Доцільність використання ІКТ на уроках світової літератури

Report
Доцільність
використання
ІКТ
на уроках
світової
літератури
Якотюк Наталія Миколаївна
Пріоритетним
напрямком
процесу
інформатизації
освіти є
запровадження
засобів
інформаційних
та комунікаційних
технологій (ІКТ) в
освітню галузь.
Діалог: художній
текст – читач,
читач – автор,
художній текст –
автор – читач.
Мета роботи – довести доцільність використання
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на уроці
світової літератури.
Головне завдання роботи:
- проаналізувати шляхи, методи і форми уведення інформаційнокомунікаційних технологій у структуру уроку світової літератури;
- провести аналіз ІКТ;
- виявити позитивні та негативні сторони використання ІКТ на
уроках світової літератури;
- підтвердити доцільність використання ІКТ на уроках світової
літератури шляхом проведення опитування серед вчителів та учнів.
Проведене дослідження:
− підтверджує доцільність використання ІКТ на уроках світової
літератури;
− дає змогу оцінити переваги та недоліки уроків з використанням
ІКТ;
− розкриває нові можливості використання сучасних технологій
вчителями-словесниками.
“інформаційно комунікативні
технології”
“медіаграмотність”
“медіаосвіта”
“мультимедія”
 Застосування
ІКТ під час вивчення
української/світової літератури окреслює
проблемну ситуацію, а саме:
1) як найкращим чином організувати
взаємодію ІКТ у процесі навчання
літератури;
2) співвідношення художнього тексту та
гіпертексту;
3) визначення інтерпретаційного поля
художнього тексту та гіпертексту;
4) необхідні зміни змісту предметної
області під час навчання із
застосуванням ІКТ.
Гіперте́кст (англ. Hypertext) — текст для перегляду на
комп'ютері, який містить зв'язки з іншими документами
(«гіперзв'язки» чи «гіперпосилання»); читач має змогу
перейти до пов'язаних документів безпосередньо з
вихідного (первинного) тексту, активізувавши посилання.
Найпопулярнішим зразком гіпертексту є World Wide
Web, у якому веб-оглядач переміщує користувача з
одного документу на інший, щойно той «натисне» на
гіперпосилання.
Поняття «гіпертексту» дозволяє класифікувати урок
літератури як навчальний гіпертекст, у якому вчитель
пропонує текст художнього твору, літературнокритичні матеріали щодо його інтерпретації,
асоціативні зв’язки типу
«слово − символ – метафора», «епізод – герой –
ідея», «ілюстрація – образ», «кінофрагмент –
інтерпретація», «візуальний ряд – асоціативний ряд»,
«жанр в історичній ретроспекції – індивідуальні
авторські особливості роботи в жанрі»
Основні напрямки
використання ІКТ на уроках
світової літератури
ІНТЕРНЕТ
Прикладні
програми
ПРОЕКТИ
CD - подорожі
DVD – колекції творів мистецтва
Мультимедійні енциклопедії
Аудіокниги
Електронні підручники
Прикладні
програми
Гра «Гамлет»
Гра «Преступление и
наказание. Кто подставил
Раскольникова»
Літературний
інтернет
ІНТЕРНЕТ
Електронні видавництва
Документальні фільми
http://chl.kiev.ua/UKR/Chl_me.htm
Наукова література
Художні та мультиплікаційні
фільми
Літературні сайти
Електронні бібліотеки
http://madman.alfaspace.net/greec
http://www.bulgakov.ru
http://sovietart.narod.ru/gallery.htm
http://www.foxdesign.ru/legend/
http://lib.ru/
http://ukrlib.com
Комлексні
Порівняльні
Творчі
Пошукові
Дослідницькі
ПРОЕКТИ
Реалізація головних дидактичних
функцій за допомогою
комп’ютерних технологій
-
пізнавальна
 - розвивальна
 - дослідницька
 - комунікативна
"Педагог ... має подбати про те, щоб
якомога більше органів чуття - око, вухо,
голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо
можливо, нюх і смак узяли участь в акті
запам'ятовування... За такого дружнього
сприяння всіх органів в акті засвоєння ви
переможете найлінивішу пам'ять"
К. Д. Ушинський
Для правильного визначення
функцій поєднання
мультимедійних та інших засобів
навчання педагог має вирішувати
запитання:
- Яке поєднання засобів навчання під час
вивчення навчальної теми є найдоцільнішим?
- Які дидактичні функції кожного із засобів
навчання потрібно реалізувати під час
поєднання?
- Яке місце займають мультимедійні та інші
засоби у процесі вивчення всієї теми?
- На якому етапі уроку використання
мультимедійної програми є найбільш
доцільним?
Форми роботи з
використанням комп'ютера на
уроках світової літератури:
- вивчення теми уроку учнями самостійно
або в парах з допомогою певного
програмного забезпечення;
- використання Інтернету, компакт-дисків для
виконання проекту, написання реферату,
виконання будь-якого творчого завдання;
- проведення різноманітних опитувань,
тестувань, тематичного оцінювання.
