ctf – tıbbi genetik anabilim dalı - İstanbul Üniversitesi Hastaneleri

Report
İstanbul Üniversitesi
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik AD.
2009-2013
Sunum Planı






Misyon
Vizyon
Tarihçe ve Temsiliyet
ABD Fiziksel İmkanları
Öncü İşlemler
İnsan kaynakları (Öğretim üyesi,
hemşire, diğer personel)
 ARAŞTIRMA
 Akademik Faaliyet (2009-2013)
 Makale
 Bildiri
 Kitap – Kitap Bölümü
 Projeler
 EĞİTİM
 Eğitim Verdiğimiz;
 Öğretim Üyesi Yard.
 Uzm. Öğr. Doktor
 Doktoraa – Yüksek Lisans
 Stajyer
 Asistan Eğitimi
 TUS – Mezun Olan Öğrenciler
 Mezuniyet Sonrası Eğitim
 HİZMET
 Laboratuvar İşlemleri
 Hizmet İsteyen Kurumlar
 Hizmet İstatistikleri (2009-2013)
 Poliklinik
 Mali Analiz (2010-2013)
 Gelir
 Gider
 Sağlanan Bağışlar
 Geleceğe yönelik planlar ve
talepleriniz
 Talepler
Tıbbi Genetik Anabilim Dalını örnek bir akademik ünite
olarak ülkemizde ve Dünya’da temsil etmek, bilimsel
araştırmalar yapmak, öğrencilerin, uzmanlık öğrencilerinin
ve uzman hekimlerinin eğitimine katkı sağlamak, ülkemizde
genetik çalışmalara öncülük etmek , genetik yardımı ile
tedavi olan ve tedavi edenleri buluşturmaktır.
Vizyonumuz, ulusal ve uluslar arası düzeyde Tıbbi Genetik Anabilimi
alanında, çağdaş teknolojiyi kullanan, ürettiği eğitim-öğretim ve
araştırma ürünleriyle modern tıbba destek sunan, bilgiyi paylaşan,
katılımcı ve referans merkezi bir anabilim dalı olarak genetik
hastalıkların tanı ve takibi için, dünyadaki bilimsel çalışmaları yakından
takip etmek ve bunlara katkıda bulunmak, yeni teknolojileri ülkemizde
ilk uygulayan olmak ve genetik alanındaki en son gelişmeleri dünya ile eş
zamanlı olarak hastalara ve paydaslara sunmak.
Tıbbi Genetik AD. Tarihçesi
• Genetik bölümümüzün temelini genetik biliminin ülkemizdeki tarihsel gelişimi ele alındığında, genetiği ülkemize ilk
tanıştıran bilim adamları arasında bulunan Prof.Dr.Asım Cenani tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan
Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü oluşturmaktadır.
1984
2004-2007
Günümüz
• Genetik dalındaki dinamik değişimler ve ülkemiz sağlık sisteminde belirmeye başlayan gereksinimler sonucu, tıp
fakültelerinde “tıbbi genetik” biliminin anabilim dalı olarak yer alması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Böylelikle üniversite ve
fakülte idaresi, bu çağdaş gereksinimi göz önünde bulundurarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri bölümü
kapsamında Tıbbi Genetik Anabilim Dalı’nın kurulmasına karar vermiş 2004 yılından ititbaren Tıbbi Biyoloji bünyesinde
Prof. Dr. Beyhan TÜYSÜZ’ün başkanlığını yaptığı Tıbbi Genetik Anabilim Dalı kurulmuştur. 17.03.2007 tarihinde ise Tıbbi
Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı’ndan ayrılarak yeni bir yerde Prof. Dr. Adnan YÜKSEL başkanlığında Temel Tıp Bilimleri
Binası 6. Katta ayrı bir Anabilim Dalı olarak hizmet vermeye başlamıştır.
• Prof. Dr. Adnan YÜKSEL’in görevinden ayrılmasıyla Anabilim Dalı Başkanlığını 29.09.2010 tarihinden itibaren Prof. Dr.
Mustafa ÖZEN yürütmektedir. Anabilim Dalımız 5 Öğretim Üyesi ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN, Prof. Dr. Adnan YÜKSEL, Prof.
Dr. Mehmet SEVEN, Doç. Dr. Hakan ULUCAN, Yard. Doç. Dr. Gülgün GÜVEN), 1 Uzman Doktor ( Uzm. Dr. Elif
FENERCİOĞLU), uzmanlık öğrencileri Dr. Alper Gezdirici, Dr. Asuman KOPARIR, Dr. Erkan KOPARIR, Dr. Bahtiyar
MAMMADOV, Dr. Emre KIRAT, Dr. Mehmet Buğrahan DÜZ, Dr. Emrecan KIRTAŞ ve deneyimli biyolog ve personel
kadrosuyla hizmet vermeye devam etmektedir
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD.
Yurt Dışı Temsil
Texas Universty-Baylor College of Medicine (ABD) / Adjuct Associate Professor ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN )
Texas Universty-Baylor College of Medicine (ABD)/ Member Steering Committee ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN )
The American Society of Human Genetics (ABD) / Society Membership ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN )
The American Association of Cancer Research (ABD) / Society Membership ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN )
M.D. Anderson Associates / Society Membership ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN )
American Association for the Advancement of Science / Society Membership ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN )
Texas Genetics Society / Society Membership ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN )
Association for Molecular Pathology /Society Membership ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN )
American Association of Bioanalysts / Society Membership ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN )
Asia Ocean Child Neurology / Society Membership ( Prof. Dr. Adnan YÜKSEL )
NSW University Royal Hospital For Women ( Australia ) / Misafir Araştırmacı (Prof. Dr. Mehmet SEVEN)
European Society of Human Genetics) Mayıs 2013 Kong. / Tıbbi Genetik Dernek Tems. (Doç.Dr. Hakan ULUCAN )
The American Society of Human Genetics (ASHG/ABD) / Society Membership ( Doç. Dr. Hakan ULUCAN )
The European Society of Human Genetics (ESHG/FRANSA) / Society Membership ( Doç. Dr. Hakan ULUCAN ) ( Yard
Doç Dr. Gülgün GÜVEN)
The National Institutes of Health (NIH/ABD) / Misafir Araştırmacı ( Doç. Dr. Hakan ULUCAN )
Assocation for Clinical Cytogenetics / Society Membership ( Yard. Doç. Dr. Gülgün GÜVEN)
EĞİTİM – ARAŞTIRMA AKTİVİTELERİ
EĞİTİM – ARAŞTIRMA AKTİVİTELERİ
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD.
