istraživanje GfK

Report
Percepcija životnih i privatnih
zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011.
GfK – Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011
Osnovne informacije o istraživanju
GfK pridržava pravo intelektualnog vlasništva nad koncepcijom
istraživanja, metodologijom i instrumentima istraživanja, kao i nad
grafičkim i tabelarnim prikazima. Klijent dobiva rezultate istraživanja za
svoju ekskluzivnu internu upotrebu. Ako nije dogovoreno drugačije,
Klijent može objaviti ili prenijeti trećim stranama dijelove ili cjelinu
izvještaja samo uz prethodnu pismenu suglasnost GfK.
Ako klijent želi navesti dijelove ili cjelinu rezultata istraživanja u javnim
sredstvima priopćavanja ili putem vlastitih tiskanih materijala, dužan je
navesti ime GfK, kao agencije koja je obavila istraživanje tržišta. To se
odnosi, između ostalog, i na rezultate istraživanja koji se koriste u
oglasima, na PR priopćenja i materijale, te na ostale, javnosti
dostupne materijale koje publicira Klijent.
Klijent:
Magazin Banka
Istraživačka agencija:
GfK - Centar za istraživanje tržišta d.o.o.
Predmet istraživanja:
Percepcija životnih i privatnih
zdravstvenih osiguranja
Metodologija:
Intervjui u kućanstvu
Uzorak:
1000 ispitanika 15+ (reprezentativnih za
populaciju Hrvatske)
Trajanje terena:
Rujan 2011.
Izvještavanje:
Analitički izvještaj
GfK tim:
Gordana Vujević Hećimović
Željka Dorociak
Teo Barović
GfK – Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011
SAŽETAK
U ovom su izvještaju prezentirani rezultati dobiveni na uzorku od 1000 građana starijih od 15 godina, koji je reprezentativan za populaciju
Republike Hrvatske.
Među ispitanim građanima, malo je onih koji koriste životno ili privatno zdravstveno osiguranje – životno osiguranje koristi 15% građana, a
privatno zdravstveno osiguranje njih tek 2%.
Oba tipa osiguranja su češća među građanima u dobi od 30-39 godina, među zaposlenima, te onima s višim prihodima i višim razinama
obrazovanja. Nadalje, privatno zdravstveno osiguranje češće nalazimo među građanima velikih urbanih centara (iznad 100.000 stanovnika),
dok je životno češće u mjestima od 2.000 do 10.000 stanovnika. Nešto manje osiguranih (životno ili zdravstveno) je među građanima
Slavonije.
Većina korisnika životnog (89%) i svi korisnici privatnog zdravstvenog osiguranja (100%) namjeravaju nastaviti uplaćivati svoje police, čak
iako nisu svi zadovoljni cijenom i kvalitetom.
Građani slabo poznaju isplativost ulaganja u životno osiguranje, osiguranje imovine, a posebno privatno zdravstveno osiguranje. Njihove
procjene se kreću od 2,4 do 2,7 na skali od 1 (uopće nisam upoznat) do 5 (jako dobro sam upoznat). Svoju upoznatost s isplativošću ovih
vrsta osiguranja nešto nižom procjenjuju građani iz Like, Korduna i Banovine, a zatim Istre, Primorja i Gorskog kotara. Manje su upoznati i
najmlađi, odnosno najstariji građani, niže obrazovani, zatim nezaposleni, umirovljenici, domaćice i studenti, građani nižih osobnih mjesečnih
primanja i primanja kućanstva, te građani koji uopće ne posluju s osiguravajućim društvima.
GfK – Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011
SAŽETAK
Provjerili smo i znaju li korisnici životnog osiguranja da bi prerano prekidanje ugovora o životnom osiguranju, moglo rezultirati
financijskim gubitkom. Većina korisnika životnog osiguranja (89%) je svjesna tog rizika.
