AWBZ - Binnenlands Bestuur

Report
Debatbijeenkomst Binnenlands Bestuur
Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning
19 juni 2014
Indra Henneman, programmamanager iWmo
Hervorming Langdurige Zorg
Burger / Klant / Cliënt
Extramuraal
Intramuraal
Wmo
Wmo
Zvw
AWBZ
Wlz
Zorgkantoor
Gemeente
Zorgverzekeraar
Jeugd
Participatie
De iWmo agenda
 Doel is de informatievoorziening te hebben voor een
werkend stelsel nieuwe Wmo 2015
 Kader voor onderwerp informatievoorziening transitie
 Gezamenlijke verantwoordelijkheid realisatie en
implementatie voor 1-1-2015
 Belangrijk voor:




Zorgcontinuïteit
Geen burgers tussen wal en schip
Voorkomen administratieve lasten verhoging
Basis voor verdere transformatie
De iWmo agenda
Informatie
over
transitie
Beleidsinformatie
VWS (CBS)
Beleidsinformatie
gemeenten
Trekkingsrechten
PGB (SVB)
Vroege EB
berekening
Eigen
bijdrage
(CAK)
Toewijzen,
declareren
aanbieders
Informatiesystemen
gemeenten
Bepalen
WLZ
indicatie
Samenwerk
-ing gem verzekeraar
Informatie
van en aan
de burger
Belang van afspraken
Uitgangspunten en randvoorwaarden
 Vertaling vanuit en naar het beleid, inkoop en proces
 Gericht op stelselafspraken, over domeingrenzen heen
 Gemeenschappelijke taal
 Implementatieondersteuning
 Roadmap voor na 1-1-2015
 Besturing, beheer en financiering regelen
 Privacy en informatiebeveiliging
Stelling
 Zonder standaarden geen vrijheid
 Informatievoorziening is de belangrijkste succesfactor
voor het slagen van de transitie/ decentralisatie
 Als we nu de krachten bundelen en hard gaan lopen zijn
we nog op tijd klaar (om te voldoen aan de iWmo
agenda)
Contact
 Indra Henneman:
[email protected] of 0621161509
Maar vooral ook:
www.platform-izo.nl
www.zorgregistratie.nl
www.invoeringwmo.nl
www.visd.nl

similar documents