Alexander Lindahl

Report
Strukturcykler och
utvecklingsblock
En övergripande syn på kriser, utveckling och omvandling.
Källa: Lennart Schön, Karl-Johan Lundquist & Lars-Olof Olander, Lunds Universitet
En kort ekonomisk historia
• 1850 järnväg, ångmaskin, tidig industrialisering
• 1890 kris pga. Föråldrad industri. utvecklingsblock – elmotorn och
förbränningsmotorn.
• 1910 industriell expansion
• 1930 kris pga. föråldrade institutioner från 1800-t.
• utvecklingsblock – transporter, post, järnväg, telekommunikation
och partihandel.
• 1950-70 produktionsökning i industrin, kommunikation, jordbruk,
skogsbruk, tidig tjänstesektor, hög sysselsättning.
• 1960 – ökad konkurens
• 1970 – överraskande kris
• Nya utvecklingsblock – elektronik, kemisk industri, kärnkraft,
konsumentvaror och tjänstesektorn.
• 2008 …?
Långa vågor
• Cykliska förlopp
beskrivs utifrån
spänningar mellan
nytt och gammalt.
• General Purpose
Technologies.
Förgående tillväxtcykels
omvandling och rationalisering
• Omvandlingsfasen och
begynnande
rationalisering i
strukturcykeln.
• Kraftiga
anläggningsinvesteringar
speglar
nyföretagsamhet/expansi
on i den ”nya ekonomin”.
• Investeringarna
balanseras vilket
indikerar rationalisering.
Tankemodell för olika branscher i
en cykel
• A. Utbudsdriven
högteknologisk sektor (ex.IT
FoU intensiv)
• B.C.D äldre och mindre
högteknologiska branscher
som styrs av efterfrågan och
inte leder utvecklingen.
•
•
•
Förnyelse uppstår som en flaskhalseffekt
av institutionell förändring
Initial tillväxt i omvandlingsfasen antas
vara hemmamarknadsorienterad då de
inhemska institutionerna och ny
teknologi utvecklas. Mellan omvandling
och rationalisering finns risk för
omvandlingskris.
Rationalisering är mer exportorienterad
och slutligen leder en mogen bransch
(inlåst i sina investeringar) med
föråldrade strukturer till en ny kris.
Förnyelse och omvandling på väg?
Arbetsmarknaden för
miljöteknik i Skåne.
Miljöteknik och cirkulära system ett nytt utvecklingsblock!
• History doesn´t repeat itself,
but it rhymes. – Mark Twain

similar documents