Interna 2014 - Zatrucia środkami odurzającymi

Report
lek. med. Tomasz Kłopotowski
Klasyfikacja toksykomanii wg
WHO
Typ toksykomanii
Tolerancja
Zależność psychiczna
Zależność fizyczna
+++
+++
+++
Barbituranowo - alkoholowy
++
+++
++
Kokainowy
—
+++
—
Konopi indyjskich
++
++
+/-
Amfetaminowy
++
+++
+/-
Khat
+/-
+/-
—
Halucynogenów
+
+
—
Lotnych rozpuszczalników
—
+/-
—
Morfinowy
Opiaty i opioidy

Papaver somniferum
Skład opium
Średnia
zawartość w
opium (%)
Pochodne
Alkaloid
Fenantrenu
Morfina
Kodeina
Tebaina
10
0,5
0,2
Papaweryna
Narkotyna
1,0
6,0
Narceina
0,3
Izochinoliny
Najpopularniejsze opioidy
Półsyntetyczne
Syntetyczne
Dionina
Alfentanyl
Lofentanyl
Heroina
Alfaprodyna
Metadon
Hydrokodon
Anilerdyna
Nalbufina
Hydromorfon
Butorfanol
Nalorfina
Oksykodon
Dekstrometorfan
Pentazocyna
Oksymorfon
Difenoksylat
Petydyna
Fentanyl
Propoksyfen
Leworfanol
Sulfentanyl
Objawy działania opiatów










Poprawa samopoczucia
Złudzenie zmienionej rzeczywistości
Błogostan i oszołomienie
Koncentracja myśli wokół spraw przyjemnych
Obniżenie temperatury
Zwolnienie i spłycenie oddechu
Zwolnienie perystaltyki jelit
Ustąpienie odruchu kaszlu
Rozluźnienie mięśni
Silne zwężenie źrenic
Zatrucie opiatami







Upośledzenie czynności oddechowej
Śpiączka
Hipotermia
Zmniejszenie napięcia mięśniowego
Bardzo silne zwężenie źrenic
Czasami niekardiogenny obrzęk płuc
Przyczyną zgonu jest porażenie ośrodka oddechowego
Leczenie zatrucia opiatami

Nalokson w dawce wyjściowej 0,4 – 2mg i.v.

W razie poprawy powtarzanie najmniejszej skutecznej
dawki co 20 – 60 minut (lub wlew dożylny – 0,4mg/godz.)

W razie braku poprawy początkową dawkę powtarza się do
łącznej dawki 10mg

Pomocniczo można podawać powtarzalne dawki węgla
aktywowanego – sonda żołądkowa, dializa jelitowa, w celu
przerwania krążenia wątrobowo-jelitowego
Objawy „głodu” opiatowego
Niepokój
 Dysforia
 Łzawienie
 Skurcz mięśni przywłośnych
 Katar
 Bezsenność
 Zlewne poty
 Bolesne skurcze jelitowe









Bóle mięśniowe
Nudności i wymioty
Biegunka
Brak apetytu
Paniczny strach
Stany deliryczne i
halucynacje
Drgawki
Zapaść
14 lat z życia heroinistki
Materiał pochodzi z archiwum policji nowojorskiej. Po raz
pierwszy została aresztowana w 1983 roku, gdy miała 16 lat, z
powodu kradzieży. Ostatnie zdjęcie pochodzi z 1997 po 14
latach. Kilka miesięcy później zmarła w wieku 30 lat.
Leczenie zespołu abstynencyjnego






Zapobieganie zaburzeniom wodno-elektrolitowym
Leczenie przeciwwymiotne
Leczenie przeciwbiegunkowe
Leki uspokajające
Substytucja opioidowa (najczęściej Metadonem)
Klonidyna
Kokaina

Erythroxylum coca
(krasnodrzew pospolity)
Postacie i drogi podania kokainy
Postać kokainy
Nazwy potoczne
Liście koki
Chlorowodorek kokainy
Drogi podania
Żucie
Biała Dama, Śnieg, Koka, Puder,
Julia, Kolumbijka, Peruvian,
Charli, Lady, Złoty proszek
Doustnie, donosowo, podskórnie,
dospojówkowo,
dopochwowo, doodbytniczo
Pasta kokainowa
Green Paste, Paste Lavade
Palenie
Freebase (kokaina
pozbawiona soli
chlorowodorkowej)
Rocks, Chips
Wdychanie oparów
Crack (prymitywniejsza forma
Freebase)
Dumex-Crack
Palenie, wdychanie oparów
Działanie kokainy





