prezentaciju u PowerPointu

Report
Upravljanje stresom za zdrava mjesta
rada
Upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima na radu
Zaštita na radu je važna svima. Dobra je za vas. Dobra je za posao.
Uvod u kampanju
 Pod vodstvom Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu
(EU-OSHA)
 Organizira se u više od 30 zemalja
 Podržava je mreža partnera
• Nacionalne središnjice
• Socijalni partneri
• Službeni partneri kampanje
• Medijski partneri
• Europska poduzetnička mreža
• Institucije EU-a
www.healthy-workplaces.eu
2
Ključni ciljevi
 Povećati razumijevanje stresa i psihosocijalnih rizika u vezi s
radom
 Promicati upravljanje tim rizicima
 Spriječiti značajne negativne učinke
 Pružiti potporu i smjernice radnicima i poslodavcima
 Poticati uporabu praktičnih, jednostavnih alata
www.healthy-workplaces.eu
3
Raspon problema
 Više od polovice europskih radnika izvješćuje da je stres
uobičajen na njihovu mjestu rada.
 Smatra se da se oko polovice svih izgubljenih radnih dana može
pripisati stresu i ostalim psihosocijalnim rizicima.
 Približno 4 od 10 radnika smatra da se stres, na njihovom mjestu
rada, ne rješava dobro.
www.healthy-workplaces.eu
4
Definicije
Psihosocijalni rizici proizlaze iz
• lošeg dizajna rada, loše organizacije i upravljanja;
• nepovoljnog društvenog konteksta na radu;
• i može dovesti do negativnih psiholoških, fizičkih i društvenih
rezultata, uključujući i stres u vezi s radom.
• a kao posljedicu može imati negativne psihološke i društvene
rezultate, uključujući stres u vezi s radom.
 Stres u vezi s radom
• je organizacijski problem, a ne krivnja pojedinca;
• se pojavljuje kada zahtjevi na radu nadilaze radnikovu sposobnost
da se nosi s njima.
www.healthy-workplaces.eu
5
Psihosocijalno radno okruženje
Loše psihosocijalno radno okruženje može biti posljedica
 pretjeranih ili konfliktnih radnih zahtjeva;
 neuključenosti i nemogućnosti utjecanja na način obavljanja
posla;
 neučinkovite komunikacije i nedostatka potpore;
 psihološkog i seksualnog uznemiravanja te nasilja treće strane;
 lošeg upravljanja organizacijskom promjenom te nesigurnosti
rada.
www.healthy-workplaces.eu
6
Negativni učinci
Na pojedinca
• Teškoće pri koncentriranju i učestale pogreške
• Izgaranje na radu i depresija
• Problemi u privatnom životu
• Drogiranje i alkoholiziranje
• Loše fizičko zdravlje
Na organizaciju
• Loš sveukupan poslovni učinak
• Povećanje izostajanja s posla i prezentizma
• Povećane stope nezgoda i ozljeda
www.healthy-workplaces.eu
7
Upravljanje psihosocijalnim rizicima
 Tek oko 30 % organizacija u Europi ima postupke za rješavanje
psihosocijalnih rizika na mjestu rada*.
 Često se smatra kako je tim rizicima teže upravljati nego
„tradicionalnim” rizicima sigurnosti i zdravlja na radu.
Ali…
 Psihosocijalni rizici se mogu procijeniti i njima se može upravljati
na jednako sistematičan način kao i ostalim rizicima sigurnosti i
zdravlja na radu.
 Koristi upravljanja psihosocijalnim rizicima i stresom u vezi s
radom nadilaze troškove provedbe u organizacijama svih
veličina.
* Europsko istraživanje poduzeća o novim rizicima i onima u nastajanju (ESENER), Europska
agencija za sigurnost i zdravlje na radu, 2010.
Dostupno na:: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
www.healthy-workplaces.eu
8
Koristi upravljanja psihosocijalnim rizicima
 Veća dobrobit i zadovoljstvo radnika poslom
 Zdrava, motivirana i produktivna radna snaga
 Poboljšana ukupna učinkovitost i uspješnost
 Smanjeni izostanci s posla i prelazi radnika
 Smanjeni troškovi i teret za društvo u cjelini
 Ispunjavanje pravnih obveza
www.healthy-workplaces.eu
9
Uloga uprave
 Poslodavac je odgovoran za provođenje plana
sprečavanja/smanjivanja psihosocijalnih rizika.