Електронний підручник чи посібник виконує
такі ж дидактичні завдання, як і традиційний.
Але водночас він має низку переваг.
Головною з них є застосування мультимедіа,
що дає можливість відтворювати візуальну та
аудіоінформацію (кінохроніку, уривки з
художніх та документальних кінофільмів,
анімаційні діаграми).
Види медіауроків:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
урок-презентація,
урок-розробка
інтерактивного плакату
або колажу,
урок захисту проектів,
урок-коментар аудіокниги,
урок-екранізація роману,
урок – створення
скрапбуку персонажа
або письменника,
урок-дискусія у режимі
Інтернет-конференції,
урок – створення Wiki –
газети,
web -квест та ін.
Недоліки уроків з
використанням ІКТ
o
o
o
o
o
o
o
o
відмирання традиційної культури читання,
знецінення культу книги;
зменшення частки «живого» спілкування
учасників освітнього процесу;
згортання соціальних контактів,
зменшення практики соціальної взаємодії,
індивідуалізм (народжується покоління, що
живе в Інтернет-просторі: «В контакті»,
«Однокласниках», чатах, форумах, Живих
Журналах, віртуальних іграх, казино та ін.);
розширення доступу до небажаної
інформації; небезпека порушення авторських
прав, поширення плагіату;
поява різнотипної комп’ютерної залежності;
загроза здоров’ю (посилення гіподинамії,
втрата зору тощо).
Літературний Інтернет
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Бібліотека японіста – http://jlib.sinor.ru/ – художні тексти, інформація про письменників японської літератури (
російською мовою);
Електронна бібліотека класичної літератури – http://www.klassika.ru/ (російською мовою);
"Литературная газета" – http://www.lgz.ru/ ( російською мовою);
Сайт сучасної і класичної поезії – http://sttihi.net.ru/ (російською мовою);
Електронна поетична бібліотека – http://article.da.ru/ (російською мовою);
"Фензин" – сайт про фантастику та фентезі – http://www.fenzin.org/ (російською мовою);
Бібліотека української поезії – http://ukrart.lviv.ua/biblioteks.html;
Велика електронна бібліотека української літератури (університет Торонто) – http://www.utoronto.ca/elu/Main-Ukr.html;
Весна. Словник – http://www.slovnvk.org/ – літературно-критичні матеріли;
Бібліотека ІнтерNeтрі. Українські твори, документи або їх зібрання – http://www.internetri.net/lib/;
Бібліотека кошового писаря: бібліотека української поезії. Містить вірші О.Олеся, М.Рильського, М.Вороного,
В.Симоненка, В.Cамійленка, Лесі Українки та інших – http://pysar.tripod.com;
БРАМА. Мистецтво і Культура: проза, поезія, казки... – http://www.brama.com/ukr.html;
Енциклопедія української літератури – http://proza.com.ua/enc/;
Мережева бібліотека української літератури – http://www.ukrlib.com.ua/;
Український літературний портал – http://www.proza.com.ua/;
Сайт україномовних рефератів – http://www.ukrreferat.com;
Енциклопедія Інтернет-фольклору (російською мовою) – http://lurkmoar.ru
Про ресурси центральних наукових бібліотек можна дізнатися за наступними адресами:
Національна бібліотека України імені Вернадського – http://www.nbuv.gov.ua/;
Національна парламентська бібліотека України – http://www.nplu.kiev.ua/;
Енциклопедія Britannika (електронна версія – www.britannika.com);
Офіційний сайт Спілки Письменників України – http://www.nspu.kiev.ua;
Сайт "Грінландія" http://www.grinlandia.narod.ru/, присвячений російському письменнику Олександру Гріну;
Сайт Національної бібліотеки імені Вернадського http://www.nbuv.gov.ua/;
Інтервидання "Словесник" – www.slovesnik.ru;
Сервер тематичних форумів в Українському Інтернеті – http://www.flame.com.ua/;
Бібліотека "Весна" – http://www.vesna.sammit.kiev.ua/;
"Бібліотека Максима Мошкова" – http://www.lib.ru/.
Опитування
Вчитель
Я використовую в своїй роботі ІКТ тому що:
Використання ІКТ
полегшує роботу
урізноманітнює
джерело інформації
вимога часу
Я вважаю, що у моїй
роботі потрібно…
Я вважаю, що…
Використовувати ІКТ
потрібно
Володію ІКТ
12%
28%
частіше
0%
72%
25%
добре
відволікає
достатньо
краще класичні
методи
варто
повчитися
63%
Опитування
Учень
ІКТ на уроці…
0%
3%
допомагає
30%
зацікавлює до самостійного
вивчення
це весело
67%
заважає
Я б хотів щоб вчитель
використовував ІКТ на
уроці…
3. Вивчення літератури
та ІКТ
18%
37%
60%
3%
частіше
гармонійно
поєднуються
не використовував
не поєднуються
це частина уроку
82%

similar documents