Bezpieczny internet

Report
BEZPIECZNY INTERNET
O CZYM BĘDZIE MOWA
Niebezpieczeństwa w sieci
Dane osobowe w sieci
Zasady bezpieczeństwa
Komunikatory
Cyberprzemoc
Uzależnienia
Przydatne strony
Zakończenie i Bibliografia
Niebezpieczeństwa w internecie
Agresja
Cyberprzemoc
Hakerzy
Kontakt z materiałami zawierającymi treśći nieodpowiednie do wieku dziecka
Kradzieże danych lub nieświadome udostępnienie informacji nieznajomym
Niebezpieczne kontakty
Nieświadome uczestniczenie w działaniach niezgodnych z prawem
Podszywania pod inne osoby
Pornografia
Sekty
Spam
Uzależnienie od Internetu, zaburzenie reakcji z rówieśnikami w realnym świecie
Włamania do komputerów
Strona
główna
Dane osobowe w sieci
Pamietaj nie pisz z nieznajomymi, a jak już to robisz :
Nie zdradzaj nikomu swojego hasła i adresu.
Nie podawaj wieku i do jakiej szkoły chodzisz.
Nie podawaj numeru telefonu.
Wymyśl sobie jakiś fajny nick, czyli internetowy pseudonim.
Nie podawaj w nim daty urodzenia ani wieku, np. Kasia1996 czy kamil15-lepiej, żeby nikt
obcy nie wiedział ile masz lat. Wykorzystaj imię jakiegoś bohatera (np. Z książki, filmu) lub
słowo z piosenki.
Strona
główna
Rozmowa z nieznajomym
Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej strony
<ania>
Hej!
Jestem Ania, mam 12 lat
Szukam przyjaciół
<wojtek>
Cześć Aniu
Tu Wojtek, też mam 12 lat
Chętnie cię poznam
Strona
główna
Zasady Bezpieczeństwa
Włączaj komputer tylko wtedy, gdy ktoś dorosły jest w domu
Nie ufaj osobie poznanej przez internet. Nigdy nie możesz być pewien kim ona
naprawdę jest . Mówi że ma 15 lat a ma 40!
Nie spotykaj się z osobami poznanymi przez Internet!
Gdy ktoś cię przestraszy, obrazi lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym
dorosłemu.
Używaj komunikatorów do kontaktu ze znajomymi, o których wiedza Twoi rodzice.
Pomyśl kilka razy zanim wyślesz wiadomość e-mail czy sms-a. Kiedy klikniesz „wyślij”,
nie mozna już tego cofnąć.
Nie dokuczaj innym. Pamietaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywaj brzydkich
słów. Traktuj ich tak, jak byś chciał, żeby Ciebie traktowano.
Strona
główna
Komunikatory
Zakaz floodowania („bombardowania” informacjami i identycznej treści, wysyłanymi
jedna po drugiej).
Zakaz nagabywania (upartego pisania) osób, które sobie tego nie życzą.
Zakaz wysyłania „łańcuszków szczęścia”
Zasada wklejania emotikonek tylko wtedy, gdy są potrzebne bez niepotrzebnego
powtarzania
Zakaz używania wielkich liter bez potrzeby, gdyz oznaczaja KRZYK.
Unikanie rozmowy z „trollem” (czyli osobą rozpoczynającą dyskusje, tylko po to aby
zdenerwować lub obrazić innych internautów).
Strona
główna
Skala zagrożenia
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
90%
68%
50%
45%
25%
28%
dzieci korzysta z
dzieci otrzymało
dzieci korzysta z
dzieci informuje dzieci spotyka się w
rodzicównie
serwisów
propozycję spotkań propozycji spotkań
rodziców o
pojedynkę
dostrzega żadnych
komunikacyjnych od osób poznanych
spotkaniach z
zagrożeń dla dzieci
w Sieci
osobami poznanymi
korzystających z
w Sieci
Internetu
wg badań przeprowadzonych w 2006r. przez
Gemius i Fundację Dzieci Niczyje
w grupie 1779 dzieci w wieku 12 – 17 lat i 687
rodziców
Strona
główna
Cyberprzemoc
Czym jest cyberprzemoc?
Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektonicznych- przedewszystkim
Iternetu i telefonów komórkowych. Problem ten dotyczy przedewszystkim dzieci i młodieży.
W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!!
Strona
główna
SZANTAŻOWANIE
Z UŻYCIEM SIECI
CYBERPRZEMOC
NĘKANIE
PODSZYWANIE
POD KOGOŚ
WBREW JEGO
WOLI
ZOZSYŁANIE
KOMPROMITUJĄCYCH
ZDJĘĆ, FILMÓW Z
UZYCIEM SIECI
STRASZENIE
Strona
główna
STRONY
INTERNETOWE
BLOGI
CZATY
SERWISY SMS I
MMS
GŁÓWNYMI
NARZĘDZIAMI
WYKORZYSTYWANYMI
DO CYBER PRZEMOCY SĄ:
POCZTA
ELEKTRONICZNA
GRUPY DYSKUSYJNE
KOMUNIKATORY
Strona
główna
Skala zagrożenia
wg badań przeprowadzonych w 2007r. przez Gemius i Fundację Dzieci Niczyje
w grupie 891 dzieci w wieku 12 – 17 lat
51% osób stała się przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew swojej
woli
52% dzieci miało do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub przez telefon
komórkowy
47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania
29% badanych deklaruje, że ktoś w Sieci podawał się za nie wbrew ich woli
21% dzieci doznało poniżania , ośmieszania i upokarzania
16% osób doświadczyło straszenia i szantażowania
14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem Internetu lub telefonów
komórkowych kompromitujących je materiałów
Strona
główna
Uzależnienia
Skutki nadużywania Internetu występujące u dzieci:
•Odcięcie emocjonalne od świata zewnętrznego,
•Zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów rówieśniczych,
•Zwiększająca się skłonność do wycofywania się z kontaktów interpersonalnych w realnym
świecie w sytuacji wystąpienia trudności z nimi związanych,
•Podwyższone ryzyko kontaktu z treściami niewłaściwymi dla młodych ludzi i uznania ich za
„normalne”, np. gry komputerowe gloryfikujące przemoc czy wulgarny język, treści
destrukcyjnie wpływających na rozwój osobowości i kontakty międzyludzkie;
•Zmiana języka (jego zubożenie, techniczny slang, używanie skrótów)
•Uzależnienie od gier komputerowych oraz od Internetu,
•Dotyczące zdrowia: brak troski o zdrowie i higienę osobistą, pogorszenie wzroku, bóle
głowy, mięśni, pleców i kręgosłupa, podatność na infekcje, podrażnienia skóry,
nadpobudliwość, bezsenność.
Strona
główna
Zasady bezpieczeństwa mogące pomóc w
zapobieganiu uzależnieniu dziecka od
Internetu
•Czas spędzany przez dzieci w Internecie musi być określony - pół godziny,
godzina dziennie jest zupełnie wystarczająca.
•Komputer powinien być ustawiony tak, by dorośli mieli możliwość
sprawdzania co robi przy nim dziecko. Dzieci nie powinny używać Internetu
pod nieobecność rodziców, w czasie przeznaczonym na naukę, ruch na
świeżym powietrzu, posiłki, sen.
•Uzgadniamy, co robi dziecko w sieci – małe dzieci potrzebują pełnej kontroli
rodzica, starsze – zasad dotyczących czasu i sposobu używania Internetu.
Strona
główna
Przydatne strony
www.dzieckowsieci.pl
www.sieciaki.pl
www.brpd.gov.pl
www.kidprotect.pl
www.helpline.pl
www.dyzurnet.pl
www.pegi.info
www.saferinternet.pl
Strona
główna
Przygotowała Oliwia Baros
W prezentacji wykorzystano:
informacje znajdujące się na stronach:
www.dzieckowsieci.pl
www.pegi.info
www.google.pl
www.wikipedia.org
Dziękuje za obejrzenie prezentacji
Strona
główna
Strona
główna

similar documents