VY_32_INOVACE_646_KARLOVARSKÝ KRAJ

Report
Název školy:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PODBOŘANY, HUSOVA 276, OKRES LOUNY
Autor:
MGR. MONIKA ROTHOVÁ
Název:
VY_32_INOVACE_646_KARLOVARSKÝ KRAJ
Téma:
POLOHA, ROZLOHA, POČET OBYVATEL, POVRCH, VODSTVO, HOSPODÁŘSTVÍ,
OKRESY, TURISTICKÉ CÍLE KARLOVARSKÉHO KRAJE
CZ.1.07/1.4.00/21. 2975
Číslo projektu:
ANOTACE
Prezentace je určena žákům 8. nebo 9. ročníku ve
výuce zeměpisu, tématem v celém ročníku je Česká
republika.
Žáci se seznámí se základními charakteristikami
Karlovarského kraje (s polohou, rozlohou a počtem
obyvatel). Dále poznávají a dokážou charakterizovat
přírodní podmínky (povrch, vodstvo), hospodářství
(průmysl, zemědělství), administrativní členění kraje na
okresy a nejvýznamnější turistické cíle a zajímavosti
tohoto kraje.
KLÍČOVÁ SLOVA: poloha, rozloha, počet obyvatel, povrch,
vodstvo, hospodářství (průmysl, zemědělství), okresy,
turistické cíle Karlovarského kraje
DATUM VYTVOŘENÍ:
20. 4. 2012
KARLOVARSKÝ KRAJ
•
•
•
•
•
•
Poloha, rozloha a počet obyvatel
Povrch
Vodstvo
Hospodářství (těžba, průmysl, lázeňství)
Okresy a města
Turistické cíle
Poloha, rozloha a počet obyvatel
•
Leží na západě Čech
•
Rozlohou 3 314 km2 patří mezi
nejmenší kraje
•
Malý kraj i z hlediska počtu obyvatel:
310 000
Povrch
•
Pohoří: Krušné hory, Smrčiny, Doupovské hory,
Karlovarská vrchovina, Slavkovský les
•
•
Nejvyšší hora: Klínovec (1244 m)
Pánve: Sokolovská, Chebská
Vodstvo
•
•
•
•
Vodní osou je řeka Ohře
Její levé přítoky: Plesná, Svatava, Rolava
Její pravé přítoky: Odrava, Teplá
Nádrže: Skalka (na Ohři), Jesenice (na Odravě)
HOSPODÁŘSTVÍ – těžba, průmysl
•
Těžba: hnědé uhlí, kaolín, rudy kovů (uran,
magnetovec, měď, stříbro)
•
•
Těžební průmysl – Sokolovsko, Jáchymov, Karlovarsko
•
•
Chemický průmysl – Sokolov, Vřesová
•
•
Strojírenský průmysl – Ostrov n.Ohří (trolejbusy), Cheb
•
Potravinářský průmysl – MATONNI, BECHER (Karlovy
Vary)
Energetický průmysl – elektrárny Tisová, Vřesová,
Jesenice, Boží Dar
Průmysl skla, keramiky a porcelánu – MOSER (Karlovy
Vary)
Výroba hudebních nástrojů – Kraslice (dechové), Luby
(strunné)
HOSPODÁŘSTVÍ - lázeňství
•
Lázně: Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy lázně,
Jáchymov
OKRESY – Karlovy Vary, Cheb, Sokolov
Turistické cíle – Komorní Hůrka (nejmladší sopka),
SOOS (přír. rezervace - bahenní sopky, výrony plynů)
HRADY a ZÁMKY – Loket, Bečov n. Teplou, Kynžvart, Chyše
POUŽITÉ ZDROJE
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/92/Karlsbad_IMG_6350.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Klinovec_von_haj_aus.j
pg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/KarlovyVaryHotSpring.jp
g
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/94/KarlovyVaryRiver.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/Nakousan%C3%A1_karlo
varsk%C3%A1_oplatka.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Eger-Karlsbad-1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a6/Kostel_sv.Jakuba%2C_So
kolov.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Cheb-main_square.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Komorni_hurka.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5b/Mofette-Soos.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Kyn%C5%BEvart_z%C3%A
1mek_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/20070927_Be%C4%8Dov_
nad_Teplou_Palace_and_Castle.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Hrad_Be%C4%8Dov1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Chy%C5%A1eCastle2.jpg
http://www.superchalupy.cz/obr/mapy-okresu/karlovarsky-kraj.gif

similar documents