Nemoc - Střední Zdravotnická Škola Písek

Report
Nemoc
- definice, charakteristika,
průběh
Střední zdravotnická škola, Národní svobody 420
397 11 Písek, příspěvková organizace
Registrační číslo projektu:
CZ.1.07/1.5.00/34.0580
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_NEUMANNOVA_02
Tematická oblast:
Patologie
Cílová skupina
Žáci školy
Téma:
Nemoc – definice, charakteristika, průběh
Anotace:
Seznámí žáky s definicí, charakteristikou a průběhem nemoci
Autor:
Mgr. Petra Neumannová
Datum vytvoření:
05.08.2012
Zdraví
 Zdraví
= stav úplné tělesné, duševní a sociální
pohody a harmonické rovnováhy
 Světová zdravotnická organizace (WHO) definuje
zdraví jako „stav fyzické, psychické, sociální a
estetické pohody". Tedy nejedná se jen o absenci
nemoci nebo vady. Přestože toto je užitečná a
přesná definice, dá se považovat za idealistickou a
nerealistickou. Podle této definice WHO se dá
klasifikovat 70–95 % lidí jako nemocných nebo
postižených (vadou, nepohodou)
Nemoc


Nemoc neboli choroba či onemocnění je patologický
stav těla nebo mysli, který je projevem změny funkcí
buněk a v důsledku i morfologickým poškozením
těchto buněk, tkání a orgánů. Podle normativní
definice zdraví a nemoci je nemocí pouze takový stav,
který nemocnému jedinci způsobuje subjektivní potíže,
tato definice ale z lékařského hlediska nepokrývá
všechny nemoci - příkladem je vysoký krevní tlak nebo
některá nádorová onemocnění. Tato definice je tedy
vhodná jen pro rozvinutá stadia nemoci.
Nemoc = porucha zdraví
Průběh nemoci
– onemocnění vznikají náhle, mají krátké
trvání, mohou proběhnout bez následků, mohou se
změnit na vleklá, některá akutní onemocnění
mohou vyústit ve smrt
 Chronická – vleklá, pomalá onemocnění, trvající
déle než 3 měsíce, nemusí být úplně vyléčena,
mohou se střídat období kompenzace (zlepšení) a
dekompenzace (zhoršení) nemoci
 Progresivní průběh – trvale se zhoršující nemoc,
která při postižení životně důležitých orgánů bývá
příčinou smrti
 Akutní
Slovníček pojmů
= určení, rozpoznání nemoci na základě
posouzení řady objektivních znaků ( např. TT) a
subjektivních příznaků ( např. bolest, únava)
 Syndrom = společný výskyt určitých znaků a
příznaků
 Terapie = léčba
 Prognóza = předpoklad dalšího vývoje nemoci
 Komplikace = vznik a vývoj dalších chorobných
stavů k základnímu onemocnění
 Diagnóza
Klinická stádia nemoci
 latentní:
nemoc se klinicky nijak neprojevuje
 prodromální stadium, časná patogeneze:
objevují se první, nespecifické příznaky
 manifestní stadium, rozvinutá patogeneze: jsou
přítomné specifické i nespecifické příznaky
nemoci
 rekonvalescence
 východisko nemoci
 úplné uzdravení
 neúplné uzdravení
 přechod do chronicity
 smrt
Opakování pro žáky:
 1.
Jaká je definice pro zdraví podle WHO?
 2. Jak bys definoval/a „zdraví“ vlastními slovy?
 3. Co si myslíš, jak lze vysvětlit pojem „nemoc“?
 4. Vysvětli rozdíl pojmů akutní a chronická
nemoc, napiš též příklad.
 5. Jaká znáš všechna možná východiska nemoci?
 6. Vysvětli pojmy:
Latentní, rekonvalescence, prognóza, diagnóza,
terapie, komplikace
Citace
 AUTOR
NEUVEDEN, nemoc [online].
[cit.05.08.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
 COMMONS, Creativ. zdraví [online]. [cit.
05.08.2012]. Dostupný na WWW:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdrav%C3%A
 STŘÍTESKÝ, Jan. Patologie. Praha: Scientia
medica, spol.s.r.o., 1995, ISBN 80-85526-441.

similar documents