Bekæmpelse af ukrudt - Indlæg fra Plantekongres

Report
Bekæmpelse af ukrudt
Landskonsulent
Jens Erik Jensen
Den Europæiske Union ved Den
Europæiske Fond for Udvikling af
Landdistrikter og Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har
deltaget i finansieringen af projektet.
Rajgræs
Grådige ukrudtsarter – etablerer sig som
permanent græsukrudt
Forsøg i 2011:
Flere effekt- og udbyttemæssigt jævnbyrdige
strategier
Efterår + forår: færrest rajgræsstrå ved høst
Ingen forskel på opfølgning med Hussar eller
Broadway i st. 24 og 25
ALS-hæmmer bør kun anvendes én gang
pr. vækstsæson
Boxer (+Topik) efterår
ALS-hæmmer forår
Resistent agerrævehale, hvad så?
IPM-strategier
Sædskifte
I forsøgene:
1.
2.
3.
4.
Normal såtid, normal udsæd, lav konkurrence
Normal såtid, normal udsæd, høj konkurrence
Normal såtid, +20% udsæd, høj konkurrence
+10-15 dage, +20% udsæd, høj konkurrence
Kemi virker stadig og bør stadig i spil
Utilstrækkelig og uforudsigelig effekt
Resultater Oversigten side 73, bilaget side 235
Antal agerrævehale pr. m2, april
Agerrævehale, 1 landsforsøg 2011
2,000
1,600
1,200
800
400
1
0
A
Ubehandlet B
2
C
Oversigten side 73, Bilag side 235
3
D
E
F
4
G
H
Agerrævehale, 1 landsforsøg 2011
Udbytte, hkg pr. ha
80
60
40
20
1
0
A
Ubehandlet B
2
C
Oversigten side 73, Bilag side 235
3
D
E
F
4
G
H
Antal agerrævehale pr. m2, april
Agerrævehale, 1 landsforsøg 2011
25
20
15
10
5
1
0
A
Ubehandlet B
2
C
Oversigten side 73, Bilag side 235
3
D
E
F
4
G
H
Agerrævehale, 1 landsforsøg 2011
Udbytte, hkg pr. ha
120
100
80
60
40
20
1
0
A
Ubehandlet B
2
C
Oversigten side 73, Bilag side 235
3
D
E
F
4
G
H
Integreret bekæmpelse af
agerrævehale
Balancegang: kemi kontra forebyggelse
Resistens er en langsigtet omkostning
Resistente bestande forsvinder ikke af sig
selv
IPM-tiltag
Ringe effekt af udsædsmængde
Ringe effekt af konkurrenceevne
Tænk i sædskifte og såtid, før det er for
sent!
Enårig rapgræs i vinterraps, 10 landsfs. 2010-11
0
20
40
Ubehandlet
0,33 Command
0,33 Command + 0,5 Stomp
0,33 Command / 0,5 Agil
0,33 Command / 2 x Focus Ultra
Oversigten side 170
4 fs 2011
6 fs 2010
60
Rel. biomasse april
80
100
120
Ukrudt i vårbyg, 5 landsforsøg 2011
0
25
Rel. biomasse maj
50
75
100
Ubehandlet
0,25 CDQ + 0,15 Tomahawk 180
1 CDQ + 0,3 Tomahawk 180
1 CDQ + 0,15 Oxitril + 0,15 Tomahawk 180
75 Zoom + 0,2 Oxitril
0,2 Mustang forte + 0,02 DFF
0
Oversigten side 121
10
20
30
40
Pct. dækning i stub
Ukrudt i vårbyg, 5 landsforsøg 2011
30
35
40
45
Udbytte, hkg/ha
50
55
60
Ubehandlet
0,25 CDQ + 0,15 Tomahawk 180
1 CDQ + 0,3 Tomahawk 180
1 CDQ + 0,15 Oxitril + 0,15 Tomahawk 180
75 Zoom + 0,2 Oxitril
0,2 Mustang forte + 0,02 DFF
Oversigten side 121
Brutto
Netto

similar documents