PowerPoint Presentation - Ured za doktorske studije i programe

Report
„
Modernizacija doktorske
izobrazbe kroz
implementaciju HKO-a”
Uvodni sastanak
1. listopad 2013.
Ovaj projekt financira Europska Unija
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
Sadržaj:
1. Uvod
2. Što su to transfere vještine?
3. Kontekst razvoja transfernih vještina
4. Transferne vještine na Sveučilištu u Zagrebu
5. „Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju HKO-a” i
razvoj transfernih vještina
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
1. Uvod
•
Zašto ovaj projekt? – pružiti doktorandima kontinuirani program razvoja dodatnih
(transfernih) vještina tijekom doktorskog studija!
•
Opći cilj projekta– implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u doktorskoj izobrazbi
•
Specifični cilj – modernizacija doktorske kvalifikacije razvojem dodatnih kompetencija
doktoranada
•
Partneri – Hrvatska sveučilišta + AMPEU + MLAZ + HZZ
•
Pet grupa aktivnosti
•
Trajanje projekta 18 mjeseci!
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
2. Što su transferne vještine u doktorskoj izobrazbi?
•
Transferne vještine – „Transferne vještine su vještine naučene u jednom kontekstu, na primjer
istraživanju, koje su korisne u drugom, na primjer u budućoj karijeri, bilo da se radi o
istraživanju, poslovnom sektoru i sl.” (ESF, Research career in Europe Landscapes and horizons,
2009)
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
2. Što su to transferne vještine u doktorskoj izobrazbi?
• Zašto transferne vještine?
• transferne vještine pomažu u osobnom razvoju doktoranada,
provođenju istraživanja tijekom studija i prezentacije rezultata široj
publici
• olakšavaju razmišljanje o komercijalnim potencijalima istraživanja, kao
i o etičkim aspektima istraživanja
• relevantne i za istraživanje i za karijeru (a često i u osobnom životu)
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
2. Što su to transferne vještine u doktorskoj izobrazbi?
• Transferne vještine unutar doktorskog programa – integralni dio studija:
Nastava = predavanja
Profesionalni razvoj = razvoj transfernih vještina
Istraživanje = doktorski rad
Godina 1
Godina 2
Godina 3
*preuzeto od L. Zinner, 2011
Napomena: trening transfernih vještina ne smije biti dodatno opterećenje doktorandu, već
treba biti u službi njegovog doktorskog istraživanja!
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
3. Kontekst razvoja transfernih vještina
•
Promjene u doktorskoj izobrazbi – veliki broj doktoranada – samo mali broj
nastavlja karijeru u akademskom sektoru (10%)!
•
Važnost poticanja razvoja profesionalne karijere doktoranada
•
Do 2020 35% svih poslova će zahtijevati visoko obrazovanje (trenutno– 26%)
•
Veća potreba za istraživačima na tržištu rada
•
Povezivanje s poslovnim sektorom, usklađivanje „ponude i potražnje”
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
•
3. Kontekst razvoja transfernih vještina
•
Robert’s report, 2002 – Sir Gareth Robert, 2001 – izvještaj o razvoju istraživanja u Velikoj
Britaniji, stavljanje naglaska na potrebi doktoranada za elementima transfernih vještina
tijekom doktorskog studija
•
UK Grad (sada VITAE) Joint Skills Statement, 2002 - identifikacija vještina koje doktorandi
stječu tijekom studija (istraživačke vještine, osobna efikasnost, komunikacijske vještine i sl.)
•
Salzburški principi, EUA-CDE, 2005 – VIII. Princip - The promotion of innovative structures: to
meet the challenge of interdisciplinary training and the development of transferable skills.
•
Salzuburg II, EUA-CDE, 2010 - It is the institution’s responsibility to provide support structures
for professional development. Offering training in transferable skills, including understanding
the ethics of research, is central, and should be a priority for doctoral schools and
programmes.”
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
3. Kontekst razvoja transfernih vještina
• VITAE, 2010:
Researcher Development Framework:
•
Principles of Innovative Doctoral Training, EK, 2011 – „It is essential to ensure that
enough researchers have the skills demanded by the knowledge based economy.
Examples include communication, teamwork, entrepreneurship, project
management, IPR, ethics, standardisation etc”.
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
4. Transferne vještine na Sveučilištu u Zagrebu
•
Pravilnik o doktorskim studijima (2010):
–
•
Pravilnik o postupku vrednovanja (2011):
–
•
•
Opis mogućnosti programa za stjecanje radnih kompetencija, uključujući popis predmeta za razvijanje generičkih i
transfernih vještina (čl. 5.)
Ured za doktorske studije i programe Sveučilišta u Zagrebu od 2010. organizira radionice za
doktorande
Teme koje su pokrivene:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obvezni oblici rada u okviru doktorskog studija su istraživački seminari, radionice i diskusijske skupine, radi razvijanja
istraživačkog rada, kritičkog mišljenja, usvajanja metodologije i generičkih vještina (čl.5.)
kako napisati i objaviti znanstveni članak;
kako prezentirati rezultate istraživanja;
kako komunicirati u znanstvenom i poslovnom okruženju;
kako razviti mrežu potencijalnih suradnika;
kako prijaviti projekt;
o projektnom menadžmentu;
o zaštiti intelektualnog vlasništva u istraživanjima;
kako komercijalizirati rezultate istraživanja
Do sada organizirano oko 25 radionica s više od 600 polaznika
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
4. Transferne vještine na Sveučilištu u Zagrebu
• Radionice su dodatna ponuda uz redovnu nastavu na fakultetima
• Radionice su prilagođene specifičnoj publici – doktorskim kandidatima – velika
razina samostalnosti i interakcije – rad u malim grupama (max 20 polaznika)
• Otvorene za sve doktorande Sveučilišta u Zagrebu
• Trajanje radionica – 1 do 2 dana
• Pohađanje nije obavezno
• U principu, ne dodjeljuju se ECTS bodovi!
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
5. „Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju HKO-a” i
transferne vještine
1. Analiza
stanja
2. Razvoj
kurikuluma
3. Trening
trenera
4.Smjernice
Rezultat:
• Osigurana baza trenera na svim hrvatskim sveučilištima
• Osigurana mogućnost kontinuiranog provođenja radionica za doktorande
• Uključivanje transfernih vještina kao standarda doktorske izobrazbe
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
Završne napomene:
• Transferne vještine trebaju se razvijati kroz provođenje istraživanja na
doktorskom studiju!
• Razmišljanje o karijeri ne smije se odgađati do završne faze doktorskog
studija, već treba početi sa samim studijem
• Doktorski kandidati trebaju imati dovoljno vremena u okviru doktorskog
programa i institucionalne podrške u razvijanju transfernih vještina!
Projekt „Modernizacija doktorske izobrazbe
kroz implementaciju HKO-a” i transferne
vještine doktoranada
Pitanja?
Hvala!
Sredstva za ovu prezentaciju osigurana su od strane Europske
unije. Sadržaj ove prezentacije isključiva je odgovornost Sveučilišta
u Zagrebu, a ne ni na koji način ne odražava mišljenje Europske
unije.

similar documents