Slide 1 - Betavakken

Report
GELUID – FREQUENTIE EN TRILLINGSTIJD
Na deze les:
Kan je aangeven hoe de toonhoogte beïnvloed worden door een
aantal verschillen in een snaar strak of los, lang of kort, dik of dun
Kan je een frequentie uitrekenen adhv een trillingstijd
Kan je een trillingstijd uitrekenen adhv een frequentie
Kan je uitleggen wat frequentie is
Kan je de frequentie berekenen a.d.h.v. een trilling op een beroet
plaatje waarvan de stiftsnelheid bekend is.
GELUID – FREQUENTIE EN TRILLINGSTIJD
Gitaar demo
Geluid van een snaar kan je op verschillende manier beinvloeden
Toon-hoogte
Toon-sterkte
Snaar-spanning
hoge spanning = hoge toon
Uitwijking
grote uitslag = harde toon
Snaar-dikte
dunne snaar = hoge toon
Snaar-lengte
korte snaar = hoge toon
GELUID – FREQUENTIE EN TRILLINGSTIJD
Trillingen uitbeelden als golven
Snaar
Stemvork
GELUID – FREQUENTIE EN TRILLINGSTIJD
Golfbeweging
trillingstijd
uitwijking
tijd
1 trilling
1 trilling
1 trilling
GELUID – FREQUENTIE EN TRILLINGSTIJD
Frequentie (f)
=
Aantal trillingen per seconde
Gemeten in Hertz (Hz)
1 trilling per seconde = 1 Hz
0,5 trilling per seconde = 0,5 Hz
1s
tijd
uitwijking
uitwijking
1s
1s
tijd
5 trillingen per seconde = 5 Hz
uitwijking
uitwijking
1s
tijd
tijd
10 trillingen per seconde = 10 Hz
GELUID – FREQUENTIE EN TRILLINGSTIJD
frequentie (f) =
(toonhoogte)
trillingstijd (T) =
aantal trillingen per seconde
gemeten in Hertz (Hz)
tijdsduur van één trilling
gemeten in seconden (s)
trillingstijd =
1 seconde _
frequentie
T = 1_
f
dus ook
f = 1_
T
GELUID – FREQUENTIE EN TRILLINGSTIJD
Reken om
300 Hz =
40 Hz =
4 kHz =
18 Hz =
0,02
0,1
0,008
0,0001
=
=
=
=
Hz
Hz
Hz
kHz
100 kHz =
50 Khz =
ms
ms
15
50
0,05
0,002
s
s
s
s
s
s
s
s
ms
ms
ms
ms
=
=
=
=
Hz
Hz
kHz
kHz
GELUID – FREQUENTIE EN TRILLINGSTIJD
Reken om
300 Hz =
40 Hz =
4 kHz =
18 Hz =
0,02
0,1
0,008
0,0001
s
s
s
s
=
=
=
=
100 kHz =
50 Khz =
15
50
0,05
0,002
ms
ms
ms
ms
=
=
=
=
0,003
0,025
0,0025
0,056
s
s
s
s
50 Hz
10 Hz
125 Hz
10 kHz
0,01
0,02
ms
ms
66,7 Hz
20 Hz
20 kHz
500 kHz
GELUID – FREQUENTIE EN TRILLINGSTIJD
Een stemvork wordt over een beroette plaat getrokken met een snelheid
van 2,5 m/s. Daarbij ontstaat het onderstaande patroon.
a) Hoeveel trillingen zijn afgebeeld?
8 trillingen
b) Hoelang duurde 1 centimeter?
S = 1 cm
v = 2,5 m/s
t=?
t=S/v
t = 0,01 / 2,5 = 0,004 s = 4 ms
c) Wat was de trillingstijd?
2 hokjes per trilling dus
T = 4 x 2 = 8 ms = 0,008 s
16 cm
d) Wat was de frequentie van deze
stemvork?
T = 0,008 s
f=1/T
f = 1 / 0,008 = 125 Hz

similar documents