Kada je u pitanju isplativost financijskih ulaganja, najviše se vjeruje savjetima i iskustvima obitelji i prijatelja; njima vjeruje
82% građana. Sljedeći kojima se vjeruje su osobni bankari i agenti; njihove savjete bi poslušalo 64% građana. Povjerenje u
reklame financijskih institucija je nisko; tim informacijama bi se, prilikom ulaganja, vodilo tek 18% građana.
Reklamama se najmanje vjeruje u velikim urbanim gradovima (iznad 100.000 stanovnika).
GfK – Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Rezultati – ekskluzivna pitanja
Listopad, 2011
GfK Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011
Životna osiguranja
Tek 15% građana ima ugovoreno životno osiguranje. Većina njih planira nastaviti uplaćivati u životno
osiguranje (89%) i upoznata je s mogućnostima gubitka ukoliko prerano prekine s ulaganjem (89%).
7
Imate li životno osiguranje?
% ispitanika
0
20
40
Da, planiram i zadovoljan sam
Ne
85%
Baza: svi ispitanici, N=1000
Da
15%
80
66
Da, planiram, iako nisam
zadovoljan - ne isplati mi se
prekinuti
Ne, jer sam imao veća
očekivanja od tog ulaganja
60
23
5
Ne, neću više imati mogućnosti
za to
2
Ne, jer sam imao/la iskustvo s
nekorektnim osiguravateljem
0.5
Ne znam / BO
4
Baza: klijenti koji imaju ugovoreno životno osiguranje (N=146)
100
GfK Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011
Privatno zdravstveno osiguranje
Privatno zdravstveno osiguranje je vrlo rijetko među građanima. Tek 2% ima ugovoren ovaj oblik osiguranja.
Svi oni namjeravaju nastaviti uplaćivati svoje police.
8
Imate li privatno
zdravstveno osiguranje?
% ispitanika
0
Da
2%
Ne
98%
20
40
Da, namjeravam obnoviti policu i
zadovoljan sam cijenom i
kvalitetom
Da, namjeravam obnoviti policu,
iako nisam zadovoljan cijenom i
kvalitetom
60
80
100
78
22
Ne, ne namjeravam obnoviti policu
– nisam zadovoljan cijenom i
kvalitetom
Baza: svi ispitanici, N=1000
Ne, ne namjeravam obnoviti policu
– nemam financijske mogućnosti
Baza: klijenti koji imaju ugovoreno privatno zdravstveno osiguranje (N=19).
Zbog malog uzorka, rezultati su samo indikativni.
GfK Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011
Poznavanje isplativosti ulaganja u različite vrste osiguranja
Građani procjenjuju da nisu dovoljno upoznati s isplativošću ulaganja u različite vrste osiguranja.
9
Molimo Vas da procijenite Vaše poznavanje isplativosti ulaganja u
životno osiguranje, privatno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine.
Uopće nisam upoznat (1) / (2) / (3) / (4) / Jako dobro sam upoznat (5)
Životno
22
22
27
18
11
Osiguranje imovine
27
21
28
16
8
24
27
13 5
Privatno zdravstveno
31
M=2,72
M=2,56
M=2,37
Baza: svi ispitanici, N=1000
GfK Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011
Izvori informacija kojima se vjeruje kada je u pitanju isplativost ulaganja
Kada je u pitanju ulaganje, građani najviše vjeruju savjetima i iskustvu članova obitelji i prijatelja, a zatim
osobnog bankara odnosno agenta. Najmanje povjerenja imaju u informacije iz reklama financijskih institucija.
10
Kojim informacijama vjerujete, odnosno čiji biste savjet poslušali o
isplativosti ulaganja u štednju, fondove, osiguranja itd.?
Ne zna i
bez odgovora Ne
1
Savjet i iskustvo prijatelja ili obitelji
Savjet osobnog bankara / agenta
1
Internet
1
Novinski članci
Reklame financijskih institucija
1
1
Da
17
82
35
64
69
30
73
26
81
18
Baza: svi ispitanici, N=1000
GfK Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011
11
Aktualni i preferirani oblici štednje –
rezultati iz FMDS
(Financial Market Data Service)
GfK Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011
Aktualni načini štednje
Trećina građana štedi, a tek petina smatra da će njihovo kućanstvo moći štedjeti u sljedećih godinu dana.
