vy_32_inovace_sada_xx_cjs_dum_17

Report
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt MŠMT ČR
EU PENÍZE ŠKOLÁM
Číslo projektu
CZ.1.07/1.4.00/21.2146
Název projektu školy
Inovace ve vzdělávání na naší škole ZŠ Studánka
Šablona III/2
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Sada č. XX
Identifikátor sady: VY_32_INOVACE_Sada XX_ ČJS, DUM 17
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět
Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Sedláková
•
•
•
•
Název: České národní obrození
Autor: Mgr. Jana Sedláková
Stručná anotace: Tato prezentace slouží k názornému výkladu učiva o Národním obrození, k pochopení
souvislostí a k seznámení se s novými osobnostmi i pojmy. Na konci prezentace žáci odpovídají na
otázky. Po zodpovězení otázek se jim objeví další informace.
Metodické zhodnocení: Prezentace byla odpilotována 10.4. 2012 v 5.A ZŠ Studánka v hodině ČJS. K
prezentaci je přiřazen PL, který žáci doplňují.
19. STOLETÍ
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Sedláková



Na konci 18. století se mluvilo převážně
německy (císařský dvůr, úředníci, šlechta,
měšťané i vzdělanci), chudí mluvili česky
Českému jazyku chybělo mnoho slov, mluvnice i
slovníky. Proto se někteří vlastenci snažili tuto
situaci změnit.
Mnohým se zdálo, že se národ probudil z
dlouhého spánku. Proto toto období nazýváme
NÁRODNÍ OBROZENÍ.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Sedláková



Učený kněz, který sepsal
vynikající českou gramatiku i
dějiny české literatury
Při korunovaci nového
habsburského panovníka
Leopolda II. upozorňoval
panovníka, že v jeho říši tvoří
většinu obyvatel Slované a
požadoval pro ně jazykovou
rovnoprávnost
Je spoluzakladatel slavistiky =
nauky o slovanských národech
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Sedláková




Václav Matěj Kramerius byl
vydavatel českých
vlasteneckých novin
Založil vlastní vydavatelství a
knihkupectví
Díky novinám a knihám se šířila znalost
češtiny po celé vlasti
V jeho knihkupectví se scházeli čeští
vlastenci = učenci a lidoví buditelé
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Sedláková



Jazykovědec, učitel na
pražském gymnáziu
Snažil se oživit zapomenutá
česká slova (např. pero),
mnoho slov vymyslel,
převzal nebo upravil (např.
hvězda)
Sestavil několikadílný
česko-německý slovník
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Sedláková




Obrození probudilo v lidech
národní hrdost a národní
sebevědomí, a tak začal stoupat
zájem o českou minulost
Historik František Palacký se
snažil přiblížit historii veřejnosti
Napsal Dějiny národu českého v
Čechách a na Moravě
Motto: „Byli jsme před Rakouskem,
budeme i po něm.“
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Sedláková



Kočovné divadelní společnosti
jezdily po vesnicích i městech,
hrály v hospodách, ve stodolách i
na návsích
Divadelníci i loutkoherci přinášeli
s českou řečí radost a probouzeli
představy o novém životě
K nejznámějším divadelním
společnostem cestujících po celé
zemi patřil Matěj Kopecký
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Sedláková



Šíření češtiny pomáhali čeští
herci, kočovná divadla a autoři
divadelních her
Nejznámější autor divadelních
her je JOSEF KAJETÁN TYL
Napsal hru Fidlovačka aneb
Žádný hněv a žádná rvačka, ve
které zazněla píseň Kde
domov můj (hudbu k ní napsal
František Škroup)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Sedláková
Pod obrázkem se skrývá úryvek ze sbírky Písně kosmické.
Uměl bys vysvětlit jeho obsah?
Byl František
Palacký
historik?
Kdo napsal
slova písně
Kde domov
můj?
Kdo je Matěj
Kopecký?
Čím se
zabývala
ČESKÁ
EXPEDICE?
Kdo je to
František
Škroup?
Co dělaly
kočovné
divadelní
společnosti?
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Sedláková
Správné odpovědi:






1. Ano. František Palacký byl historik.
2. Matěj Kopecký byl slavný loutkář.
3. Česká expedice byla vydavatelstvím novin a knih.
4. Slova písně „Kde domov můj“ napsal Josef Kajetán Tyl.
5. Hudbu hymny složil František Škroup.
6. Kočovné divadelní společnosti jezdily po celé zemi a šířily
češtinu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Sedláková
Použité zdroje:

Informace:
www.wikipedia.org

ČAPKA, František. Vlastivěda 5 učebnice pro 5. ročník základní školy. 1. vyd. Praha :
NOVÁ ŠKOLA, 2001. ISBN 978-80-7289-247

ČAPKA, František. Vlastivěda : Obrazy z novějších českých dějin. 1. vyd. Praha :
ALTER, 1997. ISBN 80-85775-53-0

DANIELOVSKÁ, Věra, TUPÝ, Karel. Vlastivěda 5 učebnice vlastivědy pro 5. ročník. 1.
vydání. Úvaly u Prahy : ALBRA, 2002. ISBN 80-86490-64-5

BLOUDKOVÁ, Michaela. Vlastivěda : pro 5 . Ročník základní školy. Spoluautor: P.
Chalupa. 2. vydání. Praha : SPN, 2002. ISBN 80-7235-185-0
Obrazový materiál:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Dobrovsky_Vilimek.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Praha,_Star%C3%A9_m%C4%9Bsto_Husova_325.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Josef_Jungmann_CT.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PalackyLitho.jpg

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/platidla/bankovky/ukon
ceni_platnosti/galerie_obrazku/010406_ukonceni_1000_vzor93_lic.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mat%C4%9Bj_Kopeck%C3%BD.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P1010435_Kasparek_.jpg

http://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Kajet%C3%A1n_Tyl

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stavovsk%C3%A9_divadlo.gif?uselang=cs

similar documents