Yurtiçi Temsil
Bezmialem Vakıf Üniversitesi/ Kurucu Rektör ( Prof. Dr. Adnan YÜKSEL )
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TUBITAK / Sağlık Bilimleri Yönetim Kurulu Üyesi
( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN )
Adli Tıp Kurumu / 5. İhtisas Kurulu Üyesi (Prof. Dr. Mustafa ÖZEN)
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı/ Genetik Bilim Kurulu Üyesi ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN )
Türkiye Tıbbi Genetik Derneği / Yönetim kurulu üyeliği ( Prof. Dr. Mustafa ÖZEN ) ( Doç. Dr. Hakan ULUCAN )
(Prof. Dr. Adnan YÜKSEL )
Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği / ( Prof Dr Adnan YÜKSEL )
İ.Ü. Cerrahpaşa GETAM / Mesul Müdürü ( Doç. Dr. Hakan ULUCAN )
2010 Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi / Konuşmacı – Kurs düzenleyici ( Doç. Dr. Hakan ULUCAN )
2012 ‘’Erişkin Genetik Hastalıkları’’ Sempozyumu / Bilimsel kurul üyesi ( Doç. Dr. Hakan ULUCAN )
2014 ‘’Genetiğin Türkçeleştirilmesi’’ Çalıştayı / Düzenleme Kurulu Bşk. ( Doç. Dr. Hakan ULUCAN )
Türkiye Tıbbı Genetik Derneği / Bilimsel dergi kurucu editörü ( Doç. Dr. Hakan ULUCAN ) ( Yard Doç Dr.
Gülgün GÜVEN)
2013 Adli Tıp Kurumu / Biyoloji İhtisas Kurulu Danışmanı ( Doç. Dr. Hakan ULUCAN )
Bakırköy Sağlık Meslek Yüksekokulu / Ebelik Bölümü Genetik Ders Sorumlusu
( Yard Doç Dr. Gülgün GÜVEN)
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
 Poliklinikler: Hasta muayene odası
 Kan alma odası
 Sitogenetik Laboratuvarı
 Moleküler Genetik Laboratuvarı
 Hücre kültürü Laboratuvarı
 Öğrenci Araştırma Laboratuvarı
Tıbbi Genetik AD.
Öncü İşlemler
 GETAM- İstanbul’da Devlet Üniversitesi Hastanelerinde ruhsatlandırılmış ilk
ve tek Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi - Anabilim Dalımız bünyesinde
kurulmuştur.
 Long QT Sendromu
 Brugada Sendromu
 Prader Willi – Angelman Sendromu Metilasyon spesifik PCR Analizi
 Array CGH
 Tüm ekzon dizi analizi ( TUBİTAK-MAM işbirliği ile) ve klinik yorumlama
 Hiperoksalüri Tip 1 AGXT Gen mutasyonu analizi
 Mitokondriyal DNA Analizi
 MCAD – MADD moleküler analizi
 Teratolojik Danışma
Türkiye’de çalışılmadığı düşüncesiyle yurtdışına gönderilen birçok test
Anabilim Dalımız tarafından çalışılmaktadır. (Örn; AGXT Gen Mutasyonu)
Türkiye’de çalışılmadığı düşüncesiyle yurtdışına gönderilen birçok test
Anabilim Dalımız tarafından çalışılmaktadır. (Örn; AGXT Gen Mutasyonu)
Tıbbi Genetik AD.
Personel Dağılımı (2009-2013)
7
6
5
4
2009
3
2013
2
1
0
prof
doç
y.doç
uzm
asistan
biolog
lab tek. hemşire h.bakıcı hizmetli memur
18
Tıbbi Genetik AD. Yayınları
Makale
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7
8
5
4
SCI Yayınları
2009
2010
2011
2012
2013
16
Tıbbi Genetik AD.
Yayınları Bildiri
16
14
12
10
8
6
4
2
0
8
12
6
14
15
2009
2010
2011
2012
2013
Tıbbi Genetik AD. Yayınları
Kitap ve Kitap Bölümü
7
6
5
2009
4
2010
3
2011
2012
2
2013
1
0
1
1
1
Ulusal
0
1
0
0
1
0
Uluslar arası
6
Tıbbi Genetik AD. Makaleler (2009-2013)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
A novel frameshift mutation and infrequent clinical findings in two cases with Dyggve-Melchior-Clausen syndrome Seven, M. , Koparir, E.
Gezdirici, A., Aydin, H., Skladny, H., Fenercioǧlu, E., Güven, G., (...), Ulucan, H. / 2014 Clinical Dysmorphology 23 (1) , pp. 1-7
A novel EFNB1 mutation in a patient with craniofrontonasal syndrome and right hallux duplication Seven, M. , Gezdirici, A. , Ulucan, H.
Karatas, O.F., Yosunkaya, E., Yuksel, A., Ozen, M. / 2013 Gene 527 (2) , pp. 675-678
MicroRNA expression profiling reveals the potential function of microRNA-31 in chordomas Bayrak, O.F. , Gulluoglu, S. , Aydemir, E. Ture,
U., Acar, H., Atalay, B., Demir, Z., (...), Ozen, M. / 2013 Journal of Neuro-Oncology 115 (2) , pp. 143-151
MicroRNA profiling in lymphocytes and serum of tyrosinemia type-I patients Karatas, O.F. , Guzel, E. , Karaca, E. , Sevli, S. , Soyucen, E.
