelmi
Szabályzattal.
A Szabályzat előírásait minden munkavállalónak, valamint a területen
bármilyen okból tartózkodónak be kell tartania.
Meghatározza:
o
az egyes tevékenységi körökhöz tartozó tűzvédelmi feladatokat,
o
a különböző helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat,
o
a tevékenységekre vonatkozó használati szabályokat,
o
a tűzvédelmi oktatás rendjét,
o
a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással kapcsolatos feladatait.
Tűzvédelmi szabályzat
A helyiségekre vonatkozó általános előírások
o
A közlekedési utakat eltorlaszolni tilos
o
A keletkező hulladékot folyamatosan, de
legalább műszakonként eltávolítani
o
Dohányzásra vonatkozó szabályokat betartani
o
Tűzvédelmi eszközöket, áramtalanító
kapcsolókat mindig szabadon tartani
Tűzriadó terv
Az A-C tűzveszélyességi osztályba sorolt
létesítményekre vonatkozóan Tűzriadó Tervet
kell készíteni
Tartalma:
o Tűzjelzés módja
o Tűzoltóság és a létesítményben tartózkodók
riasztási rendje
o Létesítmény elhagyásának módja
o Tűz esetén a munkavállalók szükséges
tennivalóit (tűzoltás, mentés, áramtalanítás stb.)
Tűzriadó terv
Tűzriadó Terv tartalma:
o Főbb veszélyforrások megnevezése
o Létesítmény helyszínrajza a tűzvédelmi
szempontból fontos berendezések (pl.:
főkapcsoló) és vízszerzési helyek bejelölésével
A Tűzriadó Terv végrehajtását szükség
szerint, de legalább évente egyszer
gyakorolni kell, s annak eredményét írásban
kell rögzíteni!
Tűzállósági fokozatok
Tervezéskor az építmény szerkezetével és az
építménnyel szemben támasztott
követelményeket a tűzveszélyességi osztályhoz
rendelt TŰZÁLLÓSÁGI FOKOZAT előírásai
adják meg
Tűzállósági fokozatok
I. Fokozottan tűzálló A-B-C-D-E
tűzveszélyességi osztály
II. Közepesen tűzálló A-B-C-D-E
tűzveszélyességi osztály
III. Mérsékelten tűzálló C-D-E
tűzveszélyességi osztály
IV.Lángálló D-E tűzveszélyességi osztály
V. Nem lángálló E tűzveszélyességi osztály
Rendszerezés
Kinek kell Tűzriadó Tervet készítenie?
o Ötnél több munkavállalót foglalkoztat
o Ötvennél több személy befogadására
alkalmas létesítményt működtet
o Tevékenysége fokozottan tűz- és
robbanásveszélyes
o Kereskedelmi szálláshelyet működtet
Rendszerezés
Mit határoz meg a Tűzvédelmi Szabályzat?
o
Az egyes tevékenységi körökhöz tartozó tűzvédelmi
feladatokat
o
A különböző helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi
előírásokat
o
A tevékenységekre vonatkozó használati szabályokat
o
A tűzvédelmi oktatás rendjét
o
A munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással
kapcsolatos feladatait
Rendszerezés
Mit kell tartalmaznia a Tűzriadó Tervnek?
o Tűzjelzés módja
o Tűzoltóság és a létesítményben tartózkodók
riasztási rendje
o Létesítmény elhagyásának módja
o Tűz esetén a munkavállalók szükséges
tennivalóit (tűzoltás, mentés, áramtalanítás
stb.)
Rendszerezés
Milyen gyakorisággal kell gyakoroltatni a
Tűzriadót a munkavállalókkal?
A Tűzriadó Terv végrehajtását szükség szerint, de
legalább évente egyszer gyakorolni kell, s annak
eredményét írásban kell rögzíteni!
Rendszerezés
A Tűzállósági fokozat és a Tűzveszélyességi osztály
milyen kapcsolatban áll egymással?
I.
II.
III.
IV.
V.
Fokozottan tűzálló A-B-C-D-E tűzveszélyességi
osztály
Közepesen tűzálló A-B-C-D-E tűzveszélyességi
osztály
Mérsékelten tűzálló C-D-E tűzveszélyességi
osztály
Lángálló D-E tűzveszélyességi osztály
Nem lángálló E tűzveszélyességi osztály
Köszönöm a figyelmet!
Tankönyv: 216-217 oldal

similar documents