Aanbesteding PO - AB-ZHW

Report
Europees aanbesteden
ICT beheer PO
Samenstelling werkgroep
Iwan Trouwborst
Daan van der Meer
Manfred Jansen
Peter Honselaar
Dominique Bribosia
Jetske & Danielle
(dir. J.H. Snijdersschool) – voorzitter
(adj.dir sws Balans)
ICT
ICT
Inkoop
bureau Significant
Tijdpad aanbesteding
In hoofdlijnen zag de planning er als volgt uit:
Onderdeel
Startdatum
Einddatum
Opstellen aanbestedingsstrategie + goedkeuring BMT PO en CvB
27-03-2014
18-04-2014
Opstellen selectieleidraad
07-04-2014
12-05-2014
Opstellen PvE
21-04-2014
27-06-2014
Opstellen Gunningsleidraad
12-05-2014
27-06-2014
Selectiefase
14-05-2014
27-06-2014
Gunningsfase
30-06-2014
22-10-2014
Voornemen tot gunnen + goedkeuring BMT PO en CvB
27-10-2014
27-10-2014
Alcatel-termijn
27-10-2014
18-11-2014
Definitieve gunning
18-11-2014
18-11-2014
Contractbespreking
19-11-2014
29-11-2014
Implementatie
30-11-2014
31-12-2014
Start dienstverlening
1-1-2015
31-12-2017
Pagina 3 van 15
Uitgangspunten
•
•
Huidige SLA
Beheer op techniek
• Huidige indeling netwerk behouden bij aanvang
• Beheer op gebruikersniveau
• Service op maat
- standaardcontract voor alle Lucas-PO-scholen
- verschillende opties voor plus diensten
• Wijze van melden – door elke gebruiker
• Diversiteit van hardware op de scholen
• Plan van aanpak vloeiende overgang van oud naar nieuw
o PvE – beschrijven wat je van de nieuwe partij verwacht – wat
is goed en wat moet anders?
Verloop
•
•
•
•
•
17 geïnteresseerde partijen
8 partijen schreven in bij de selectiefase
6 partijen voldeden niet aan de gestelde eisen
2 partijen uitgenodigd voor de gunningsfase
Eerste beoordeling op kwaliteit - min. ‘4’ (5-puntsschaal)
•
•
•
•
•
•
Inrichting helpdesk
Implementatieplan
Rapportage
Visie
Tweede beoordeling op de prijsstelling
Eén partij voldeed niet aan de ‘4’ norm
Nieuwe (oude) partner
minder kosten– meer service…
Wat verandert er?
o Alle goede dingen blijven
o 24/7 dienstverlening op mail en thuiswerk
o Pluspakketten
- snellere afhandeling storingen
- zaterdag/zomerschool
- smart boarden
o Openingstijden (eerder open, later dicht, ook weken in vakanties)
o Duidelijke afspraken over snelheid van afhandelen
o Contractbesprekingen over praktische invulling van o.a.
- Wijze van hulp buiten werktijden
- Afhandeling van problemen – heel duidelijk in kaart brengen
- Wanneer welke dienstverlening verwacht kan worden
o Informatie richting scholen over verschillende contracten
o Communicatielijnen
- direct tussen school en ITS
- helpdesktool / email / sms-dienst / telefoon /schoolbezoek
- rapportage op de diverse niveaus op vastgestelde momenten
Prijsstelling
Basisdienst : helpdesk op werkdagen van 7.30 uur tot 17.00 uur
8% lager dan huidige contract
Plusdienst 1: hersteltijd verkorten
2454,- per jaar
Plusdienst 2: helpdesk zaterdag en zomer
1437,- per jaar
Plusdienst 3: Third party management
0,- per jaar
Vervolgstappen
o Contractbespreking
nov
o Informatiepakket scholen opstellen
dec
o Informatiebijeenkomsten (ICT-ambassadeurs en directie) jan

similar documents