HHS Hollands Noorderkwartier

Report
Park van Luna, Heerhugowaard:
lust of last?
Gert van Ee
7 november 2014
PEHM, Delft
Indeling van de presentatie
•
•
•
•
Park van Luna: hoe was het ook alweer?
Watersysteem
Waterkwaliteit
Maatregelen
Site preparation
March 2003
September 2003
Situation September 2004
September 2004
Watersysteem
2014
Schematische weergave
watersysteem Luna
Waterkwaliteit FC
Ontwikkelingen 2007-2014:
- Chloride: daling 100 – 60 mgCl/l
- Sulfaat: daling 200 – 100 mg/l
- Fosfor: t-P < 0,06 mgP/l; onrustig, winter hoger
- Stikstof: t-N 1,3 mgN/l; onrustig, winter hoger
- Chl-a: stijging 0 – 20 ug/l; meer algen (microsc.)
- Doorzicht: dalend
- Conclusie: niet stabiel, (nog steeds) heldere plas
met veel plantengroei, maar beeld is onrustig.
Waterkwaliteit Biologie
• Waterplanten: veel kranswieren in open water, lijkt
afname in 2014. Labyrinth: Elodea nuttallii.
• Algen: toename algen, toename cyanosoorten.
• Macrofauna: toename aantal soorten, nog in
opkomst.
• Vissen: karper, snoek, zeelt uitgezet, jonge baars en
blankvoorn.
• Conclusie: nog
geen stabiel
systeem, lichte
achteruitgang (?)
Foto: Nico Jaarsma 2013
KRW scores
Tabel 3.5. Toetsing van het fytoplankton aan de KRW-maatlatten voor M14
jaar
2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
6
5
5
24
Anabaena,
> 21.600 cellen/ml
17
19,3
Deelmaatlat chlorofyl-a (µg/l)
Deelmaatlat bloeien
Tabel 3.6. Toetsing macrofyten (ondergedoken waterplanten) aan de KRW-maatlatten voor M14
Diepe
plas
Maatlatversie
Ondiep
zuid
Ondiep
noord
Labyrint
zuid
Labyrint
noord
2014 (QBWAT versie 5)
Totaal
0,74
K la s s e n
Zeer goed
2012 (QBWAT versie 5)
0.59
0.75
0.82
0.77
0.70
0.73
2007 (QBWAT versie 4)
0.47
0.65
0.72
0.66
0.63
0.77
G oed
Tabel 3.7. Toetsing van de macrofauna aan de KRW-maatlatten voor M14
2007
2008
2012
2014
locatie
juni
augustus
gem
juni
augustus
gem
juni
augustus
gem
STHW25
0.20
0.37
0.28
0.24
0.33
0.29
0.39
0.43
0.41
STHW26
0.40
0.29
0.34
0.40
0.45
0.42
0.41
0.41
0.41
STHW27
0.40
0.45
0.42
0.38
0.41
0.39
0.41
0.32
0.37
STHW28
0.31
0.35
0.33
0.24
0.44
0.34
0.44
0.44
0.44
STHW29
0.38
0.37
0.37
0.45
0.41
0.43
0.47
0.44
0.45
NL12_410
0.34
0.36
0.35
0.34
0.41
0.37
0.41
0.39
0.40
M a tig
O n to e re ik e n d
S le c h t
0,50
N. Jaarsma, 2013
KRW F/C 2007-2014
Tabel 3.4. Toetsing van fysische-chemie aan de KRWmaatlatten voor M14
Tabel 3.4. Toetsing van fysische-chemie aan de KRW-maatlatten voor M14
jaar
2007
2008
2009
2010
2012
2014
Zuurstofverzadiging
(ZGM) (%)
110
105
Zuurgraad
(ZGM) (-)
8.5
8.7
8.9
8.5
8.8
8,5
Maximum
temperatuur
(oC)
21.5
21.2
21.2
23.4
22,0
Totaal-P
(ZGM)
(mg/l)
0.05
0.10
0.18
0.03
0.06
0,04
Totaal-N
(ZGM)
(mgN/l)
1.4
1.1
1.5
1.3
1.6
1,4
Doorzicht
(ZGM) (cm)
163
290
175
241
91
156
K la s s e n
Zeer goed
G oed
M a tig
O n to e re ik e n d
S le c h t
N. Jaarsma, 2013
Chloride
(ZGM)
(mg/l)
103
92
86
85
76
80
Onderzoek waterplanten 2014
•
•
•
•
Vaste raaien
Type vegetatie
Abundanties
Conditie:
G: gezond
B: begroeid met algen
A: afstervend
M: gemaaid
Open water: Chara
Labyrinth: Elodea nut.
Minder bedekking
waterplanten dan 2012.
Vanaf eind juli
afstervend.
Zwemwater kwaliteit Luna
Aantal monsters (n) en aantal overschrijdingen van
zwemwaternorm voor E. coli (EC) en intestinale enterococcen (IE)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
n
18
18
20
16
14
12
14
13
EC
9
9
4
0
4
0
0
1
IE
4
4
3
0
0
0
1
1
EU beoordeling 2014:
- EC: slecht
- IE: goed
Cyanobact. In 2012 en 2013 drijflagen; in 2014 geen bloei, wel
lichte verhoging fluoroproob meting.
Cyanobacteriën
2012
2013
Anabaena
Aphanizomenon
2014
Lichte verhoging
Fluoroprobe
Meting, geen bloei
Cyano bloei
PC Lake
STOWA PC Lake / PC Ditch project: case Luna
- Externe belasting gering
- Interne belasting: uit- afspoeling, vogels, …
- Diepe plas centraal aandachtspunt
- Bij aanname van vier compartimenten (labyrinth,
ondiepe plas zuid, ondiepe plas noord, diepe plas
fungeert diepe plas als ‘reactorvat’ voor N, P.
- Pompen bevordert dit
- Waterbodemonderzoek: weinig nalevering, veel
variatie (lokaal hogere nalevering P), weinig slib
- Geen defosfatering; kan alleen als gemaal draait!
PC Lake
Vragen:
• Kwel aanwezig, invloed?
• Baggeren noodzakelijk? Diepe plas?
• Maaibeheer aanpassen? Nu 20% in handboek.
Foto: Nico Jaarsma 2013
Foto: Nico Jaarsma, 2013

similar documents