Akermanova Funkcija

Report
Autor:
Dejan Marković
Beograd 2011.
-Akermanova funkcija predstavlja pojam iz teorije
izracunljivosti a u literaturi je jos poznata I kao AkermanPeterova funkcija.
-Predstavlja primer rekurzivne funkcije koja nije primitivno
rekurzivna.
-Funkcija kao argumente prima dva prirodna broja a kao
rezultat vraća jedan prirodan broj.

ISTORIJAT
-Krajem 1920-tih Gabriel Sudan i Vilhem Akerman su se bavili
problemom rekurzivnosti funkcije.
-Sudan je prvi objavio rekurzivnu funkciju koja nije primitivno
rekurzivna.
-David Hilbert je u svom delu On the infinite izneo hipotezu
da Akermanova funkcija nije primitivno rekurzivna, ali je
Akerman, njegov bivši student, dokazao ovu teoremu u svom
radu On Hilbert’s Construction of the Real Numbers.
-Ovaj rad sadrži jos i zanimljive metode vezane za transfinitne
brojeve i hipotezu kontinuuma, što je kasnije uticalo
znacajno na rad drugih matematičara i istraživača.

DEFINICIJA I OSOBINE
-Iako mozda ne izgleda na prvi pogled da se rekurzija
uopste završava, suprotno se uočava ako vidimo da se u
svakom pozivu funkcije ili m smanjuje, ili m ostaje isto a n se
smanjuje.
-Problem koji data funkcija zadaje programerima jeste
veliko povećavanje broja n dok se m smanjuje, često do
ogromnih brojeva koji se ne mogu predstaviti na racunaru.
-Funkcija se moze nerekurzivno zapisati upotrebom Konvejeve
notacije sa strelicama:
A(m, n) = (2 → (n+3) → (m − 2)) − 3 za m > 2
odnosno
2 → n → m = A(m+2,n-3) + 3 за n > 2
*n=1 и n=2 bi odgovaralo A(m,−2) = −1 и A(m,−1) = 1.
-Dati zapis je moguće ostvariti i sa hiper operatorima:
A(m, n) = hyper(2, m, n + 3) − 3
-Za male vrednosti m kao na primer 1,2 ili 3 funkcija raste sporo
u odnosu na n (eksponencijalni porast u najboljem slučaju).
-Za m ≥ 4 , na primer za A(4,2) vrednost funkcije je oko 2×1019728
,a decimalni zapis ne moze da se ostvari u poznatom
univerzunu.
-Navođenjem gornjeg primera problem za računarstvo postaje
jasan, međutim taj problem se prenosi i na matematičare i na
matematiku samu jer se tezi rešavanju svih problema poznatih
čoveku.
-Ekstremnim rastom funkcije se pokazuje da je ona jedino
izračunljiva na mašini sa neograničenom memorijom kao što je
Tjuringova mašina, i time je ona izračunljiva funkcija . Funkcija
raste brze od bilo koje primitivno rekurzivne funkcije što implicira
da data funkcija nije primitivno rekurzivna.
-U teoriji postoje čak i funkcije sa većim porastom od
Akermanove funkcije kao na primer funkcija Vrednih dabrova.

TABLICA VREDNOSTI
m/n 0
1
2
3
4
n
0
1
2
3
4
5
n+1
1
2
3
4
5
6
n+2
2
3
5
7
9
11
2n+3
3
5
13
29
61
125
2(n + 3) − 3
13
65533
265536 − 3
A(3, 265536 − 3)
A(3, A(4, 3))
65533
A(4, 65533)
A(4, A(5, 1))
A(4, A(5, 2))
A(4, A(5, 3))
A(5, 1)
A(5, A(5, 1))
A(5, A(6, 1))
A(5, A(6, 2))
A(5, A(6, 3))
4
5
6
Izracunavanje za manje brojeve se cak i na papiru brzo izvode u
nekoliko redova.
Problem nastaje kod recimo pokušamo sledeće da nađemo:
A(4, 3) = A(3, A(4, 2))
= A(3, A(3, A(4, 1)))
= A(3, A(3, A(3, A(4, 0))))
= A(3, A(3, A(3, A(3, 1))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(3, 0)))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(2, 1)))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, A(2, 0))))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, A(1, 1))))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, A(0, A(1, 0)))))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, A(0, A(0, 1)))))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, A(0, 2))))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(1, 3)))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(0, A(1, 2))))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(0, A(0, A(1, 1)))))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(0, A(0, A(0, A(1, 0))))))))
= A(3, A(3, A(3, A(2, A(0, A(0, A(0, A(0, 1))))))))…

INVERZNA FUNKCIJA
-Obzirom da Akermanova funkcija raste brzo, inverzna datoj funkciji će
logično da raste vrlo sporo.
-Inverzna funkcija se obično označava sa alfa, a njena predstava
izgleda ovako:
-Funkcija se pojavljuje u vremenskoj kompleksnosti nekih algoritama
kao što su strukture podataka disjunktnih skupova i Šazelov algoritam
za minimalna razapinjujuća stabla(Minimum spanning tree).

OPTIMIZACIJE I MOGUĆA REŠENJA
-Mnogi noviji programski prevodioci vrše optimizaciju
programskog koda koji korisnik unese, naravno olakšavajući time
sebi posao a i doprinoseći brzini rada datog programskog koda.
-Ova mogućnost je naročito bitna kod rešavanja problema
ovakvog tipa, tj. problema računanja rekurzivnih funkcija. U praksi
se obično teži svodjenje na iterativnu varijantu rešavanja
problema ali uvek postoje slučajevi kao što je ovaj koji ne
dozvoljavaju takav vid optimizacije.
-Ono što korisnik programskog paketa ne vidi a mnogi noviji
prevodioci rade, jeste optimizacija pamcenja prethodnih iteracija
funkcije, preskakanje nekih delova koda za koje je je iz
prethodnog prevodjenja jasan ishod i dalji nastavak rada.
-Takve cinjenice olakšavaju problem, ali kod ovakvih funkcija čak
ni podrazumevane optimizacije poput gore navedenih ili na
primer nekih sitnih poput stavljanja veceg opsega
brojeva,prosirivanjem memorije koja je dodeljena aplikaciji ili
stvljanja promenljivih u brze registre ne pomazu u rešavanju.
-Na običnim desktop računarima, koje običan čovek moze da
poseduje, problemi nastaju na vrlo niskim brojevima čak na primer
za brojeve veće od četiri.
-Problem koji onemogućava formiranje iterativne varijante
problema jeste rekurzivni poziv funkcije u gotovo svakom novom
pozivu funkcije.
-Program napisan za izračunavanje Akermanove funkcije se
obično prekida kada dođe do prepunjavanja steka jer se svaki
rekurzivni poziv funkcije stavlja na stek pri tom pamteci na njemu
mesto poziva, mesto povratka kad se izvrši i promenljive koje se
koriste.
-Iako stek moze da primi mnogo podataka on je i dalje vrlo
ograničen i prepuni se vrlo brzo. Situacija koja se moze dogoditi
prepunjavanjem steka jeste prekidanje programa pozivanjem
sistemskih funkcija ili u najgorem slucaju prekidanjem procesa
nasilno ako sistemske funkcije nisu uspele da zaustave proces.

similar documents