Yuksel, A., Ozen, M. / 2013 Molecular Biology Reports 40 (7) , pp. 4619-4623
Circumferential skin folds and multiple anomalies: Confirmation of a distinct autosomal recessive Michelin tire baby syndrome Emre, R.
Ulucan, H., Koparir, E., Koparir, A., Karaca, E., Gezdirici, A., Yosunkaya, E., (...), Yuksel, A. / 2013 Clinical Dysmorphology 22 (2) , pp. 87-90
Identification of a novel mutation in ZAP70 and prenatal diagnosis in a Turkish family with severe combined immunodeficiency disorder
Karaca, E., Karakoc Aydiner, E. , Bayrak, O.F. , Keles, S. , Sevli, S. , Barlan, I.B. , Yuksel, A. , (...), Ozen, M. / 2013 Gene 512 (2) , pp. 189-193
A rare case of split hand/foot malformation with sensorineural hearing loss and Mondini dysplasia Gezdirici, A. , Yenigun, A. , Koparir, E.
Yosunkaya, E., Ulucan, H., Seven, M., Yuksel, A., Ozen, M. / 2013 Clinical Dysmorphology 22 (1) , pp. 33-35
Ailesel hasta sinüs sendromu | [Familial sick sinus syndrome] Sönmez, O., Bacaksiz, A., Vatankulu, M.A., Ulucan, H., Göktekin, Ö. / 2013
Anadolu Kardiyoloji Dergisi 13 (7) , pp. 727-728
Deficiency of selenium and zinc as a causative factor for idiopathic intractable epilepsy Seven, M. , Basaran, S.Y. , Cengiz, M. , Unal, S.
Yuksel, A. / 2013 Epilepsy Research 104 (1-2) , pp. 35-39
Recessive truncating NALCN mutation in infantile neuroaxonal dystrophy with facial dysmorphism Köroǧlu, C., Seven, M., Tolun, A. / 2013
Journal of Medical Genetics 50 (8) , pp. 515-520
The drug-transporter gene MDR1 C3435T and G2677T/A polymorphisms and the risk of multidrug-resistant epilepsy in Turkish children
Seven, M., Batar, B., Unal, S., Yesil, G., Yuksel, A., Guven, M. / 2013 Molecular Biology Reports , pp. 1-6
Relationship between genomic damage and clinical features in dialysis patients Guven, G.S. , Altiparmak, M.R. , Trabulus, S. , Yalin, A.S.
Batar, B., Tunckale, A., Guven, M. / 2013 Genetic Testing and Molecular Biomarkers 17 (3) , pp. 202-206
Report of a patient with Temple-Baraitser syndrome Yesil, G., Guler, S., Yuksel, A., Alanay, Y. / 2013 American Journal of Medical Genetics
Part A
Effects of memantine and melatonin on signal transduction pathways vascular leakage and brain injury after focal cerebral ischemia in
mice. Kilic U,Yılmaz B, Reiter RJ, Yuksel, A., Kilic E. Neuroscience, 2013 May
Involvement of the corpus callosum splenium in a case with SSPE: magnetic resonance spectroscopy findings. Alkan A, Sharifov R, Guler S,
Aralasmak A, Kocer A, Yuksel, A., Arch Med Sci. 2013 Apr 20;9(2):386-7
Melatonin attenuates phenytoin sodium-induced DNA damage. Erenberk U, Dundaroz R, Gok O, Uysal O, Agus S, Yuksel, A., Yilmaz B, Kilic U.
Drug Chem Toxicol, 2013 Oct 30.
Characterization of cancer stem-like cells in chordoma. Laboratory investigation Aydemir, E. , Bayrak, O.F. , Sahin, F. , Atalay, B. , Kose, G.T. ,
Ozen, M., Sevli, S., Yuksel, A., (...), Türe, U. / 2012 Journal of Neurosurgery 116 (4) , pp. 810-820
The very rare aglossia adactylia syndrome with a novel finding of mental retardation Seven, M., Yosunkaya, E., Guven, G., Yuksel, A. / 2012
Genetic Counseling 23 (1) , pp. 81-85
Evidence that membrane-bound G protein-coupled melatonin receptors MT1 and MT2 are not involved in the neuroprotective effects of
melatonin in focal cerebral ischemia. Kilic U, Yılmaz B, Ugur M, Yuksel, A., Reiter JR, Hermann DM, Kilic E. J. Pineal Res., 2012.
Tıbbi Genetik AD. Makaleler (2009-2013)
20. DNA repair XRCC1 Arg399Gln polymorphism is associated with the risk of development of end-stage renal disease
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Trabulus, S. Guven, G.S., Altiparmak, M.R., Batar, B., Tun, O., Yalin, A.S., Tunckale, A., Guven, M. / 2012 Molecular Biology
Reports 39 (6) , pp. 6995-7001
The effects of chemotherapeutic agents on differentiated chordoma cells: Laboratory investigation Bayrak, O.F. ,
Aydemir, E. , Gulluoglu, S., Sahin, F., Sevli, S., Yalvac, M.E., Acar, H., Ozen, M. / 2011 Journal of Neurosurgery: Spine 15 (6) , pp.
620-624
Genetics Of Cardiomyopathies M ÖZEN, Ender KARACA, Adnan YÜKSEL Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics
2011;4(4):5-12.
