Nový roverský program

Report
Program pro rovery a rangers tvoří provázanou nabídku
Roverský
začátek
Výzvy
Oddíl
Projekty
Programová nabídka
pro rovery a rangers
Odborky
Časopis Kmen
Soutěže a
závody
Kurzy a
celostátní akce
Zahraniční
aktivity
1
ROVERSKÝ
PROGRAM
Rovernet
Roverský program
2
ROVERSKÝ
PROGRAM
Pro koho je roverský program
• V roverském programu počítáme s těmito cílovými skupinami
•
•
•
•
•
•
Kmen
Roverská družina
Vysokoškolský kmen
Volné roverské společenství
Roveři a rangers pracující v oddíle
Roveři a rangers - jednotlivci
• Počítáme s tím, že mnozí R&R jsou vytížení u oddílů
• Roverský program nestojí pouze na činnosti roverských kmenů
3
ROVERSKÝ
PROGRAM
Roveři v regionech
• Vysokoškolský rovering
 Praha, Brno, …
• Regionální rovering
 Praha (http://roveri.praha.skauting.cz/)
 Olomouc
4
Úmluva českého roveringu
• Cílem roverské výchovy je rozvoj všestranné a zralé osobnosti
rovera/rangers, v duchu skautských hodnot.
• Cesta, která k tomuto cíli vede, je vytyčená a vymezena čtyřmi
základními ukazateli, které udržují správný směr a jejichž
přijetí znamená vnímat rovering jako životní styl.
• Tyto čtyři ukazatele byly definovány v tzv. Úmluvě českého
roveringu, kterou vytvořili účastníci Roverské porady 2009:
•
•
•
•
5
...rovering je skauting!
...rovering je Služba!
...rovering je příležitost!
...rovering je společenství!
ROVERSKÝ
PROGRAM
Kdo je to rover / rangers
• Každý člověk se stává roverem/rangers tehdy, pokud ve svém
každodenním životě co nejlépe naplňuje následující:
1. je skaut/ka
2. je aktivním občanem
3. vytváří dobré mezilidské vztahy
4. je součástí celého roverského společenství
5. přijímá odpovědnost za svůj rozvoj
6. je otevřený novým možnostem a výzvám
7. hledá aktivně svou cestu
8. je vzorem a inspirací svému okolí
9. přijímá heslo SLOUŽÍM
10. hledá oporu v nejvyšší Pravdě a Lásce
6
ROVERSKÝ
PROGRAM
Tři služby a oblasti roverské cesty
• Roverský program je rozdělen do tří základních služeb a je
navázán na koncept kompetencí, na kterých stojí celý
výchovný program:
• Tyto tři služby jsou:
• Služba sobě
• Služba druhým
• Služba Bohu/hodnotám
vyšším než materiálním.
7
ROVERSKÝ
PROGRAM
Roverský program v heslech
8
ROVERSKÝ
PROGRAM
ROVERSKÝ ZAČÁTEK
Vstup do světa roveringu
VÝZVY
Překonej sám sebe
PROJEKTY
Buď součástí týmu
ODDÍL
Předej dál, co jsi dostal
ZAHRANIČÍ
Vyjeď za hranice
KURZY A AKCE
Podívej se někam jinam
ZÁVODY A SOUTĚŽE
Poměř se s ostatními
ODBORKY
Ukaž, co umíš
PRŮVODCI
Nejsi na to sám
KMEN
Buď v obraze
ROVERNET
Buď ve spojení
Roverský začátek
• Brožura formátu A5, pěkné fotografie, text blízký jazyku R&R
• Úzké zapojení R&R do připomínkování během vzniku, aby
výsledná podoba byla pro ně vyhovující
• Rozcestník na všechny ostatní nástroje roverského
programu
• Přílohou by byla podpora pro výběr a plnění výzev a projektů
• Měl by ji dostávat přes svého vedoucího každý začínající R&R
od určité ho věku
• Existuje podrobné grafické zadání, probíhá sazba a souběžně
připomínkování, finální vydání v září 2012
9
ROVERSKÝ
PROGRAM
Ukázka pracovní verze
10
ROVERSKÝ
PROGRAM
Ukázka pracovní verze
11
ROVERSKÝ
PROGRAM
Nový Rovernet
•
•
•
•
Zcela nový web pro rovery a rangers
S propojením na křižovatku a komunitní sítě
S fungující správou
Obsahující databáze pro všechny části roverského programu
•
•
•
•
Databáze výzev a projektů
Databáze soutěží a závodů
Databáze kurzů a celostátních akcí
Databáze zahraničních aktivit
• Vyvíjený společně s dalšími připravovanými weby
• Realizace během roku 2012, termín spuštění zatím neznámý
12
ROVERSKÝ
PROGRAM
Roverský diář
• Vydávaný před každým skautským rokem
• Obsahuje praktický a stylový kalendář, za který se R&R nebude
muset stydět
• Předpokládáme, že by jej dostával každý R&R na začátku
skautského roku jako přílohu časopisu
• Obsahuje:
•
•
•
•
13
Nové nápady na výzvy a projekty
Kalendář v době vydání známých kurzů, celostátních akcí a
roverských soutěží/závodů
Vodítka pro využívání roverského programu (např. podpora pro výzvy a
projekty)
Stručný rozcestník na všechny ostatní nástroje roverského
programu
ROVERSKÝ
PROGRAM
Výzvy
• Výzvy tě povedou k poznání sama sebe, překonání se a k
dalšímu osobnímu rozvoji. Jsou určeny pro jednotlivce, jsou
osobními zkouškami, které si roveři a rangers vytváří sami
podle základních pravidel. Výzvy se mohou značně lišit
náročností, formou i časovou náročností od několika hodin po
několik měsíců.