Štednja u bankama je najčešći oblik štednje, iza kojeg slijedi uplaćivanje u životno osiguranje.
12
Udio kućanstava u kojima se štedi odn. ne štedi (%)
Na koje sve načine štedite / ulažete slobodna
financijska sredstva?
0
Ima
štednju
35%
Nema
štednju
65%
20
Bez
odgovora
4%
Da
20%
18
9
Vrijednosnice / dionice
3
Fondovi
3
Ulaganje u posao
2
Nekretnine
2
Štednja izvan Hrvatske
1
Ostalo
% ispitanika
3
Baza: ispitanici koji štede, N=349
Baza: svi ispitanici, N=1000
100
42
Uplaćuje u stambene štedionice
Prema Vašem mišljenju, hoće li Vaše kućanstvo biti u
mogućnosti štedjeti novac u sljedećih 12 mjeseci?
80
49
Čuva gotovinu kod kuće
Ne
49%
60
Štedi u bankama u Hrvatskoj
Uplaćuje životno osiguranje
Nisam
siguran
27%
40
GfK Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011
Razlozi štednje
Najčešće su to različite nepredvidive okolnosti / izvanredna stanja / hitni slučajevi, a potom štednja radi djece i
vlastite mirovine.
Različiti su razlozi zbog kojih ljudi štede i investiraju
novce. Koji su Vaši razlozi? Zbog kojih razloga Vi štedite ili
investirate novce?
0
Za nepredvidive okolnosti / izvanredna stanja
Zbog vlastite djece
Za mirovinu / za stare dane
Za pomoć članovima obitelji
Zbog liječenja, terapija
Zbog kupnje kuće / stana
Zbog renoviranja stana / kuće
Zbog želje da si priuštim nešto posebno
Zbog kupnje automobila
Za godišnje odmore / blagdane
Za opremanje kućanstva
Nemam specijalnog razloga
Zbog otplaćivanja dugova
Zbog kupnje odjeće
Zbog kupnje namještaja
Zbog kupnje vikendice / vrtne kuće
Za kupnju vrijednih stvari (umjetnine, nakit)
Ne znam / bez odgovora
20
40
60
80
22
17
13
6
6
6
5
5
5
5
4
4
3
3
1
1
% ispitanika
1
4
Baza: svi ispitanici, N=1000
100
13
GfK Centar za istraživanje tržišta
Percepcija životnih i privatnih zdravstvenih osiguranja
Listopad, 2011
Preferirani oblici štednje
Najatraktivniji načini štednje u Hrvata su oročenje u bankama i kupovina nekretnina.
Koje oblike štednje ili ulaganja novca smatrate najboljim u ovom trenutku, bez
obzira štedite li ili ne odnosno ulažete li novce ili ne? Zanima nas samo što smatrate
najboljim načinima ulaganja novaca.
0
20
40
Oročena štednja u banci
31
Kupovanje stana / kuće
31
Kupovanje zemljišta
19
Čuvanje novca kod kuće
18
Životno osiguranje
17
Zlato / zlatnici
% ispitanika
9
Kupovina dionica
5
Ulaganje u poduzeće / obrt / posao
4
Investicijski fondovi
4
Umjetnine, nakit, antikviteti
3
Štednja stimulirana / poticana od države
2
Dobrovoljno (privatno) zdravstveno…
100
11
Štedni račun/knjižica u banci (a vista)
Dobrovoljni mirovinski fond (III. stup)
80
13
Stambena štedionica
Vrijednosni papiri, srednjoročne…
60
2
2
2
Ne zna / bez odgovora
7
Niti jedan
6
Baza: svi ispitanici, N=1000; prikaz rezultata <1%
14

similar documents