Sudden vision loss in a mucopolysaccharidosis I patient receiving enzyme replacement therapy Yosunkaya, E. , Karaca,
E., Yilmaz, S.B., Gezdirici, A., Guven, G., Seven, M., Yuksel, A. / 2011 Genetic Counseling 22 (4) , pp. 371-376
A new syndrome presenting with dysmorphic facies, oculocutaneous albinism, glaucoma, cryptorchidism and mental
retardation Seven, M., Yosunkaya, E.,.., Karaca, E., Guven, G., Yuksel, A. / 2011 Genetic Counseling 22 (1) , pp. 25-34
Glutathione S-Transferase M1, GSTT1 and GSTP1 GeneticPolymorphismsandthe Risk of AgeRelatedMacularDegeneration. Güven M, Görgün E, Unal M, Yenerel M, Batar B, Küçümen B, Dinç UA, Güven GS, Ulus T,
Yüksel A. 2011 OphthalmicRes. 46(1): 31-7,
The function of microRNAs, small but potent molecules, in human prostate cancer Sevli, S., Uzumcu, A., Solak, M.,
Ittmann, M., Ozen, M. / 2010 Prostate Cancer and Prostatic Diseases 13 (3) , pp. 208-217
Marked Improvement in Segawa Syndrome After l-Dopa and Selegiline Treatment Yosunkaya, E., Karaca, E., Basaran, S.,
Seven, M., Yüksel, A. / 2010 Pediatric Neurology 42 (5) , pp. 348-350
Polymorphisms of the DNA repair genes XPD and XRCC1 and the risk of age-related macular degeneration Görgün, E.,
Güven, M., Ünal, M., Batar, B., Güven, G.S., Yenerel, M., Tatlipinar, S., (...), Yüksel, A. / 2010 Investigative Ophthalmology
and Visual Science 51 (9) , pp. 4732-4737
Tekrarlayan gebelik kaybi{dotless} olan çiftlerde yapi{dotless}sal kromozom bozukluklari{dotless} | [Structural
chromosomal abnormalities in couples with recurrent pregnancy loss] Çirakoǧlu, A., Yilmaz, S., Kuru, D., TarkanArgüden, Y., Güven, G.S., Deviren, A., Uludaǧ, S., Hacihanefioǧlu, S. / 2010 Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 30
(4) , pp. 1185-1188
Polymorphisms of the DNA repair genes XPD and XRCC1 and the risk of age-related macular degeneration Görgün, E.,
Güven, M., Ünal, M., Batar, B., Güven, G.S., Yenerel, M., Tatlipinar, S., (...), Yüksel, A. / 2010 Investigative Ophthalmology
and Visual Science 51 (9) , pp. 4732-4737
Novel TMEM67 mutations and genotype-phenotype correlates in meckelin-related ciliopathies Iannicelli , M. ,
Brancati, F. , Mougou-Zerelli, S., Mazzotta, A., Thomas, S., Elkhartoufi, N., Travaglini, L.,Yüksel,A. (...), Viskochil, D. / 2010
Human Mutation 31 (5) , pp. E1319-E1331
Keutel syndrome in a patient presenting with hearing loss Acar, G.Ö., Yilmaz, M., Şekercioǧlu, N., Yüksel, A. / 2010 BENT 6 (3) , pp. 201-204
International JSRD Study Group, Dallapiccola B, Gleeson Novel TMEM67 mutations and genotype-phenotype
correlates in meckelin- related ciliopathies. Iannicelli M, Brancati F, Yüksel, A. JG, Attie-Bitach T, Valente EM.Hum
Mutat. 2010 May;31(5):E1319-31.
Tıbbi Genetik AD. Makaleler (2009-2013)
34. Global gene expression analysis of reactive stroma in prostate cancer Dakhova, O. , Ozen, M. , Creighton, C.J. , Li, R. ,
Ayala, G., Rowley, D., Ittmann, M. 2009 Clinical Cancer Research 15 (12) , pp. 3979-3989
35. Genomic profiling of prostate cancers from African American men 1 Castro, P. , Creighton, C.J. , Ozen, M. , Bcrel, D. ,
36.
37.
38.
39.
40.
Mims, M.P., Ittmann, M. 2009 Neoplasia 11 (3) , pp. 305-312
Magnetic Resonance Imaging, Magnetic Resonance Spectroscopy, and Facial Dysmorphism in a Case of Lowe
Syndrome With Novel OCRL1 Gene Mutation. Yuksel, A., Karaca E, Albayram MS. J Child Neurol Jan 2009, 24(1): 93-96
Mutational screening of BASP1 and transcribed processed pseudogene TPPsig-BASP1 in patients with Möbius
syndrome. Uzumcu A, Candan S, Toksoy G, Uyguner ZO, Karaman B, Eris H, Tatli B, Kayserili H, Yuksel, A. , Geckinli B,
Yuksel-Apak M, Basaran S. J Genet Genomics 2009 Apr;36(4):251Expanding CEP290 mutational spectrum in ciliopathies. Travaglini L, Brancati F, Yuksel, A. , Viskochil D.Am J Med Genet
2009 Oct;149A(10):2173-80
Cytogenetic clonal evolution in patients with chronic myeloid leukemia Tarkan-Arguden, Y., Cem Ar, M. , Yilmaz, S. ,
Ongoren, S., Kuru, D., Ure, U., Cirakoglu, A., Güven, G.S., (...), Soysal, T. Biotechnology and Biotechnological Equipment 23
(4) , 2009 pp. 1515-1520
Clonal chromosal abnormalities in Philadelphia-negative cells and their clinical significance in patients with chronic
myeloid leukemia: Results of a single center Öngören, Ş., Tarkan-Argüden, Y. , Ar, M.C. , Yilmaz, Ş. , Üre, Ü. , Kuru, D. ,
Eşkazan, A.E., Güven, G.S., (...), Soysal, T. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 29 (2) , 2009 pp. 321-330
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Öğretim Üyeleri H-İndex / Atıf Sayıları
Öğretim Üyesi
H-İndex
Atıf
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
20
1672
Prof. Dr. Adnan YÜKSEL