 Uprava mora promicati poticajno radno okruženje, potičući
radnike da iznose zabrinutost i daju prijedloge za njihova
rješenja.
 Srednja razina upravljanja ima ključnu ulogu jer su oni dnevno s
radnicima.
 Vještine dobrog vođenja i upravljanja osobljem pomažu u
stvaranju ugodnog psihosocijalnog radnog okruženja. Te se
vještine mogu naučiti i razviti.
 Provođenje dobrovoljnih mjera u svrhu promicanja mentalne
dobrobiti također mogu znatno pridonijeti zdravom mjestu rada.
www.healthy-workplaces.eu
10
Važnost sudjelovanja radnika
 Dok dobro vodstvo može smanjiti stres i psihosocijalne rizike u
vezi s radom, sudjelovanje radnika je također ključno.
 Mora postojati dvosmjerni dijalog između poslodavaca i radne
snage.
 Radnici i njihovi predstavnici najbolje razumiju probleme na
svojem mjestu rada te mogu pomoći u oblikovanju planiranja i
primjenjivati rješenja.
 Savjetovanje s radnicima će pomoći poboljšati ukupni moral i
osigurati da uvedene mjere budu i prikladne i učinkovite.
www.healthy-workplaces.eu
11
Kako upravljati stresom i psihosocijalnim rizicima
 Čak i uz ograničene resurse, psihosocijalni rizici se mogu
uspješno procijeniti i s njima se uspješno upravljati.
 Biti proaktivan i imati plan kako preduhitriti probleme je
najučinkovitiji način za rješavanje psihosocijalnih rizika na
mjestu rada.
 Procjena rizika ključna je za utvrđivanje opasnosti i pronalaženje
prikladnih rješenja.
 Praktični alati i smjernice koje omogućuju učinkovito upravljanje
psihosocijalnim rizicima su dostupni.
www.healthy-workplaces.eu
12
Uključite se
 Sve organizacije i pojedinci mogu sudjelovati.
 Uključite se
• dijeljenjem i objavljivanjem poruka i materijala kampanje;
• korištenjem i promicanjem praktičnih alata kampanje;
• sudjelovanjem u događanjima u okviru kampanje ili organiziranjem
vlastitih događanja.
www.healthy-workplaces.eu
13
Ključni datumi
 Pokretanje kampanje: travanj 2014.
 Europski tjedni zaštite na radu: listopad 2014. i 2015.
 Svečanost dodjele nagrada za dobru europsku praksu: travanj
2015.
 Sastanak na vrhu za zdrava mjesta rada: studeni 2015.
www.healthy-workplaces.eu
14
Prednosti partnerstva u kampanji
 Za paneuropske i međunarodne organizacije
 Partneri kampanje promiču kampanju i daju joj publicitet.
 Prednosti uključuju
• paket dobrodošlice
• certifikat o partnerstvu
• posebnu kategoriju za partnere u dodjeli nagrada za dobru europsku
praksu
• promicanje na razini EU-a i u medijima
• prilike za povezivanje i razmjenu dobrih praksi s ostalim partnerima
u kampanji
• pozivnice na EU-OSHA-ina događanja.
www.healthy-workplaces.eu
15
Europska nagrada dobre prakse
 Prepoznavanje iznimne i inovativne dobre prakse
 Rješenja za upravljanje stresom i psihosocijalnim rizicima na
radu
 Otvorenost prema organizacijama i poduzećima
• Države članice EU-a
• Europski gospodarski prostor
• Zapadni Balkan i Turska
 Stavke kojima koordiniraju nacionalne središnjice i EU-OSHA u
dvije faze:
• Postupak odabira na nacionalnoj razini
• Vrednovanje na europskoj razini
 Svečanost dodjele nagrade dobre prakse
www.healthy-workplaces.eu
16
Resursi kampanje
 Vodič za kampanju
 Izvješća
 Brošura
 Praktični vodiči i alati
 Letak za nagradu dobre
prakse
 Film o Napou
 www.healthy-workplaces.eu
 Alati kampanje dostupni na
internetu
 Promotivni materijali i
prospekti
www.healthy-workplaces.eu
17
Dodatne informacije
 Doznajte više na internetskoj stranici kampanje
www.healthy-workplaces.eu
 Alati kampanje
https://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit
 Saznajte o događanjima u svojoj zemlji od svoje lokalne
središnjice
www.healthy-workplaces.eu/fops
www.healthy-workplaces.eu
18

similar documents