Dzień Bezpiecznego Internetu

Report
Dzień Bezpiecznego Internetu
W ramach Dnia Bezpiecznego Internetu 8
lutego, na terenie całej Polski przeprowadzono
162 inicjatywy obywatelskie
7 lutego 2006 roku odbywały się imprezy
związane z propagowaniem idei bezpiecznego
dostępu dzieci i młodzieży do zasobów Internetu.
Przeprowadzono 344 inicjatywy obywatelskie.
6 lutego 2006 roku miały miejsce 469 inicjatywy
obywatelskie.
12 lutego 2008 już po raz czwarty
zorganizowano w Polsce obchody Dnia
Bezpiecznego Internetu (DBI). W tym roku miało
miejsce 431inicjatyw.
10 lutego 2009 roku po raz piąty zorganizowano
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) - „Baw się
w Sieci – BEZPIECZNIE” . W tym roku
zorganizowano 952 inicjatywy.
9 lutego ruszyła kampania pod hasłem „Pomyśl
zanim wyślesz” a z nią 1185 inicjatyw.
8 lutego 2011 hasło kampanii brzmi: Internet
to więcej niż zabawa. To Twoje życie.
W Polsce podjęto 1203 inicjatywy.
Internet
to globalna sieć
komputerowa
łącząca ze sobą
miliony
komputerów na
całym świecie
Czy w związku z tym Internet =
BEZPIECZEŃSTWO?
Zalety
• Nieograniczone źródło
informacji
• Szybki i łatwy sposób
komunikowania się
• Wzajemne przesyłanie
informacji
• Narzędzie pracy, nauki i
rozrywki
Zagrożenia
• Treści pornograficzne
• Nieświadome udostępnianie
informacji
• Pedofilia
• Przemoc
• Uzależnienie
Zagrożenia

Wirusy, dialery

Programy szpiegujące.

Spamy


Oszuści na aukcjach
internetowych
Nieświadome uczestniczenie w
działaniach niezgodnych z
prawem




Instalowanie odpowiednich
programów antywirusowych
Wykonywaie skanowania systemu
Włączanie komputera tylko wtedy,
gdy ktoś dorosły jest w domu.
Brak zaufania osobie poznanej przez
Internet





Nie spotykanie się z osobami
poznanymi przez Internet
Nie ujawnianiej nikomu swojego imienia
ani adresu
Posługiwanie się NICKIEM
Używanie komunikatorów tylko do
kontaktów ze znajomymi
Zapoznawanie roodziców ze znajomymi
Posiadanie w
komputerze zapory



Porozmawiaj z dorosłymi,
kiedy coś Cię zaniepokoi
Pamiętaj, że Twoje hasło
jest tajemnicą dla innych
– podziel się nim tylko z
rodzicami
Zabezpiecz swój
komputer
Szanuj prawo własności
w sieci

Stosuj przyjętą
NETYKIETĘ

Rozmawiaj z dorosłymi
o internecie

PREZENTACJĘ WYKONAŁY
Karolina Kruzel
Katarzyna Hachoł
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

similar documents