11
449
Prof. Dr. Mehmet SEVEN
10
325
Doç. Dr. Hakan ULUCAN
7
111
Yard. Doç. Dr. Gülgün GÜVEN
6
105
PROJELER 2013 -2014
Kurum
Öğretim Üyesi
Proje No
Toplam Bütçe
(TL)
Prostat kanseri progresyonunda microRNA ekspresyonunun rolü
Tübitak
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
108S051
441.700,00
İnsan Skuamöz Hücreli Larenks Karsinomlarında Kanser Kök Hücrelerine Özgü
miRNA’ların Tesbiti Ve Fonksiyonlarının Araştırılması
Tübitak
210T009
431.880,00
Dil Skuamöz Hücreli Karsinomlu Hastaların Tükürüklerinde mikroRNA ifade
düzeylerinin araştırılması ve Dil Kanserine özgü mikroRNA’ların belirlenmesi
Tübitak
113R035
29.808,00
Yaşa Bağlı Dejenerasyonda Benzo(a)piren ile İndüklenen Mikronükleüs Sıklığı; DNA
tamir Gen Polimorfizmlerinin Etkisi
YADOP
9563
15.000,00
Prostat kanserli hastaların prostat sekresyon sıvılarından miRNA eldesi ve mikroarray
yöntemi ile miRNA ekspresyon profillerinin karşılaştırılması
BAP
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
21092
7.000,00
Skuamoz Hücreli Larinks Kanserli Hastalarda Metastaz Yapan ve Yapmayan Tümör
Dokularına Ait MikroRNA Profillerinin Karşılaştırılması
BAP
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
35041
7.000,00
BAP
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
33090
7.000,00
Skuamöz hücreli larinks kanser örneklerinden kanser kök hücresi elde edilmesi ve
karakterizasyonu
BAP
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
19710
7.000,00
Kraniosinositozlu hastalara moleküler genetik yaklaşim ve nonsendromik vakalarda
array cgh ile tüm genom analizi
BAP
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
30087
8.000,00
İskelet displazilerinde görülen kopya sayısı değişimlerinin array CGH ile analizi
BAP
Doç.Dr.Hakan ULUCAN
7.000,00
Konjenital idiyopatik sklolyozlarının tanısında yüksek çözünürlüklü array kullanımı
BAP
Doç.Dr.Hakan ULUCAN
7.000,00
İmprintingDefekti ile giden Beckwith-Wiedemann ve Silver-Russell Sendromlarında
Metilasyon Spesifik Pyrosekans kullanımı İle Metilasyon Farkının Ortaya Konması
BAP
Doç.Dr.Hakan ULUCAN
7.000,00
Proje ismi
Skuamoz Hücreli Larinks Kanserli
Mikrorna'ların Profilinin Oluşturulması
Hastaların
Periferik
Kanında
Dolaşan
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
Yard. Doç. Gülgün GÜVEN
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
Yard. Doç. Gülgün GÜVEN
Doç.Dr.Hakan ULUCAN
PROJELER 2013 -2014
Proje ismi
Kurum
Öğretim Üyesi
Öğretim
Üyesi
Toplam Bütçe
(TL)
Herediter Meme ve Kolon Kanseri Sendromlarının Tanısına Yönelik Yeni Nesil
DNA Dizileme Kiti Geliştirilmesi​
Tübitak
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
2. aşamada
2.226.365,00
Herediter Kanser Sendromlarının Moleküler Tanısına Yönelik Yeni Nesil DNA
Dizileme Bazlı Kit Geliştirilmesi
SANTEZ
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
Doç.Dr.Hakan ULUCAN
Başvuru
2.175.075,00
Nedeni Bilinmeyen Ani Kalp Ölümü Olgularında Post Mortem Yeni Nesil
Sekanslama Teknikleri Kullanarak Türk Toplumuna Özgü Gen Mutasyonlarının
Belirlenmesi
Tübitak
Doç.Dr.Hakan ULUCAN
Başvuru
Aşamasında
60.000,00
Ptz modeli epilepside içeri doğrultucu potasyum kanallarının kalp patolojileri üzerine
etkisinin incelenmesi
Tübitak
Doç.Dr.Hakan ULUCAN
Başvuru
Aşamasında
60.000,00
Gen ekspresyon analizi yardımıyla postmortem intervalin belirlenmesi
Tübitak
Doç.Dr.Hakan ULUCAN
Başvuru
Aşamasında
59.800,00
Noninvaziv bir yöntem kullanılarak periferik kandan trisomi 21 tanısı konulması
Tübitak
Prof.Dr.Mehmet SEVEN
Başvuru
Aşamasında
30.000,00
Deliryum Hastalarının Serumunda mikroRNA İfade Düzeylerinin Araştırılması ve
Tedavi Sonrası Değişimlerinin Saptanması
Tübitak
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
Başvuru
Aşamasında
29.971,60
Real-Time QPCR kullanımı ileTrizomi 21 vakaların Non İnvazif Prenatal Tanısı
Tübitak
Doç.Dr.Hakan ULUCAN
Başvuru
Aşamasında
30.000,00
Beyaz Önlük Hipertansiyonunda MikroRNA ların Rolü
BAP
Prof. Dr. Mustafa ÖZEN
Başvuru
Aşamasında
20.000,00
Prematüre retinopatisi gelişimindeki genetik faktörlerin incelenmesi
BAP
Doç.Dr.Hakan ULUCAN
Onay
Bekliyor
7.000,00
Tıbbi Genetik AD’na Eğitime Gelen
Öğretim Üyesi Yardımcısı - Hekim
(2010-2013)
Üniversite Dışı ;
Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Zeynep OCAK- Abant İzzet Baysal Üni. Tıp Fak. Tıbbi Gen. AD.
Araş. Görevlisi Dr. Ramazan EMRE - Eskişehir Osmangazi Üni. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD.
Araş. Görevlisi Dr. Muhsin ELMAS - Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD.
Araş. Görevlisi Dr. Ali TOPAK - Afyon Kocatepe Üni. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD.
Araş. Görevlisi Dr. Şebnem ÖZEMRİ SAĞ – Uludağ Üni. Tıp Fak. Tıbbi Genetik AD.
