senzory

Report
Senzory Lufft v meteorologii
a silniční meteorologii
Řada kompaktních stanic WSx
- Univerzální
- V kombinacích senzorů pro různá použití
WS600
WS601 WS500 WS501 WS400 WS401 WS300
WS301
WS200
WSx stanice - výhody
-
Jednotný datový protokol pro všechny typy stanic
Kompaktní design
Nízká spotřeba
Senzory směru a rychlosti větru jsou ultrasonické
Radarové srážkoměry
Typ srážek
Ventilované teploty
Kvalitní komponenty
WSx stanice - fotovoltaika
-
Teplota (ventilace dle
standardů WMO)
Relativní vlhkost
Rosný bod
Atmosférický tlak
Směr a rychlost větru
Globální záření
(integrovaný velmi kvalitní
pyranometr Kipp&Zonen
CMP3)
WS301
WS501
WS503
Ventus – vhodný pro náročná prostředí
-
Ventus
Hliníkové tělo, odolný vibracím
240W vytápění
Instalace na rychlovlacích, větrných elektrárnách, stožárech VN,
nebo v nejnáročnějších klimatických podmínkách
Optické senzory
-
Nová divize optických senzorů
Senzory výšky sněhu
Senzory pro měření základny oblačnosti
Senzory pevných částic a aerosolů v ovzduší
SHM-30 – výška sněhu
-
Laserové měření
Vysoká přesnost měření (1mm)
Měření na relativně velkou vzdálenost
Vysoká životnost senzoru
Efektivní potlačení světelného rušení
prostředí
- Umí rozlišit sníh a holý povrch
Ceilometer CHM 15k „Nimbus“
-
Velký měřící rozsah – 15km
Vylepšená detekce více vrstev oblačnosti
Jednoduchá obsluha
Modulární design
SW pro ovládání zařízení a zobrazení
měřených dat ve formátu NetCDF
Ceilometer CS135
- OEM Campbell Scientific
- Měření do výšky 10 km
Výstupy:
- Výška základny oblačnosti
- Dohlednost
- Rozptylové podmínky
- Stav oblačnosti
- Mixing Layer Height – výška vrstvy smogu
VS20 - dohlednost
- Měřící rozsah 10-2000m
- Dodávaný kalibrační kit
- Přesnost měření ±10m nebo ±10%
Silniční senzory – IRS31Pro a ostatní
IRS31-UMB
ARS31/ARS31Pro-UMB
IRS31Pro-UMB
IRS31Pro – měřené hodnoty
-
Teplota povrchu ±0.1°C (-20…20), jinak ± 0,2°C
Teploty podpovrchové -5 a -30 cm
Koncentrace solného roztoku
Výška vodního sloupce (přesnost 0,2 mm)
Teplota namrzání
Stav vozovky
Kluzkost (0..1, kluzko..sucho)
Procentuální zastoupení ledových krystalů v
roztoku
ARS31 a ARS31Pro
- Aktivní silniční senzor
- Velmi přesné měření teploty namrzání nezávisle na
použité posypové směsi
- Možnost propojení s IRS31Pro a IRS31 tak, že se pár
senzorů chová jako jeden senzor
NIRS31 – neinvazivní měření stavu vozovky
- On-site kalibrace
- Měření stavů vozovky založené na optickém
principu
- Stavy vozovky
- Výška vodního filmu nebo vrstvy sněhu a ledu
- Měření zastoupení ledu v roztoku
- Kluzkost
- Teplota vozovky
MARWIS –
Bluetooth modul
Senzor teploty
a relativní vlhkosti
Konektor
Napájení/RS485+CAN
Stavová LED
2 přijímače
4 vysílače
IR teploměr
MARWIS – měřené hodnoty
-
Stav vozovky (sucho, vlhko, mokro, led, sníh,
kritický)
Teplota vozovky (±0.8°C při 0°C)
Výška vodního sloupce
Teplota rosného bodu
Relativní vlhkost vzduchu
Kluzkost
Procentuální zastoupení ledu v roztoku
Vzorkování 100Hz, tj. při rychlosti 80 km/h
dostanete hodnotu pro každých cca. 20 cm
povrchu
MARWIS – mount kit na kontrolní vozy
MARWIS – mount kit na dodávky
MARWIS
Děkujeme za pozornost
ChanGroup s.r.o.
Palackého 307
35604 Dolní Rychnov
+420 352 352 751
http://www.changroup.cz/
[email protected]

similar documents