Slovesa modální a fázová

Report
Slovesa modální a fázová
Český jazyk
2. stupeň ZŠ
Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy
VY_32_INOVACE_13_Slovesa modální a fázová
1
Přísudek
Najdu určité sloveso a mám buď celý
přísudek nebo jeho část
Kdy to může být jen část?
sloveso
sponové
být
bývat
stát se
stávat se
Ještě dvě řady sloves se
naučíme
modální (způsobová)
moct (moci), muset, smět, chtít, mít
fázová
začít, přestat, zůstat
moci, muset,
smět,
chtít, mít
začít, přestat, zůstat
Napiš čísla vět, kde takové sloveso je.
1. Pracujte lépe.
2. Snažím se pracovat co
nejlépe.
3. Mohla bys zavřít
dveře?
4. Napsal jsem dopis.
5. Chtěl bych vám
poděkovat.
moci, muset,
smět,
chtít, mít
začít, přestat, zůstat
1. Pracujte lépe.
2. Snažím se pracovat co
nejlépe.
3. Mohla bys zavřít
dveře?
4. Napsal jsem dopis.
5. Chtěl bych vám
poděkovat.
Když najdu modální a fázové sloveso
moci, muset,
smět,
chtít, mít
začít, přestat, zůstat
Když najdu modální a fázové sloveso
Modální a fázové sloveso hledá infinitiv
modální a fázové
sloveso
infinitiv
dohromady tvoří přísudek
moci
muset
smět
chtít
mít
začít
přestat
zůstat
P
Ř
Í
S
U
D
E
K
infinitiv
Vyhledej přísudky
• Mohla bys napsat
dopis?
• Kdo chce dnes
pracovat na zahradě?
• Každý musí dostat
příležitost.
• Vy nesmíte teď odejít.
• Máme uvařit oběd?
• Mohla bys napsat
dopis?
• Kdo chce dnes
pracovat na zahradě?
• Každý musí dostat
příležitost.
• Vy nesmíte teď odejít.
• Máme uvařit oběd?
Vyhledej přísudky
• Měl chuť na dort.
• Chtěla bych novou
knihu.
• Mám z tebe radost.
• Měl chuť na dort.
• Chtěla bych novou
knihu.
• Mám z tebe radost.
Nezapomeň, že modální sloveso se spojuje jen s infinitivem!
Zopakuj si modální a fázová slovesa.
Jsou v těchto větách?
Toužil spatřit Alpy.
Rozhodl se studovat gymnázium.
podtrhni přísudky
Toužil spatřit Alpy.
Rozhodl se studovat gymnázium.
Podtrhni přísudek a urči druh
1. Tělocvična se musí
brzy opravit.
2. Mohli byste uklidit
ten pokoj?
3. Ohniště přestávalo
pomalu doutnat.
4. Hlídač uslyšel plakat
dítě.
5. Měli jsme z toho
velkou radost.
1. Tělocvična se musí
brzy opravit.
2. Mohli byste uklidit
ten pokoj?
3. Ohniště přestávalo
pomalu doutnat.
4. Hlídač uslyšel plakat
dítě.
5. Měli jsme z toho
velkou radost.
Úkol
Dobře se naučit slovesa modální a fázová
Utvořit tři věty jednoduché, v nichž bude
sloveso modální nebo fázové s infinitivem,
přísudek podtrhnout.

similar documents