Üniversite İçi ;
Uzm. Öğr. Dr. Kerim KARAOĞLU - Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Uzm. Öğr. Dr. Enes KARABULUT - Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Uzm. Öğr. Dr. Ali Boray BAŞÇI - Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı
Uzm. Öğr. Dr. M. Aytaç YÜKSEL – Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Tıbbi Genetik AD’na Staj Eğitimi İçin
Öğrenci Gönderen Üniversiteler
1
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
2
Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
3
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
4
Fatih Üniversitesi Fen Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
5
İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
6
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edabiyat Fakültesi Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
7
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
8
Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
9
Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
10
Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
11
Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
12
Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
13
Uludağ Üniversitesi Fen-Edabiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü
14
Rize Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
15
Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri
s
1
Doktora Öğrencisi Ömer Faruk KARATAŞ
2
Doktora Öğrencisi Esra GÜZEL
3
Doktora Öğrencisi Murat KAYA
4
Doktora Öğrencisi Özlem GÖK
5
Yüksek Lisans Öğrencisi İlknur SUER
6
Yüksek Lisans Öğrencisi Ali GÖKGÖZ
7
Yüksek Lisans Öğrencisi Betül YÜCETÜRK
8
Yüksek Lisans Öğrencisi Derya AKYÜZ
9
Yüksek Lisans Öğrencisi Seda SALMAN
10
Yüksek Lisans Öğrencisi Dilek BAYRAKTAR
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık Öğrencileri
1
Uzman Öğrenci Doktor Asuman KOPARIR
2
Uzman Öğrenci Doktor Erkan KOPARIR
3
Uzman Öğrenci Doktor Bahtiyar MAMMADOV
4
Uzman Öğrenci Doktor Emre KIRAT
5
Uzman Öğrenci Doktor Mehmet Buğrahan DÜZ
6
Uzman Öğrenci Doktor Emrecan KIRTAŞ
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Asistan Eğitimi
 İç Rotasyonlar (Klinik Genetik / Laboratuvar Genetik ) (42 ay)
 Dış rotasyonlar ( 6 ay)
 Hafta İçi Toplantılar
 Her gün vaka değerlendirme toplantısı ( 1 saat )
 Her gün Genetik ve Teratolojik Danışma / Laboratuvar Eğitimi Toplantısı ( 1 saat )
 Pazartesi günleri Genetik ve Teratoloji danışma konseyi ( 1 saat )
 Salı günleri Vaka Konseyi ( 1 saat )
 Çarşamba günleri Seminer ( 1 saat )
 Perşembe günleri Vaka Takdimi ( klinik genetik )
 Perşembe günleri Vaka Takdimi ( klinik/ sitogenetik / moleküler genetik)
 Cuma günleri saat 09:00-09:30 arası literatür toplantıları
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Asistan Sınavları
Aylık Rotasyon Sicilleri-İntiba
Sınav: 6 ayda bir
Bitirme sınavları
 Tez sınavı
 Bilim Sınavı
 Teorik
 Pratik uygulamalı sınav
 TUK Müfredat Komisyonunda Tıbbi Genetik müfredatı kabul edilen 2. uzmanlık alanı olmuştur.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
Asistan Alımları - TUS
TUS Tarihi
Puan
2009 Nisan
62
2009 Eylül
63
2009 Eylül
65,5
2011 Nisan
56 ( Yabancı Uyruklu Öğrenci )
2011 Eylül
65,5
2012 Eylül
66,67
2013 Eylül
71,5
Anabilim Dalımızdan
Mezun Olan Uzmanlık Öğrencileri
Adı -Soyadı
Şuan Çalıştığı Kurum
Uzm. Dr. Ender KARACA
Baylor College of Medicine
Uzm. Dr. Sarenur BAŞARAN
YILMAZ
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Uzm. Dr. Gözde YEŞİL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Uzm. Dr. Hatip AYDIN
İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları EA Hastanesi
Uzm. Dr. Elif Yılmaz GÜLEÇ
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Uzm. Dr. Alper GEZDİRİCİ
İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
(Houston,Texas – USA )
Mezuniyet Sonrası Eğitim
 Türkiye Tıbbi Genetik Derneği 9. Uluslararası Katılımlı
Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi İstanbul (01-05 Aralık 2010)
Poliklinik Muayene Sayıları
4000
3500
3000
2500
2000
1500
3421
3312
2885
3279
3778
2009
2010
2011
2012
2013
1000
500
0
Laboratuar İşlem Sayıları
1200
977
1000
800
615
626 616
600
200
356 303
2013
270 313
172
140
32
0
Sitogenetik
2011
2012
382
400
2010
Moleküler
Genel Top.
Laboratuar İşlem Sayıları
1200
997
1000
800
626
616
615
600
Moleküler
400
200
0
Sitogenetik
356
382
270
303 313
172
140
32
2010
2011
2012
2013
Genel Top.
Laboratuar İşlemleri
Moleküler Genetik






PCR (Klasik, multiplex, nested…)
Real Time PCR
Pyro Sekans
Sanger Sekans
Array CGH
RFLP
Sitogenetik



Postnatal Kromozom Analizi ( Tüm Bantlama ve Boyama İşlemleri )
FISH
SCE
Labaratuvar ve Polikliniklerimize Tıbbi İşlem İçin Sıklıkla
Hasta Gönderen Kurumlar
HASTANE ADI
HASTANE ADI
1
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
21
Özel 29 Mayıs Hastanesi
2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
22
Özel Bahat Halk Hastanesi
3
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
23
Lüleburgaz Devlet Hastanesi
4
Okmeydanı E. A. Hastanesi
24
Özel Kolon Hastanesi
5
Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
25
Yaşam Hastanesi
6
İstanbul Medicana İnternational Hospital
26
Özel Güngören Hastanesi
7
Memorial Kadın Hastanesi
27
Safa Hastanesi
8
GATA
28
Trabzon Fatih Devlet Hastanesi
9
Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi
29
İstanbul Yakacık Doğum Hastanesi
10
Fatih Sultan Mehmet E. A. Hastanesi
30
İstanbul Cerrahi Hastanesi
11
Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi
31
Özel Kastamanu Hastanesi
12
İntercontinental Hospital
32
Özel Okmeydanı Kadın Doğum Hastanesi
13
Bezmialem Vakıf Üniversitesi
33
Bağcılar Kadın Hastanesi
14
Alman Hastanesi
34
Özel Fatih Kadın Hastanesi
15
Acıbadem Maslak Kadın Hastanesi
35
Süleymaniye Kadın Doğum Hastanesi
16
Özel Nisa Kadın Doğum Hastanesi
36
Özel Umut Tüp Bebek Merkezi
17
İstanbul Tüp Bebek ve Kadın Sağ. Hizm
37
Bahçeci Tüp Bebek Merkezi
18
Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi
38
Euro Fertil Tüp Bebek Merkezi
19
Özel Ümraniye Kadın Doğum Hastanesi
39
Etiler Tüp Bebek Merkezi
20
Özel Echomar Ataköy Hastanesi
40
Sevgim Kadın Doğum Merkezi
Tıbbi Genetik A.D. Gelirleri
2010-2013
800000
669.418
700000
600000
500000
392.506
400000
300000
200000
170.000
Gelir
223.906
100000
0
TL
2010
2011
2012
2013
Tıbbi Genetik AD.
