Codan mix-ad duo sett

Report
BRUKERVEILEDNING
FOR ANTIBIOTIKASETT MED
SALTVANNSOPPLØSNING OG STERILT VANN
CODAN MIX-AD SETT, DUO
1.
2
2.
Forberedelser/prefylling:
Steng slangeklemmene (hvit 3), lufteventilene
(rød 2) og rulleklemmen (blå 6)
Dråpekammerets innstikksspiss settes i
infusjonsbeholderen.
(OBS! Ved utblanding av tørrstoff i Sterilt vann fylles bare
dråpekammeret, ikke infusjonsslangen, før utblanding av
tørrstoffet)
3.
3
4.
6
5.
6.
Om du ikke har DUO-sett
tilgjengelig, kan du
benytte 2 stk MONOsett
og sette på en 3veiskran
ved veneinngangen.
Fyll dråpekammeret med NaCl til nivåmerket.
Åpne rulleklemmen og fyll pasientslangen med
NaCl. Steng rulleklemmen
Tilsetting av tørrstoff:
Stikk den ene sideslangens innstikksspiss gjennom
membranen på medikamenthetteglasset. Neste
sideslange stikkes igjennom neste hetteglass.
Åpne først den ene slangeklemmen på
sideslangen og la overtrykket i hetteglasset
normalisere seg mot infusjonsbeholder.
Åpne lufteventilen på denne slangen.
Fyll halve hetteglasset med væske fra beholder.
Steng slangeklemmen og deretter lufteventilen.
Rist hetteglasset til tørrstoffet har løst seg opp.
Gjenta punkt 5 for neste sideslange.
NB!
Unngå å snu hetteglasset opp ned. Rist med bunnen av
hetteglasset mot gulvet. Unngår dermed at luftefilter kan gå
tett. Det letter tilbakefyllingen
7.
Hold hetteglasset opp og infusjonsbeholderen ned.
Åpne slangeklemmen og lufteventilen på den ene
først. Når denne er tom, gjentar du punkt 7 for det
andre hetteglasset. Nå har du overført innholdet i
medikamenthetteglassene til infusjonsbeholderen.
Steng slangeklemmene og lufteventilene.
8.
Settet er klart til bruk!
CODAN NORGE A/S - P.b. 16, 2024 Gjerdrum -Tlf: 99310000 - Fax: 63991360 - E-mail: [email protected] - www.codan.de

similar documents