Ljud

Report
Du ska…











Veta vad ljud är.
Veta skillnaden mellan svaga och starka ljud samt mellan låg och hög
frekvens.
Veta vad buller och klangfärg innebär.
Veta hur ljud sprids.
Berätta hur eko fungerar och hur det används i dagens teknik.
Förstå hur resonans fungerar.
Veta hur örat fungerar och hur vi registrerar ljud.
Veta vad ultraljud och infraljud är.
Veta vad man kan göra i samhället för att åtgärda problem med
ljudnivåer och buller.
Veta hur ljudets fart påverkas av olika ämnen.
Delta aktivt i det laborativa arbetet.

Ljud är en svängningsrörelse!
Prova att hålla handen mot struphuvudet när du
talar. Känner du vibrationen?
Ljud fortplantas med hjälp av molekyler, t ex i
vatten eller luft.
Om du knäpper på en gitarrsträng.
Strängen börjar svänga t ex åt höger
Luftmolekylerna packas tätare och knuffas åt
höger.
När strängen svänger fram och tillbaka
kommer luftmolekylerna att packas tätare i
vissa områden och glesare i andra. De här
molekylsamlingarna rör sig ut i rummet och
ljudet sprids!
Skillnaden på ljusa och mörka toner beror av
frekvensen.
Frekvens – Antal svängningar/sekund. Mäts i
Hertz (Hz).
Ju högre frekvens – desto ljusare/högre ton.
Kort våglängd
Ju lägre frekvens - desto mörkare/lägre ton.
Lång våglängd.
Ljusa toner
Mörka toner




Vi kan uppfatta ljud mellan frekvensen 20 Hz
– 20 000 Hz.
Vår förmåga att uppfatta ljud avtar med
åldern. I 50-årsåldern har många svårt att
uppfatta ljud över 10 000 Hz.
Ljudvågor över 20 000 Hz kallas ultraljud.
Ljudvågor under 20 Hz kallas infraljud.
Ljud är en form av energi. Alla ljud har en viss
styrka/ljudnivå som beror på hur mycket ljudkällan
avger.
Ljud mäts i decibel (dB)
Det lägsta ljudnivån vi kan uppfatta har satts som
nollpunkt i skalan.
Vid 130 dB ligger smärtgränsen. Då får vi ont i
öronen.
Smärtgränsen
130 dB
Stor risk för
hörselskada
120 dB
Risk för hörselskada
Hörgränsen
Jetplan 50 m bort
110 dB
Rockkonsert
90 dB
Hög musik i hörlurar
70 dB
Samtal på nära håll
30 dB
Samtal 100 m bort
10 dB
Andning 1 m bort
0 dB
Svaga ljud har inte
lika höga toppar
som starka, kurvan
är mer utslätad.
Starka ljud har
högre toppar.
Toner har
regelbundna
svängningar.
Buller har
oregelbundna
svängningar.
Hur kan vi höra skillnad på olika instrument?
Det beror på att varje ton består av flera olika
toner. Den viktigaste tonen är grundtonen, den
påverkas av de andra övertonerna. Titta på
bilden i boken s 141. Där ser du olika ljudvågor
från olika instrument.





Ljud är en svängningsrörelse. Luftmolekylerna
packas tätare i vissa områden och glesare i andra.
Skillnaden på ljusa och mörka toner beror av
frekvensen – antal svängningar/sekund.
Ljud är en form av energi. Alla ljud har en viss
styrka/ljudnivå som beror på hur mycket
ljudkällan avger. Mäts i dB.
Toner har regelbundna svängningar.
Buller har oregelbundna svängningar.

similar documents