2013 yılı gelir - gider
180000
167.609
160000
140000
130.573
120000
100000
84.982
84.294
80000
60000
81.466
88.605
64.455
57.572
44.603
73.843
69.573
43.554
40000
20000
0
TL
Ocak
Haziran
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Gelir
Gider
CTF EKİM AYI GELİR - GİDER DEĞERLERİ
AltBirimler
1
Nükleer Tıp A. D.
2
Acil Tıp A. D.
3
İç Hastalıkları A. D.
4 Tıbbi Genetik AD.
AltBirimler
Gelir
Gider
15
Aile Hekimliği A. D.
880,00
8.329,70
-7.449,70
354.154,64
16
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
A. D.
0,00
12.059,01
329.031,37
17
Psikiyatri A. D.
182.458,37
Tıp Eğitimi A. D.
Gelir
Gider
1.069.629,06
414.773,93
654.855,13
826.650,62
472.495,98
1.691.677,00
1.362.645,63
81.466,00
43.554,30
37.911,70 18
AltBirimler
Gelir
Gider
29
Fizyoloji A. D.
2.086,76
58.427,16
-56.340,40
-12.059,01
30
Kulak Burun Boğaz
A. D.
245.928,35
304.068,57
-58.140,22
200.080,88
-17.622,51
31
Göğüs Cerrahisi A.D.
65.548,06
125.797,59
-60.249,53
0,00
17.917,13
-17.917,13
32
Göğüs Hastalıkları
A.D.
156.362,24
219.411,83
-63.049,59
0,00
68.945,92
-68.945,92
5
Kalp Damar Cerrahisi A. D.
266.168,07
237.297,28
28.870,79
19
Enfeksiyon Hastalıkları ve
Klinik Mikrobiyoloji A. D.
117.096,33
137.984,98
-20.888,65
33
Anatomi A. D.
6
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon A.
D.
185.095,07
157.938,19
27.156,88
20
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
912.240,92
A. D.
938.358,67
-26.117,75
34
Kardiyoloji A. D.
237.040,29
312.280,88
-75.240,59
7
Üroloji A. D.
225.593,52
203.276,37
22.317,15
21
Halk Sağlığı A. D.
2.535,50
30.847,33
-28.311,83
35
Çocuk Cerrahisi A. D.
199.587,03
286.740,68
-87.153,65
8
Mikrobiyoloji ve Klinik
Mikrobiyoloji A. D.
189.533,42
171.964,13
17.569,29
22
Plastik Rekostrüktif ve
Estetik Cerrahi A. D.
144.878,39
174.111,27
-29.232,88
36
Biokimya A. D.
54,63
99.393,99
-99.339,36
9
Dermatoloji A.D
109.016,55
95.142,96
13.873,59
23
Tıp Tarihi ve Etik A. D.
0,00
29.463,94
-29.463,94
37
Kadın Hastalıkları ve
Doğum A. D.
425.253,46
532.332,30
-107.078,84
10
Ortopedi ve Travmatoloji A. D.
560.240,74
558.849,52
1.391,22
24
Adli Tıp A. D.
2.100,00
37.323,88
-35.223,88
38
Nöroşirurji A. D.
366.466,08
506.868,29
-140.402,21
11
Nöroloji A. D.
284.283,54
288.693,59
-4.410,05
25
Patoloji A. D.
281.409,31
330.805,07
-49.395,76
39
Radyoloji A. D.
556.138,40
699.858,99
-143.720,59
12
Çocuk Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları A. D.
43.149,00
47.669,38
-4.520,38
26
Biofizik A. D.
556,40
50.973,39
-50.416,99
40
Genel Cerrahi A. D.
803.821,29
952.629,86
-148.808,57
13
Göz Hastalıkları A. D.
283.630,70
289.055,42
-5.424,72
27
Histoloji ve Embriyoloji
A. D.
137,06
50.655,99
-50.518,93
41
Radyasyon Onkolojisi
A. D.
393.086,35
621.633,07
-228.546,72
14
Tıbbi Biyoloji A. D.
86.712,35
93.991,94
-7.279,59
28
Farmakoloji ve Klinik
Farmakoloji A. D.
0,00
50.650,46
-50.650,46
42
Anesteziyoloji A. D.
422.839,25
658.422,65
-235.583,40
CTF KASIM AYI GELİR - GİDER DEĞERLERİ
AltBirimler
Gelir
Gider
AltBirimler
Gelir
Gider
AltBirimler
Gelir
Gider
1
Nükleer Tıp A. D.
1.435.943,21
443.332,35
992.610,86
15
Göz Hastalıkları A. D.
248.948,04
251.862,33
-2.914,29
29
Adli Tıp A. D.
4.200
47.480,23
-43.280
2
İç Hastalıkları A. D.
2.061.479,26
1.655.324,14
406.155,12
16
Nöroloji A. D.
317.670,15
324.382,40
-6.712,25
30
Histoloji ve
Embriyoloji A. D.
0,00
49.035,97
-49.035,97
3
Acil Tıp A. D.
662.606,77
480.437,95
182.168,82
17
Aile Hekimliği A. D.
2.950,50
10.663,71
-7.713,21
31
Biofizik A. D.
