Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen joensuun

Report
KANSALAISTOIMIJALÄHTÖINEN
KEHITTÄMINEN JOENSUUN
KAUPUNKIALUEILLA
KAUPUNGINSIHTEERI JARI HORTTANAINEN
EU:n ohjelmakausi 2014-2020
Kestävää kasvua ja työtä –ohjelma (TEM)
Kohdealueena isot kaupungit
Ohjelman tarkempi luonne, erityistavoittet,
rahoitus ja hallinnolliset menettelyt päätetään
maakunnissa (MYR)
KOKEMUKSIA LEADER TOIMINNASTA
-
Joensuun seudun Leader –yhdistys yksi Suomen 56 Leader –
ryhmästä (5 kunnan alueella)
Oman alueen kehittäminen toiminnalla ja ohjaamalla
hankerahoitusta
Julkinen rahoitus tähän mennessä 13,4 milj. €
Rahoitettuja hankkeita 581 (näistä 150 yrityshanketta
Kaupungin panos v.2014 69.500 € (3,7€/leader alueen asukas)
Hankkeet suhteellisen pieniä, paikallisia ja maakunnallisia,
Suomen sisällä tai kansainvälisiä
Taloja, tiloja, reittejä, kehittämistä, tilaisuuksia, toimintaa,
prosesseja
JOENSUU ON AKTIIVISTEN IHMISTEN JA
YHDISTYSTEN KAUPUNKI
-
Kansalaistoimijalähtöinen kehittäminen koskisi Joensuussa
kantakaupunkia
Alueella asuu noin 54.500 asukasta (74 % kaupungin väestöstä)
Satoja aktiivisia ja erilaista paikallista kehittämistä tekeviä
yhdistyksiä ja järjestöjä
*Erittäin tärkeä osa elävää ja kehittyvää kaupunkia
*Merkittävä rooli monipuolisena työllistäjänä
*Kaupungin tuki toiminnalle eri toimialoilla (liikunta, nuoriso,
kulttuuri, asukasyhdistykset, tapahtumatuet, työllistämisen tuet
ym.)
KAKEN ETENEMINEN JOENSUUSSA
-
Lähtölaukaus ja tiedottaminen, keskustelutilaisuus 7.5.2014
Toimijoiden kiinnostuksen ja tarpeiden alustava kartoitus
(kysely)
Suunnitteluhankkeen toteuttajana Joensuun kaupunki ja
Spatia (Itä-Suomen yliopiston alue- ja kuntatutkimuskeskus)
Yhdistykset mukana suunnittelussa
Yhteistyö ja avoimuus
Spatia laatii KaKe:n toteutussuunnitelman (2015-2020)
Suunnitelma määrittelee KaKen suuntaviivat sekä
rahoituksen hakemisen ja päätöksenteon menettelytavat
KAKEN SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHTIA
- Kaupunki koordinoi toimintaa kaupunkialueella
- Kaupungin (kh) nimeämä työryhmä, mukana järjestökentän
monipuolinen edustus?
- Työryhmä tekisi ehdotukset toteutettavista toimenpiteistä?
- Vuositasolla käytettävissä noin 400.000-500.000 €
- Kaupungin panos olisi runsaat 60.000 €/v (1,15 €/alueen
asukas)
- ESR:n toimintalinja 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden
torjunta), mahdollisesti tl 3 ja 4 (työllisyys, koulutus)
AJATUKSIA KAKE SUUNNITELMAAN
LIITTYEN
•
•
•
•
•
•
•
•
Yhdistysten ideat mahdollisimman laajasti mukaan suunnitelmaan
Kaupungin kannalta tavoitteena monipuoliset ja konkreettiset
kehittämistoimet
Rahoituksen kanavointi kehittämiseen - ei niinkään “koordinaatioon”
Kevyt hallinto, vältettävä päällekkäisyyttä jo olemassa olevien
rakenteiden ja järjestöpalveluiden kanssa
Yhteistyö Leader- ja KaKe –rahoituksen välillä varmistettava
(maantieteellinen raja ei saisi olla este konkreettisille toimille)
Omaleimainen malli, joka huomioi kaupungin keskustan toimijoiden
tarpeet ja moninaisuuden
Toimet osaltaan toteuttavat kaupungin strategiaa
EU-ohjelman tavoitteet ja säädökset asettavat omat reunaehtonsa

similar documents