Uczucie radości, ożywienia, optymizmu, śmiech,
gadatliwość, euforia
Wzrost aktywności, pewności siebie i samooceny
Wzrost popędu seksualnego
Zmniejszenie apetytu
Redukcja potrzeby odpoczynku i snu
Zatrucie kokainą
Lęk
Panika
Poczucie zagubienia
Halucynacje
Omamy czucia i dotyku
 Drgawki
 Śpiączka
 Zaburzenia rytmu serca
 Przełom nadciśnieniowy lub wstrząs
 Porażenie ośrodka oddechowego





Kokaina HCl
Crack
Amfetamina i
metamfetamina
Działanie amfetaminy







Ożywienie
Euforia
Optymizm
Zniesienie uczucia
zmęczenia
Wzrost wydolności
fizycznej
Zmniejszenie apetytu
Usunięcie potrzeby snu






Wzmożenie koncentracji
i kojarzenia
Całkowita impotencja
Drażliwość
Podejrzliwość
Agresywność
Nerwowość
Zatrucie amfetaminą






Rozszerzenie źrenic
Tachykardia
Podwyższenie ciśnienia
krwi
Zaburzenia rytmu serca
Zawał mięśnia sercowego
Krwotoki śródczaszkowe





Drgawki
Śpiączka
Uszkodzenie wątroby i
nerek
Psychoza amfetaminowa
Zespół serotoninergiczny
MDMA - Ecstasy
 Sassafras
Nees
Objawy działania MDMA
1.
2.
3.
4.
Objawy
sympatykomimetyczne
– wzrost ciśnienia
– tachykardia
– suchość w ustach
Empatia (sympatia do
wszystkich ludzi)
Wyzwolenie energii
Euforia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zaburzenia koordynacji
Zaburzenia koncentracji
Senność
Lęk
Depresja
Bóle głowy
Wymioty
Hipertermia
Zespół serotoninergiczny
co najmniej 3 z następujących objawów









Splątanie lub hipomania
Niepokój
Mioklonie
Wygórowanie odruchów
Obfite pocenie się
Drżenia mięśniowe lub
dreszcze
Biegunka
Zaburzenie koordynacji
Hipertermia















Inne
pobudzenie
dezorientacja
śpiączka
drgawki
bezsenność
halucynacje
zawroty głowy
Tachykardia
wzrost ciśnienia
wozszerzenie źrenic
ból brzucha
sztywność mięśni
ataksja
słowotok
Konopie indyjskie
Cannabis sativa
Kanabinole i kanabinoidy


Naturalne kanabinole:
 Tetrahydrokanabinol
(THC)
 Kanabidiol (CBD)
 Kanabinol (CBN)
 Kwas kanabidiolowy
Tetrahysyntetyczne
kanabinoidy:
 Dronabinol (Marinol)
 Nabilon (Cesamet)
 CP-55940
 HU-210
 JWH-018
 drokanabivarin

Konopie jako lek:
 Bedrocan
 Bedrobinol
 Bediol
 Sativex
 Namisol
 Nabilon
 Cesamet
 Marinol
Przetwory konopi indyjskich
Nazwa
Źródło
Mieszanina suchych liści i
kwiatostanów żeńskich
Marihuana
Haszysz
Olej haszyszowy
Mieszanina żywicy,
kwiatostanów żeńskich i
kwitnących szczytów
rośliny
Wyciąg z marihuany lub
haszyszu
Nazwy potoczne
Mary Jane, Marycha,
Maryśka, Trawka, Joint,
Gandzia, Majka,
Śmieszka, Shit
Zawartość THC
(%)
1-3
Hasz, Bhang, Afgan, African,
Petarda, Plastelina,
Charas, Czarne Maroko
5 - 10
30 - 50
Działanie kanabinoli

Mała dawka
(do 50μg/kg)
– Euforia
– Oszołomienie
– Zawroty głowy
– Odrętwienie
– Uczucie lekkości
– Uczucie
dystansu do
rzeczywistości
– Zachowany
kontakt z
rzeczywistością
– Zwiększenie
apetytu

