LES PRONOMS NEUR*ITÁ ZÁJMENA

Report
LES PRONOMS INDÉFINIS
NEURČITÁ ZÁJMENA
VY_32_INOVACE_5B17
NĚKDO, NĚKTERÝ
•
•
•
•
Quelqu‘un
quelqu‘une
Quelques-uns
Quelques-unes
•
•
•
•
Jednotné číslo se používá pro osoby
Quelqu‘un est entré. Někdo vstoupil.
Quelqu‘un d‘entre vous s‘est trompé.
Někdo z vás se zmýlil.
někdo
některá
někteří, několik
některé, několik
NĚCO
•
•
•
•
Quelque chose
Autre chose
Peu de chose
Pas grand chose
•
•
•
•
Každý z těchto tvarů je mužského rodu
Queque chose de nouveau něco nového
Quelque chose d‘intéressant něco zajímavého
Výraz pas grand chose – pouze v záporu
něco
něco jiného
málo
ne mnoho
KAŽDÝ, KAŽDÁ
•
•
•
•
•
•
•
•
Chacun
každý
Chacune
každá
Má pouze jednotné číslo
Il y a du travail pour chacun.
Je tu práce pro každého.
Ils ont chacun leur chambre. Každý má svůj pokoj.
Před podstatným jménem se používá chaque
Chaque fille, chaque livre
ŽÁDNÝ, NIKDO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aucun
žádný
Aucune
žádná
Aucun de nous
žádný z nás
Tvary v množném čísle se nepoužívají
Je ne connais aucun de ces auteurs.
Neznám žádného z těchto autorů.
Personne
nikdo
je mužského rodu a používá se místo pas
Personne n‘est sorti. Nikdo nevyšel.
JEDEN, DRUHÝ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
L‘un…..l‘autre
jeden….druhý
Les uns….les autres jedni….druzí
L‘une….l‘autre
jedna….druhá
les unes…les autres jedny …druhé
Plus d‘un
nejeden
Pas un, pas une
ani jeden, ani jedna, žádný/á
L‘un et l‘autre sont venus. Přišli oba dva.
Ils se cherchent les uns les autres.
Hledají se vzájemně.
CELÝ, VŠICHNI, VŠECHNO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tout le film
celý film
Toute la maison
celý dům
Tous les films
všechny filmy
Toutes les maisons
všechny domy
Tous
všichni
Tous sont venus. Všichni přišli.
Tout
všechno
Il sait tout. On ví všechno.
Tout le monde est ici. Všichni jsou tu.
NIC, NIKDY
•
•
•
•
•
•
•
•
Rien
nic
Jamais
nikdy
Oba tvary se ve větě užívají místo pas.
Mohou stát buď na místě, kde běžně stojí pas, nebo
na začátku věty, nebo se mohou používat samostatně
Rien ne s‘est passé. Nic se nestalo.
Il ne m‘a rien dit.
Je n‘ai jamais rien lu de cet auteur.
Nikdy jsem nečetl nic od tohoto autora.
DALŠÍ NEURČITÁ ZÁJMENA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Un certain
Une certaine
Différents
Différentes
Tel
Telle
Autrui
Le même
Pareil
jistý
jistá
různí, někteří
různé, některé
takový
taková
někdo jiný
tentýž
podobný
EXERCICES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Traduisez:
Celá rodina
Všichni moji přátelé
Žádná chyba
Každý dům
Celý den
Něco nového
Nic hezkého
Nikdo z nás
• MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_5B17
Jméno autora:
Jana Jašíková
Název práce:
Les pronoms indéfinis
Předmět:
Francouzský jazyk
Ročník:
Kvinta
Časová dotace:
cca 25 minut
Vzdělávací cíl:
S pomocí výukové prezentace se studenti naučí tvořit a používat tvary neurčitých zájmen. Novou
látku si zároveň i procvičí.
Pomůcky:
počítač, dataprojektor, (active board),
Inovace:
studenti zhlédnou prezentaci s využitím ICT a doplní si nové informace a procvičí novou látku
Poznámka:
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky a vzdělání na všech typech
školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.
Vytvořeno dne:
15.06.2013

similar documents