Klasa humanistyczna.

Report
czyli dlaczego warto do nas przyjść?
Nazywam się Beata Szynkiewicz.
W roku szkolnym 2012/13 będę wychowawcą klasy humanistycznej, a tym samym nauczycielem
języka polskiego i niektórych zajęć dodatkowych.
Kilka słów o mnie: jestem nauczycielem dyplomowanym, doradcą metodycznym dla nauczycieli
szkół ponadgimnazjalnych, przewodniczącym ośrodka sprawdzającego prace maturalne, twórcą
powiatowej Młodzieżowej Akademii Filmowej oraz internetowej gazety „ Wyspian- reaktywacja”.
Razem z innymi nauczycielami przedmiotów humanistycznych przygotowałam dla Ciebie program
klasy humanistycznej, która w pełni rozwinie Twoje zainteresowania.
Niewątpliwie będziesz wybrańcem- dla swojej klasy napiszę program autorski.
Ja i moja ukochana pierwsza
licealna klasa.
Jako uczeń klasy humanistycznej realizujesz obowiązkowo dwa przedmioty na poziomie
rozszerzonym: język polski i historię. Dodatkowo, w zależności od swoich
zainteresowań, wybierasz trzeci przedmiot: wiedzę o społeczeństwie lub język obcy.
W obrębie tej klasy mogą funkcjonować trzy grupy profilowe:
humanistyczno- prawna,
humanistyczno- medialna,
humanistyczno- lingwistyczna/ językowa/
W tym trójpodziale chodzi o to, byś nie tylko rozwijał swoje zainteresowania,
ale też przygotował się do wybranego kierunku studiów. Współgrają z tym założeniem
zajęcia dodatkowe, które będziesz mógł wybrać. Są to:
podstawy dziennikarstwa z praktyką w szkolnej gazecie i innych mediach,
edukacja filmowa,
edukacja psychologiczna,
edukacja prawna i obywatelska,
historia myśli politycznej,
język angielski w mediach.
Uczyć Cię będą wysokiej klasy profesjonaliści, osiągający sukcesy w olimpiadach
i konkursach przedmiotowych na poziomie ogólnopolskim.
Możemy się poszczycić laureatami i finalistami olimpiad historycznej, wiedzy
o społeczeństwie, wiedzy o filmie i filozoficznej. Wielu naszych uczniów zdobywało
laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach przedmiotowych.
W efekcie studiują na renomowanych uniwersytetach i odnoszą sukcesy zawodowe.
Między innymi te sukcesy sprawiły, że w ogólnopolskim rankingu szkół
ponadgimnazjalnych zostaliśmy najwyżej sklasyfikowaną szkołą powiatu kwidzyńskiego.
Moi uczniowie:
 piszą doktoraty na uczelniach zagranicznych i krajowych,
 są redaktorami gazet o zasięgu ogólnopolskim, prowadzą też własną gazetę
internetową,
 mają swoje firmy, w których robią reklamy i profesjonalne zdjęcia dla czasopism,
 są laureatami ogólnopolskich konkursów literackich,
zdobywają laury na ogólnopolskich konkursach poetyckich,
 biorą udział w olimpiadach: polonistycznej, filozoficznej i filmowej, plasując się
w pierwszej dziesiątce w województwie.
 są animatorami życia kulturalnego w szkole.
Nie wierzysz- zajrzyj na stronę: Wyspian-reaktywacja.
Bywają nieco dziwni.
Tańczą.
Wykonują prawie akrobatyczne figury.
Znakomicie się bawią.
Śpiewają
Czują potrzebę prezentowania swojej
indywidualności i mają taką możliwość.
Kręcą filmy
Tylko my przygotujemy Cię do egzaminu maturalnego tak, byś był zadowolony ze
swojego wyniku. Nie wierzysz, zobacz:
 100 % uczniów zdało egzamin maturalny z przedmiotów humanistycznych.
 Moje dwie klasy biologiczne egzamin z języka polskiego zdały najlepiej w szkole,
osiągając wynik 63 %, podczas gdy wynik krajowy to nieco ponad 52 %.
/ Jeśli biolog zdał tak wysoko język polski- pomyśl, na ile może go zdać humanista./
 Uczniowie z tych klas zdawali również język polski na poziomie rozszerzonym,
uzyskując średni wynik 80 %./ 8 stanin/
 Uczennica klasy humanistycznej jako jedyna w Kwidzynie napisała rozszerzony
egzamin z języka polskiego na 100 %.