568,67
52.556,93
-51.988,26
4
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
A. D.
1.136.608,60
966.606,51
170.002,09
18
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi
A. D.
0,00
12.168,75
-12.168,75
32
Fizyoloji A. D.
4.347,98
56.693,58
-52.345,60
5
Göğüs Cerrahisi A.D.
530.836,02
470.500,96
60.335,06
19
Göğüs Hastalıkları
A.D.
208.944,13
224.625,74
-15.681,61
33
Patoloji A. D.
303.746,04
359.954,13
-56.208,09
6
Dermatoloji A.D
209.219,43
151.003,15
58.216,28
20
Tıp Eğitimi A. D.
0,00
19.691,41
-19.691,41
34
Genel Cerrahi A. D.
908.290,18
968.086,67
-59.796,49
7
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
A. D.
225.112,34
185.312,48
39.799,86
21
Tıbbi Biyoloji A. D.
93.488,77
113.191,52
-19.702,75
35
Anatomi A. D.
0,00
71.365,02
-71.365,02
8
Radyasyon Onkolojisi A. D.
384.859,90
354.540,42
30.319,48
22
Kardiyoloji A. D.
252.469,20
274.152,82
-21.683,62
36
Kadın Hastalıkları ve
Doğum A. D.
543.001,24
619.440,22
-76.438,98
9
Tıbbi Genetik AD.
88.605,98
64.455,69
Psikiyatri A. D.
179.525,58
203.463,97
-23.938,39
37
Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji A. D.
115.176,53
199.708,56
-84.532,03
256.621,96
285.383,82
-28.761,86
38
Biokimya A. D.
99,16
98.304,23
-98.205,07
2.072,00
31.570,46
-29.498,46
39
Ortopedi ve
Travmatoloji A. D.
570.988,83
699.107,34
-128.118,51
0,00
29.507,12
-29.507,12
40
Anesteziyoloji A. D.
450.730,08
637.862,95
-187.132,87
278.624,98
311.207,24
-32.582,26
41
Mikrobiyoloji ve Klinik
181.317,61
Mikrobiyoloji A. D.
373.750,92
-192.433,31
0,00
41.810,11
-41.810,11
42
Radyoloji A. D.
742.691,50
-238.356,89
24.150,29 23
10
Üroloji A. D.
225.593,52
203.276,37
22.317,15
24
Çocuk Cerrahisi A. D.
11
Kalp Damar Cerrahisi A. D.
357.901,51
337.932,90
19.968,61
25
Halk Sağlığı A. D.
12
Çocuk Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları A. D.
51.294,60
47.722,19
3.572,41
26
Tıp Tarihi ve Etik A. D.
13
Plastik Rekostrüktif ve Estetik
Cerrahi A. D.
220.555,03
219.075,96
1.479,07
27
Kulak Burun Boğaz
A. D.
14
Nöroşirurji A. D.
468.864,43
470.651,70
-1.787,27
28
Farmakoloji ve Klinik
Farmakoloji A. D.
504.334,61
Bağış
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
TL
101,775
56,435
2010
2011
2,520
2,600
2012
2013
Anabilim Dalımıza Bağışlanan Cihazlar :
Real Time PCR Cihazı
(2011) (95.000,00 TL)
Mikroarray Hibridizasyon Cihazı
(2010)
(Değeri 50.000,00 TL)
Talepler
Fiziksel Koşullar ;
 Temel Tıp Bilimleri binası asansörünün tamiri.
 Laboratuvar tezgahlarının tamamlanması
 Laboratuvar ve Poliklinik tefrişatı
 Dahili Bilimler içinde yeni bir poliklinik
Yeni Cihazlar ;
 Su filtreme cihazı, Yeni Nesil Sekans Cihazı, Su Banyosu
 Metafaz Tarama ve Karyotip Analiz Sistemi
Eleman İhtiyacı ;
 1 adet uzman doktor
 1 pratisyen hekim
 2 biyolog, 2 laboratuar teknisyeni
 1 adet hemşire
 1 adet tıbbi sekreter
CTF Hastanesinde Genetik Test Yapılan Birimler
Öğretim Üyesi ve Teknik Personel Dağılımı
Öğretim Üyesi
Teknik Personel
Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
3
2
Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
5
8
Çocuk Genetik Bilim Dalı
1
4
Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2?
2?
Birim
 Bu birimlerdeki dengesiz personel dağılımı düzeltilebilir, KİT alımları
tek elden yapılabilirse,
 Gelirler artar, giderler azalır. Hastalar da kısa sürede sonuç alır.
GETAM
 ‘’Genetik Hastalıklar Tanı Merkezleri Yönetmeliği’’ 10 Haziran 1998 tarihli ve 23368
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Genetik testlerin yapılabilmesi
için gerekli merkezlerin kurulması Sağlık Bakanlığı’nın iznine bağlanmıştır.
 Bu çerçevede Anabilim Dalımız; İstanbul Üniversitesi bünyesinde Genetik Hastalıklar
Tanı Merkezi açılması için başvuruda bulunmuş, bunun sonucunda Cerrahpaşa Tıp
Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalında sitogenetik ve moleküler genetik alanında
“Genetik Testler” yapmaya yetkili “Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’’ kurulması Sağlık
Bakanlığı’nın 18.08.2010 tarih ve 33436 sayılı onayı ile uygun bulunmuştur.
Sonuç olarak;
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı bünyesinde
kurulan, Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi (GETAM); İstanbul’da hizmet veren Devlet
Üniversitesi Hastanelerinde “Genetik Test” yapmaya yetkili ve ruhsatlı tek merkezdir.
Geleceğe Yönelik Planlar
 Poliklinik imkanlarımızı artırarak hastalara daha iyi bir hizmet ortamı
sunmak.
 Türkiye’de yeni çalışılmaya başlanan genetik testlerin hızlı bir şekilde
laboratuvarlarımız bünyesinde çalışılabilmesi için fiziksel ve bilimsel
ortamı hazırlamak.
 Bölgemizde genetik bilimler açısından referans gösterilecek kalitede bir
laboratuvar sistemi kurmak.

similar documents