Analiza kapaciteta inspekcija u Republici Srbiji 2014.

Report
ANALIZA INSPEKCIJA
U REPUBLICI SRBIJI
25. septembar 2014.
O PROJEKTU
•
Američka Agencija za međunarodni razvoj (USAID) i NALED
pokrenuli su u decembru 2013. godine dvogodišnji Projekat jačanja
konkurentnosti u Srbiji koji je usmeren na dva goruća problema
domaće ekonomije – revitalizaciju braunfilda i sivu ekonomiju.
•
NALED-u je poveren zadatak da definiše konkretne mere i politike za
smanjenje obima nelegalnog poslovanja i prometa, kao i da pruži
pomoć Vladi Srbije i nadležnim institucijama u sprovođenju
neophodnih reformi.
•
U okviru ovog projekta sprovedena je analiza kapaciteta rada
inspekcija, kaznene politike i uticaja inspekcija na suzbijanje sive
ekonomije u Republici Srbiji i sačinjen izveštaj koji opisuje stanje
inspekcija u Republici Srbiji.
CILJ ANALIZE jeste da se na sveobuhvatan način sagleda trenutno
stanje u oblasti
inspekcija u Republici Srbiji čija se nadležnost
prvenstveno odnosi na nadzor primene propisa kojima se reguliše
privredna delatnost, utvrde mehanizmi sa kojima te inspekcije raspolažu
kao i način postupanja tih inspekcija kako u sferi legalnog poslovanja
tako i u okviru tkz. sive ekonomije,
te uspostavljanje efikasnih
mehanizama za delovanje inspekcija.
ANALIZA OBUHVATA
•detaljno istraživanje kapaciteta rada inspekcija u Republici Srbiji, načina
organizacije rada, postupak inspekcijskog nadzora, postupanja inspekcija
u vršenju inspekcijskog nadzora nad neregistrovanim, odnosno
neprijavljenim subjektima koji obavljaju delatnost, transparentnosti rada
inspekcija, koordinacije rada, kaznene politike i stimulativnih mera.
•preporuke za unapređenje rada inspekcija i suzbijanje sive ekonomije.
ANALIZA OBUHVATA
• Poresku upravu – Poresku inspekciju,
• Tržišni inspekciju
• Inspektorat za rad
• Poljoprivrednu inspekciju
• Turističku inspekciju
• Građevinsku inspekcija
• Urbanističku inspekciju
• Fitosanitarnu inspekciju
• Zdravstvenu i Sanitarnu inspekciju
• Insepkciju za opremu pod pritiskom
• Republičku i Lokalnu komunalnu inspekciju
OSNOVNI ZAKLJUČCI ISTRAŽIVANJA
•Veliki broj inspekcija koje u svom radu primenjuju preko 1000
propisa.
•Nepostojanje sistemskog zakona kojim se uređuje inspekcijski
nadzor.
•Nedostaci u pogledu koordinacije rada inspekcija
•Nepostojanje specijlizovanog softvera i baze podataka
•Nedovoljni kapaciteti inspekcijskih organa
•Neadekvatno vrednovanje rada inspektora i nepostojanje sistema
nagrađivanja inspektora
•Ograničeno postupanje inspekcija odnosno preduzimanja mera
nad neregistrovanim, odnosno neprijavljenim subjektima koji
obavljaju delatnost.
KAPACITETI INSPEKCIJSKIH ORGANA
Odnos zaposlenih inspektora i inspektora predviđenih Aktom o sistematizaciji
Trend rasta osnivanja privrednih društava u periodu 2000-2013.
godine
Broj osnovanih i brisanih preduzetnika u periodu 2004. - 2013.
godina
Broj privrednih subjekata i zaposlenih po regionima
ZAKLJUČCI U VEZI KAPACITETA INSPEKCIJA
•Nedovoljni kapaciteti inspekcija, odnosno nesrazmera u odnosu
na obim posla i broj inspektora koji taj posao obavljaju.
•U velikom broju inspekcija čak preko 50 % analiziranih
inspekcija broj inspektora manji je ne samo od broja koji je prema
njihovoj proceni potreban za obavljanje inspekcijskog nadzora već i
od broja predviđenog Aktom o unutrašnjem uređenju, odnosno
organizaciji .
•Disproporcija u broju subjekata kontrole koje jedan inspektor
kontroliše u zavisnosti od vrste inspekcije.
OPREMLJENOST INSPEKCIJA
Ocena opremljenosti inspekcija od strane
inspektora
Dobro 0%
Loše 30%
Zadovoljavajuće 70%
ZAKLJUČCI U VEZI OPREMLJENOSTI INSPEKCIJA
•Od analiziranih inspekcija samo njih 40% poseduje specijalizovani
softver koji omogućava određenu razmenu podataka. U okviru tih 40%
nalaze se i inspekcije koje imaju specijalizovane softvere ali zbog
nedostatka finansijskih sredstava da se isti puste u rad, ili inspektori
nisu obučeni ti softveri još uvek nisu u funkciji
•Neophodno uvođenje specijalizovanog softvera na nivou svih
inspekcija i uspostavljanje informacionog sistema u cilju efikasne
razmene podataka i elektronskih dokumenata u planiranju i
sprovođenju inspekcijskog nadzora a koji bi malo bi brojne pozitivne
efekte kako za privredu tako i za rad inspekcija odnos.