 Równie wysokie wyniki osiągnęliśmy z języków obcych, historii, wos-u i historii sztuki.
 Aż 11 uczniów miało 100 % wynik z języka angielskiego.
 Na takim samym poziomie uczennica klasy humanistycznej napisała egzamin
rozszerzony z historii.
Naszą pracę dokumentują wymierne sukcesy.
Nie będziemy Cię mamić tymi z zamierzchłych czasów.
Przedstawimy Ci nasze osiągnięcia z dwóch ostatnich
lat, bo tak naprawdę te stanowią dla Ciebie wiarygodną
informację.
Język polski:
2010 :
-VI miejsce w wojewódzkich eliminacjach
Olimpiady Filozoficznej- Piotr Chomicz.
- IV miejsce w wojewódzkich eliminacjach
Olimpiady Wiedzy o Filmie- Karolina Woźniak
i Alicja Górska.
-Laureatki Ogólnopolskiego Konkursu
Socjoszkoła: Alicja Górska i Lilka Żydek.
2011:
-IV miejsce w wojewódzkich eliminacjach
Olimpiady Wiedzy o Filmie- Alicja Górska i
Michał Górski.
- kwalifikacja do wojewódzkiego etapu
Olimpiady Literatury i Języka Polskiego- Alicja
Górska.
- laureatka Ogólnopolskiego Konkursu
Socjoszkoła: Marta Tul.
Laureaci to uczniowie klas biologicznych
i innych. Humaniści mogą osiągnąć więcej.
•Pomorski Konkurs o Samorządzie
Terytorialnym
II m. w powiecie i V miejsce w województwie - Anna
Białkowska kl III d
III miejsce w etapie powiatowym i finalista etapu
wojewódzkiego– Michał Maruszak (IIc)
•Olimpiada o Prawach Człowieka
finalistka etapu wojewódzkiego - Klaudia Urbanowicz.
KONKURSY – OSIĄGNIĘCIA
PRZEDMIOTY
HUMANISTYCZNE
KONKURSY – OSIĄGNIĘCIA
HISTORIA, WOS
•XXXVII Olimpiada Historyczna
9 miejsce i tytuł laureata na poziomie ogólnopolskim
Aleksandra Arumińska IIIa
Laureaci etapu okręgowego :
Michał Maruszak IIc i Łukasz Mroziak IIc
•Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym
laureat etapu okręgowego – Radosław Wesołowski IIc
finalista etapu okręgowego –Dominik Łukasiński II c
•Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża…”
Łukasz Mroziak, Michał Maruszak i Karol Poźniak (IIc) –I,II,III
m na etapie rejonowym, finaliści etapu wojewódzkiego
•Pomorski Konkurs „Europa-Wiedza-Kultura”,
Laureaci: Michał Maruszak II c i Marcin Bandurski IIIa
VII Powiatowy Konkurs Wiedzy
o Krajach Niemieckojęzycznych
I miejsce - Radosław Wesołowski
II miejsce - Piotr Misiewicz
III miejsce - Karol Obarek i Dawid Adamkiewicz
Konkurs Wiedzy o Niemczech - etap
wojewódzki
Radosław Wesołowski, Kacper Gajko, Eliza
Kruk w półfinale
Olimpiada Języka Rosyjskiego – 2
finalistów etapu okręgowego
XVIII Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego
III miejsce - Maciej Wysocki - Ia
Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Języków Obcych
I miejsce - Katarzyna Liszewska - Ic,
(j. angielski)
Ogólnopolski Konkurs Poezji
i Prozy Frankofońskiej
(etap regionalny)
II miejsce - Beata Kowalska – kl. IIIe
i III miejsce - Justyna Zbyszyńska – kl. IId
dodatkowo Justyna Zbyszyńska brała udział
w finale tego konkursu w Warszawie
W tym roku szkolnym już osiągnęliśmy pierwsze sukcesy:
Michał Maruszak zakwalifikował się do etapu
centralnego Olimpiady Historycznej.
Łukasz Mroziak już jest na etapie centralnym
Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.
Większość konkursów i olimpiad w toku.
Czekamy na wyniki...

similar documents