7_I_13_Čj_mluvnické kategorie sloves a způsob

Report
Slovesa
MLUVNICKÉ KATEGORIE A ZPŮSOB PODMIŇOVACÍ
• slova, která vyjadřují děj, činnost, stav, změnu stavu
• časují se
• vyjadřují:
trojí osobu (1., 2., 3.)
dvojí číslo (jednotné, množné)
trojí čas (minulý, přítomný, budoucí)
trojí způsob (oznamovací, rozkazovací,
podmiňovací)
Tvary sloves
• TVARY URČITÉ
vyjadřují určitou osobu, číslo
např.: seděl jsem, máme
• TVARY NEURČITÉ
samy určitou osobu nevyjadřují
např.: seděl, uveden, hrát
• TVARY JEDNODUCHÉ
jsou vyjádřeny jedním slovem
např.: napíšeš, napiš, napsat
• TVARY SLOŽENÉ
jsou vyjádřeny více slovy
např.: nebudeme prosit, seděl jsem
Slovesný způsob
• ZPŮSOB OZNAMOVACÍ
např.: podám, podáš, podáme, podal jsem, budu podávat
• ZPŮSOB ROZKAZOVACÍ
např.: podej, podejme, podejte
• ZPŮSOB PODMIŇOVACÍ
PŘÍTOMNÝ
např.: podal bych, podal bys, podali bychom
MINULÝ
např.: byl bych podal, byli bychom podali
Slovesný způsob
U podmiňovacího způsobu minulého můžeme
užít i tvary: byl bych býval podal, byl bys býval
podal, byli bychom bývali podali atd.
PAMATUJ!
Podmiňovací způsob = KONDICIONÁL
TVARY BYSME, BY JSME, BY JSTE JSOU NESPISOVNÉ!
Procvičování
PŘEPIŠTE PODLE ÚDAJE UVEDENÉHO V ZÁVORCE
1.
2.
3.
4.
Mysli na to, abys nikdy neublížil (2.os.č.mn.).
Nerad bych tam šel, abych nezabloudil (1.os.č.mn.).
Jez rychle, abys mohl jít s námi (2.os.č.mn.).
Zazpívala bych, kdybych nebyla nachlazená
(1.os.č.mn.).
5. Jeď pomalu a opatrně, aby ses nezranil (2.os.č.mn.).
6. Pokud by tě bolely nohy, jel bys domů autem
(2.os.č.mn.).
Řešení
PŘEPIŠTE PODLE ÚDAJE UVEDENÉHO V ZÁVORCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Myslete na to, abyste nikdy neublížili.
Neradi bychom tam šli, abychom nezabloudili.
Jezte rychle, abyste mohli jít s námi.
Zazpívaly bychom, kdybychom nebyly nachlazeny.
Jeďte pomalu a opatrně, abyste se nezranili.
Pokud by vás bolely nohy, jeli byste autem.
Digitální učební materiál:
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr.Petra Adamčíková
Stupeň a typ vzdělávání: 2.stupeň ZŠ
Ročník: šestý
Předmět: český jazyk
Počet vyuč.hodin: 1
Škola : ZŠ a MŠ L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice
Vytvořeno: srpen 2011
Druh uč.materiálu – prezentace –Microsoft PowerPoint-výklad
a procvičování
• Školní rok 2011/12 a dále
• Registrační číslo: 7_I_13_Čj
Zdroje
• Krausová,Z., Teršová,R.,Český jazyk 6 učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia 1.vydání.Plzeň:Nakladatelství Fraus,2003.136s.
ISBN 80-7238-206-3
• Styblík,V., Čechová,M., Hauser,P., Hošnová,E.,Český jazyk pro 6.ročník
základní školy a pro odpovídající ročník víceletých gymnázií 2.vydání.Praha:
SPN , 2001.176s.ISBN 80-7235-148-6
• Seifertová,A.,Cvičebnice k učebnicím českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ
2.vydání.Hájek Studio BLUG 2006.207s.154-00-26

similar documents