• Prostřednictvím výzev můžeš:
• posunout dál hranice svých fyzických i psychických sil
• naučit a dozvědět se něco nového a užitečného, co se ti později
může hodit
• dosáhnout cílů, na které se už dávno chystáš, ale nevíš, jak začít
14
ROVERSKÝ
PROGRAM
Výzvy
•
•
•
•
15
Pomůcka k plnění výzev - příloha Roverského začátku
Otáčecí kolečko s cyklem výzvy / projektu
K jednotlivým fázím se zobrazují návodné otázky
Obsahuje odkazy na databáze
ROVERSKÝ
PROGRAM
Projekty
• Projektem je komplexní a strukturovaný celek, do jehož
přípravy a plnění se zapojí větší skupina, jejíž členové budou
mít různé funkce při řešení jednotlivých úloh. Projekty se
mohou značně lišit náročností - od jednorázových
několikatýdenních až po dlouhodobé v délce několika měsíců
či dokonce let.
• Prostřednictvím projektů se můžeš:
• naučit se pracovat v týmu, ať už jako jeho vedoucí nebo platný
člen
• podílet se v naplňování roverské služby na něčem větším, co bys
sám nedokázal
• poznat sebe sama v různých rolích v práci menší skupiny
16
ROVERSKÝ
PROGRAM
Projekty
•
•
•
•
17
Pomůcka k plnění výzev - příloha Roverského začátku
Otáčecí kolečko s cyklem výzvy / projektu
K jednotlivým fázím se zobrazují návodné otázky
Obsahuje odkazy na databáze
ROVERSKÝ
PROGRAM
Další části roverského programu
• Zahraniční aktivity (zlepšení informovanosti o současné
nabídce)
• Kurzy a celostátní
akce (zlepšení informovanosti o
současné nabídce)
• Roverské soutěže a závody (zlepšení informovanosti
o současné nabídce)
• Oddíl (činnost R&R v oddíle je plnohodnotnou součástí
roverského programu)
• Odborky (nově připravované skautské odborky budou mít i
svou roverskou část pro mladší R&R)
18
ROVERSKÝ
PROGRAM
Připomínkování a zavádění
• Stručné představení roverského programu v
přehledné brožurce
• Leták ve všemi podstatnými informacemi
• Úzké zapojení roverů a rangers do připomínkování
konkrétní podoby nástrojů (během roku 2011/12)
• Programový web www.skaut.cz/program
19
ROVERSKÝ
PROGRAM
Programový web / roveři a rangers
20
ROVERSKÝ
PROGRAM
Hemžení roveringu
• MiQuik 2.-4.12.2011
• Roverská porada 9.-11.3.2012
 NRP, VŠRK, RSxKD
• ObRok 2013
 Vzniká zadání, k dispozici na konci listopadu
• Závod přes 3 vrchy, Dobráč, Ruprno,
Obscura, Skautské století, Soutoky, Tucet
netuctových akcí, …
21
Z Brna jedou vlakem na MiQuik!
22
Kontakty a odkazy
• [email protected]
• www.skaut.cz/rovertym
• http://www.facebook.com/r.a.r.cr
• http://twitter.com/#!/@RovertymRO
• http://krizovatka.skaut.cz/tiskoviny/casopisy/r
oversky-kmen/
23

similar documents