Tonaliteit

Report
Multi Objective Generic
Algorithm voor muzikale
motieven
Patrik Rombouts
Overzicht
• Probleemstelling
• MOGA
• Aanpak
• Muzikale elementen
• Evaluatie
• Demo - resultaten
Probleemstelling
• Muziek generatie
• Procesondersteuning
• Motief
• Westerse muziek
MOGA
• Optimalisatie van conflicterende objectieven
• Verzameling van oplossingen (pareto front)
• Binary tournament, crowding distance
• NSGA-II
MOGA
• Muzikale elementen = objectieven
• Conflicterende belangen
• Compositieproces = variaties van een motief
• Geen “perfect” muziekstuk
Muziektermen
• Noot: toonhoogte/pitch (C =60), duur, luidheid, klankkleur/timbre
• Interval
• Stijl – periode:
• Tonaal
• Modaal (en chromatiek)
• Atonaal
• Akkoord
• Toonladder
Aanpak
• Begrijpelijkheid
• Verhouding tussen consonant en dissonant
• Frequentie van herhaling
Begrijpelijkheid
Consonant
Dissonant
Herhaling
Zeer hoog (tonaal)
Hoog (tonaal - modaal)
Laag (modaal)
Zeer laag (atonaal)
Geen herhaling
• Hoe? Bottom up aanpak = noot, relatie tussen noten
Harmonie
• Verticaal interval
• Traditionele harmonie
• Boventonen
• Fitness functie:
• Voorbeeld: C majeur = C E G = [0,4,7]
Melodie
• Horizontaal interval
• Consonant/dissonant
• Zingbaarheid
• Kleine intervallen
• Rangschikking
• Fitness functie = Gemiddelde intervallen
Ritme
• Interval = tijdspanne
• Consonant/dissonant
• Pulse (in 2 of 3)
• Inner metric weight = pulse muziek
• Fitness functie: verhouding pulse en inner metric weight
Tonaliteit
• Verwantschap tussen noten
• Noot als centrum van muziekstuk (tonica)
• Consonant/dissonant: Boventonenreeks (C G C)
• Fitness functie:
• key finding algorithm
• Correlatie op basis van voorgedefinieerde templates
Monotonie
• Optimaal = monotoon
• Oplossingen
• Instellen van parameters:
• Monotonie
• Generatie van stijlen
• Tegenstrijdigheden (Multi objective):
• Voorbeeld: Harmonie ↔ melodie C E G = [0, 4, 7]
Samenwerking elementen
• Muziek = interactie = complex
• Aanpak: invloed van context op parameters noot
• Lengte - duur
• Positie - luidheid (dynamiek): pulse, inner metric weight
• Register - toonhoogte: melodisch hoog, harmonisch laag
• Wijzigingen fitness functie: Harmonie en tonaliteit
Evaluatie
• Fitness functies
• Contextuele parameters: traditionele contrapunt en harmonieleer
• Muziekevolutie: emancipatie van de dissonant
• Gegenereerde muziekstukken
• Generatie in 3 verschillende stijlen (demo)
• Subjectieve testen
Combinatie: Harmonie – melodie – Muziek periode - stijl
ritme - tonaliteit
CCCC
Tonaal: oudheid tot barok
Tonaliteit consonant
Classicisme - romantiek
DCCC
DDCC
Tonaliteit dissonant
Romantiek - impressionisme
DCCD
DDCD
DDDD
Atonaal: 20ste eeuw, 2de Weense
school (expressionisme)
Objectieven
Bach
Mozart
Wagner
Debussy Schönberg
Bartok
Harmonie
0.3010
0.3535
0.5313
0.4576
0.8121
0.5557
Melodie
0.1323
0.1714
0.1167
0.1678
0.3040
0.2531
Ritme
0.0254
0.1126
2.0
4.4942
0.3067
3.1808
Tonaliteit
0.0347
0.2736
0.5054
0.2499
0.4679
0.4479
Resultaten
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Schaal5
Schaal4
Schaal3
Schaal2
Schaal1
Demo : generatie tonale muziek
Resultaten
• Tonaal karakter:
• harmonische conventies ontbreken
• Contrapunt regels
• Nieuwe mogelijkheden
• Procesondersteunend
Samenvatting
• MOGA
• Aanpak
• Muzikale elementen
• Evaluatie fitness functies en resultaten
• Conclusie
Einde
• Vragen?

similar documents