kořeny

Report
květ
listy
stonek
plod
kořeny
Uměl bys popsat části dřevin?
A co chybí?
květ
plod
kořeny
koruna
větve
listy
stonek
(kmen)
 Upevňují rostlinu v půdě
 Přijímají vodu a živiny
hlavní kořen
s postranními kořeny
svazčité kořeny
cibule
oddenek
hlíza
tulipán
sasanka
brambora
mělce uložené kořeny
hlavní kůlový kořen
smrk
borovice
• Stonek je nadzemní část rostliny, která nese listy a květy.
• Většinou se rozvětvuje.
• Proudí jím živiny.
Stromy mají kmen
Keře kmen nemají,
rozvětvují se hned u země
STVOL je stonek bez listů
LODYHA je stonek s listy
STÉBLO je dutý stonek
s listy a s kolínky
 Listy stromů vyrůstají z větví
 Listy bylin vyrůstají ze stonku nebo tvoří přízemní
růžici
 Zajišťují dýchání
 Probíhá v nich fotosyntéza
Jak se listy v průběhu roku mění
složený list
čepel je složená z více lístků
jednoduchý list
čepel
řapík
přisedlý list
jednoduchý list bez řapíku
Identifikátor materiálu: ICT2-2/44
Anotace
Žák se seznámí se stavbou těla rostlin; podrobněji s kořeny, stonky a listy
Autor
Mgr. Lenka Macháčková
Jazyk
Čeština
Očekávaný výstup
Speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova
Druh učebního materiálu
Druh interaktivity
Cílová skupina
Roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků. Orientuje se v systému živé přírody.
žádné
stavba rostlin, koře, stonek, list
Prezentace
Výklad
Žák
Stupeň a typ vzdělávání
základní vzdělávání – první stupeň
Typická věková skupina
8 – 9 let / 3. ročník
Celková velikost
4,18 MB – PowerPoint
Použité obrázky:
Učebnice Prvouka pro 3.ročník – 2.díl. Alter 1998
exoticke-ovoce.coajak.cz
cuketka.cz
skolakov3a.sweb.cz
http://www.google.cz/imgres?q=strom&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1366&bih=587&tbm=isc
h&tbnid=J39BIjqgcEOdM:&imgrefurl=http://www.isumava.cz/view.php%3Fnazevclanku%3Dstromzivota%26cisloclanku%3D2007050004&docid=oDws7ZkIx438M&imgurl=http://www.isumava.cz/storage/200705091152_strom700.jpg&w=700&h=525&ei=Z6otT6WwE5K3hAeXrvDqCg&zoom=1&iact=rc&dur=250&sig=11761
9925654344895926&page=1&tbnh=117&tbnw=153&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:9,s:0&tx=7
6&ty=57
http://www.google.cz/imgres?q=strom&hl=cs&safe=active&gbv=2&biw=1366&bih=587&tbm=isc
h&tbnid=OTQXefPdxQgZmM:&imgrefurl=http://www.mulouny.cz/zivotniprostredi/index.php%3FI
temid%3D56%26id%3D38%26option%3Dcom_content%26task%3Dview&docid=2ktBNCNLnZ4kq
M&imgurl=http://www.mulouny.cz/zivotniprostredi/images/stories/pamatne_stromy/8_pm_stro
m.JPG&w=880&h=660&ei=Z6otT6WwE5K3hAeXrvDqCg&zoom=1

similar documents