Duża dawka (~250μg/kg)
 Halucynacje wzrokowe i
słuchowe
 Zaburzenia widzenia barw
(widzenie na żółto i
wadliwe rozpoznawanie
barw)
 Zaburzenie poczucia czasu
 Czasami synestezja
 Zaburzenia myślenia
 Zaburzenia nastroju
 Zaburzenia pamięci
 Zaburzenia samopercepcji
 Spadek aktywności
fizycznej
Efekty niekorzystne konopi














Stany splątania
Ostre stany lękowe i
psychotyczne (ok. 0,1%)
Śpiączka – wyjątkowo u
małych dzieci
Wahania ciśnienia krwi
Suchość śluzówek
Nudności i wymioty
Zaburzenia miesiączkowania
Zaparcia
Zaburzenia termoregulacji
Umiarkowana zależność
psychiczna
Tolerancja
Odwrotna tolerancja
Zespół amotywacyjny
Zapalenia oskrzeli



Brak wiarygodnych
dowodów na zgony
spowodowanych
zatruciem kanabinolami
Dawka śmiertelna jest
nieznana – szacuje się ją
na 20000 – 40000 razy
większą od dawki
psychoaktywnej
Zespoły abstynencyjne
wyjątkowo rzadkie – tylko
u osób codziennie
przyjmujących wysokie
dawki
Halucynogeny
Halucynogeny – pochodne tryptaminy
Halucynogen
Ergobazyna, LSD
(dietyloamid kwasu
lizergowego), amid
kwasu lizergowego
Źródło
Sporysz, Powój hawajski
Psylocyna, Psylocybina
Grzyby z rodzaju Psilocibe, np. Łysiczka
lancetowata (Psilocibe semilanceata)
DMT (dimetylotryptamina)
Nasiona Piptadenia peregrina, Ayahuasca
Nazwy potoczne
Kwas, Podróż, Acid Lucy,
The Ghost, Truskawka,
Uśmiech, Złote Słońce,
Węzeł Celtycki
Psylo, Śruba, Halucyny,
Halucynki
Podróż biznesmena, Lunch time
Harmina, Harmalina
Bufotenina
Ziarna Ruty stepowej (Peganum harmala)
Łodyga Banisteropsis caapi
Skórki banana, Muchomor czerwony
(Amanita muscaria), skóra ropuchy
Bufo marinus
Halucynogeny – pochodne fenyloetyloaminy
Halucynogen
Źródło
Nazwy potoczne
Meskalina
Kaktus meksykański (Lophophora
williamsi)
Hoop, Megi, Meskal, Sok, Soczek
Mirystycyna, elemicyna
Gałka i kwiat muszkatołowy
(Myristica fragrans)
Miristica, Muscade
STP
dimetoksymetamfetamina
Syntetyczne
PMA
4-metoksyamfetamina
Anetol
Biedrzeniec anyż, Koper
DOM
Halucynogeny
pochodne piperydyny i inne dysocjanty
Halucynogen
Źródło
Nazwy potoczne
Angel dust, Fency, Good, Crystal, Tic,
Hog, Green tea
PCP – fencyklidyna
Ditran (pipidylobenzyl)
Ketamina
DXM dekstometorfan (Acodin)
Special K, Jet, kay, Super acid
Syntetyczne
Ciekłe Ecstasy, Georgia Home Boy,
Scoop
GHB Kwas gammahydroksymasłowy
GBL gammabutyrolakton
Ibogaina
Tabernanthe iboga
Salwinoryna A
Salvia divinorum
Muscimol
Muchomor plamisty i
czerwony
Halucynogeny - delirianty (antycholinergiki)
Halucynogen
Alkaloidy tropanowe – atropina,
skopolamina, hioscjamina
Źródło
Bieluń dziędzierzawa (Datura
stramonium)
Wilcza jagoda (Atropa belladonna)
Lulek czarny (Hyoscyamus niger)
Mandragora
Nazwy potoczne
Anielskie trąby, Angel trumpets
LSD - działanie
Zmniejszenie poczucia kształtów
 Ostrzejsze widzenie kontrastów
 Zaostrzenie słuchu
 Poczucie obcości własnego ciała
 Zaburzenie orientacji w
czasoprzestrzeni
 Wizje wzrokowe
 Zaburzenia emocji
 Zaburzenia myślenia












Zmiany nastroju
Euforia
Uczucie lekkości
Rozszerzenie źrenic
Wzrost ciśnienia krwi
Tachykardia
Hipertermia
Zawroty głowy
Brak apetytu
Mdłości
Bezsenność

similar documents