Yamu*un Özellikleri

Report
Yamuğun Özellikleri
Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir.
D
A
üst taban
alt taban
C
B
Yamuğun paralel olmayan kenarlarına (yanal) yan kenarları
denir.
Paralel kenarlardan; alt kenara alt taban,
üst kenara üst taban denir.
Yalnız iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denir.
c
D
d
A
C
b
a
B
•A,B,C,D noktaları yamuğun köşeleridir.
•IABI kenarı a, IBCI kenarı b, ICDI kenarı c, IADI kenarı d,
olarak adlandırılır.
•DAB açısı, ABC açısı, BCD açısı ve CDA açısı yamuğun
iç açılarıdır.
Yamuğun ayırdığı düzlemsel bölgeler :
dış bölge
iç bölge
yamuk
•Yamuğun iç ve dış bölgeleri birer düzlem parçasıdır.
•Yamuk, dört doğru parçasının birleşim kümesidir.
(düzlem parçası değildir)
Yamuğun ayırdığı düzlemsel bölgeler :
K
D
R
C
M
F
N
A
E
P
B
Yukarıdaki şekilde ;
•A,B,C,D,E,F,K noktaları yamuğun üzerindedir. (elemanıdır)
•M ve N noktaları yamuğun iç bölgesindedir.
•P ve R noktaları yamuğun dış bölgesindedir.
•Yamuğun özellikleri :
D
C
A
1. Yalnız iki kenar birbirine paraleldir.
B
•Yamuğun özellikleri :
D
C
110°
70°
110°
70°
A
B
+
= 180°
+
= 180°
1. Yalnız iki kenar birbirine paraleldir.
2. Yanal kenarlara bitişik açıların ölçüleri toplamı 180° dir.
•Yamuğun özellikleri :
D
C
110°
70°
110°
70°
A
+
B
+
+
= 360°
1. Yalnız iki kenar birbirine paraleldir.
2. Yanal kenarlara bitişik açıların ölçüleri toplamı 180° dir.
3. Yamuğun iç açılarının ölçülerinin toplamı 360° dir.
•Yamuğun özellikleri :
D
C
ha
A
H
ha
a
E
B
Ayrıca ;
Bir yamukta tabanlar arasındaki uzaklık yamuğun yüksekliğidir.
DH, CE doğru parçaları yamuğun yükseklikleridir.
Yamuğun çevresi, dört kenar uzunluğunun toplamına eşittir.
D
c
d
A
C
b
a
B
Ç=a+b+c+d
şeklinde hesaplanabilir.
Örnek : Kenar uzunlukları a = 7 cm, b = 5 cm, c = 3 cm,
d = 5 cm olan yamuğun çevresini bulalım.
D
A
c = 3 cm
C
B
a = 7 cm
Ç=a+b+c+d
Ç=7+5+3+5
Ç = 20 cm
olarak bulunur.
Dik Yamuk : Yanal kenarlarından biri tabanlarına dik olan
yamuğa dik yamuk denir.
D
A
N
C
B
K
M
L
İkizkenar Yamuk : Yanal kenarları eşit olan yamuğa
ikizkenar yamuk denir.
D
C
110°
70°
110°
70°
A
B
İkizkenar yamukta taban açılarının ölçüleri eşittir.
=
=

similar documents