slides fra præsentationen - Det Informationsvidenskabelige Akademi

Report
Aalborg den 12. september 2012
Projekt Værtensklasse i biblioteket - evaluering
Carl Gustav Johannsen
Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA)
RSLIS at a glance
 1000
students: Bachelors, Masters,
PhD Programmes,
further education
 Located
in Copenhagen and Aalborg,
Denmark
6
strategic research areas:
› Cultural Mediation
› Information Literacy and Practice
› Knowledge and Information Theory
› Libraries and Innovative Processes
› Research and Research Policy
Mine tanker om Værtensklasse,
da jeg først gang mødte
projektet …
 Fordomme … service management – gammel
vin …
 Mer-salg!!
Hvad?
 Floor-walking,
 Mystery
 Fokus
 Flere
gæst/vært – hvordan?
shopping – interessant! Modigt!
på betjening/ service – på tide!
kontroversielle og udfordrende temaer …
Evalueringens 4
hovedtemaer
1.
Har indsatsen gjort en forskel for
bibliotekets brugere/ gæster?
2.
Medarbejdernes kompetenceudvikling?
3.
Kompetenceudviklingsforløb for dansk
biblioteksvæsen?
4.
Er erfaringer fra Styrelsens
markedsføringsrapport blevet inddraget?
Hvad synes gæsterne?
I
forvejen pæn tilfredshed
Undersøgelsesdesign:
før/efter måling
”Efter-målingen”
viste alligevel fremgang på
8 ud af 10 parametre
Der
er statistisk grundlag for at generalisere
ud fra før og efter ”gæste-undersøgelsen”
Kompetenceudvikling
Træning
af medarbejdere
værtskabsmetoder (gennemtestet forløb,
fokus på den daglige adfærd, variation,
humor)
lederforløb – lederen skal også
optræde værtsskabeligt
Særlige
Ambassadørforløb
– særlig rolle
Aktiviteter:
Floorwalking
Mobil
og opsøgende form for vagt
Systematisk
briefing og de-briefing
Virkelighedsnær
dialog mellem
medarbejder og ledelse
Fokus
på fleksibilitet
Aktivitet:
Målrettet salg
Ikke
salg (i traditionel forstand)
– mere offensiv - betjening –
grænseoverskridende for mange
Proaktiv
Faglighed
– produktviden – har stor
betydning
effekt – både på personale og på
udlånet – ikke mindst
Betydelig
Aktivitet: Mystery
Shopping
i dansk biblioteksvæsen –
organisatorisk implementering af skjult
testning / mystery shopping
Enestående
Hensynsfuld,
professionel og transparent
procedure
evalueringskriterier –
nuanceret kvalitetsbegreb
Veldefinerede
Reel
medindflydelse til medarbejderne
Aktiviteter:
Velkomstindsats og
Uniformering
Stort
og vigtigt område - 11.000
indmeldelser årligt
viste potentiale – og gæsteinteresse - for serviceforbedringer
Erfaringer
Fleksibel
tilgang til uniformering
Dokumenteret
positiv effekt – fra 52 til 63%
Kompetenceudviklings
forløb for sektoren
Ja
– 9 kursuspakker udviklet
Introduktion
til biblioteksværtsskab,
værtsskab for alle, værtsskabsledelse,
mystery shopping m.fl-
Udbydes
af Aalborg Bibliotekerne iog
Danske Værter
Bygger
videre på erfaringer fra projektet
Forbedringsmuligheder
Udnytte
muligheden for endnu bredere
ejerskab (ambassadørgruppen)
Arbejde
videre med motivationsindsatser
Værtsskab
– også på lokalbibliotekerne
Hvorfor succes?
 Dedikerede
eksterne konsulenter med fingeren
på pulsen
 Synlig
og kommunikerende ledelse med både
opbakning og opfølgning
 Fokus
på relevante og målbare mål
 Projektorganisationen
 Ildsjæle
(ambassadører)
og engagerede medarbejdere med reel
og oplevet medindflydelse
Fremtidsperspektiver
Andre
Mere
områder fx åbne biblioteker
oplevelsesdesign (mer-salg)
Mystery
Glade
shopping integreret
- og aktive - gæster
Tak for jeres opmærksomhed!
Carl Gustav Johannsen
[email protected]

similar documents