Pozitivni efekti ogledaju se pre svega u sledećem:
 Bolja koordinacija rada kako u okviru jedne inspekcije tako i u
uokviru inspekcija uopšte;
 Brža razmena podataka i olakšana saradnja;
 Sprečavanje preklapanja nadležnosti i dupliranje inspekcija;
 Praćenje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora;
 Planiranje inspekcija prema proceni rizika.
POSTUPAK INSPEKCIJSKIH KONTROLA
Priprema godišnjih planova
Postojanje naloga
Prirema
godišnjih
planova 61%
Postupanje
po nalogu
38%
Nepostojanje
godišnjih
planova 39%
Postupanje
bez naloga
62%
Vršenje nadzora prema proceni
rizika
Sprovođenje
nadzora
prema
proceni rizika
54%
Sprovođenje
nadzora bez
procene
rizika 46 %
Postojanje kontrolnih listi
Nepostojanje
kontrolnih listi
70%
Postojanje
kontrolnih listi
30%
ZAKLJUČCI U VEZI POSTUPKA INSPEKCIJSKOG NADZORA
Nepostojanje sistemskog zakona kojim se uređuje oblast inspekcijskog
nadzora dovelo je do:
• Neujednačene procedure prilikom inspekcijske kontrole
• Odsustvo prevencije
• Nepostojanje godišnjih planova, kontrole zasnovane na proceni rizika,
kontrolnih listi i naloga
BROJ SPROVEDENIH KONTROLA I IZREČENIH
MERA U 2013 GODINI
Broj sprovedenih kontrola u 2013. godini
Broj izrečenih mera u 2013. godini
Pregled pokrenutih i okončanih prekršajnih postupaka po prekšajnim sudovima u Republici
Srbiji u 2013. godini
Broj
formiranih
predmeta
Osuđujuće
Presude
Obustave
prekidi i
zastarelost
Odbačaj
zahteva
Opomene
PREKRŠAJNI
SUD
Oslobađaju
ća presuda
Rešeno na
drugi način
Ukupno
donetih
odluka
% rešenih
predmeta u
2013
Beograd
Aranđelovac
Bečej
Jagodina
Kikinda
Kosovska M
Kragujevac
Kraljevo
Kruševac
Lazarevac
Mladenovac
Negotin
Novi Pazar
Novi Sad
Pančevo
Paraćin
Požega
Preševo
Prijepolje
Raška
Ruma
Šabac
Sjenica
Sombor
Trstenik
Užice
Valjevo
Vršac
Zrenjanin
30233
449
1246
466
263
N/A
1011
933
1789
326
419
508
1243
8605
2719
232
565
175
337
399
1071
1557
191
1117
396
1299
1887
201
1859
3748
195
1000
102
133
2
191
374
421
140
98
366
228
1499
226
47
159
149
105
109
525
326
N/A
280
234
670
796
66
307
191
25
167
15
4
N/A
1
5
18
2
84
N/A
40
157
57
7
22
7
5
12
42
27
16
111
7
39
72
5
42
140
1
9
3
0
2
4
5
16
2
2
N/A
2
27
28
6
7
0
2
8
18
9
N/A
1
8
3
131
2
19
839
25
32
32
2
N/A
40
8
202
10
47
47
42
107
27
11
8
10
6
30
41
121
20
20
29
95
149
1
31
610
14
128
4
4
1
0
0
0
18
48
20
36
187
17
3
0
0
7
2
14
0
1
12
48
51
39
4
43
969
11
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
29
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6497
245
1069
124
143
52
236
396
657
172
279
444
348
1971
355
74
196
166
154
161
640
483
100
424
326
855
1187
78
442
21,5
54
85,7
26,6
54,3
23,3
42,4
36,7
52,7
66,5
87,4
28
22,9
13
31,9
34,7
95
45,7
40,3
59,7
31
52,3
38
82,3
65,8
62,9
38,8
23,8
STATISTIČKI PODACI PREKRŠAJNIH SUDOVA
•Od ukupnog broja pokrenutih prekršajnih postupaka od strane inspektora
u 2013. godini, okončano 46%
•Prosečno vreme trajanja okončanih prekršajnih postupaka 168 dana,
odnosno 5,6 meseci
•Od ukupnog iznosa izrečenih novčanih kazni, naplaćeno 40,51%.
ZAKLJUČCI U
POSTUPAKA
VEZI
IZREČENIH
MERA
I
POKRENUTIH
• Odsustvo preventivne funkcije
• Nesrazmeran odnos broja izrečenih mera otklanjanja
nezakonitisti i nepravilnosti sa brojem pokrenutih prekršajnih
postupaka (u proseku svaki četvrti postupak kontrole u kojem je
izrečena mera otklanjanja nezakonitosti i nepravilnosti završi se
pokretanjem prekršajnog postupka).
• Dugotrajni sudski postupci
• Nizak stepen naplate kazni
PREKLAPANJE NADLEŽNOSTI I SARADNJA INSPEKCIJSKIH
ORGANA
Pregled preklapanja nadležnosti
Ocena koordinacije
i medjusobne saradnje
inspekcija
Ocena koordinacije
i medjusobne saradnje
inspekcija i drugih organa
DOBRO 20%
DOBRO 20%
ZADOVOLJAVAJU
ĆE 80%
ZADOVOLJAVAJUĆE
80%
LOŠE 0%
LOŠE 0%
KLJUČNI PROBLEMI INSPEKCIJSKIH ORGANA U OBLASTI
SIVE EKONIOMIJE
•Nepostojanje nadležnosti nad neregistrovanim subjektima
•Veliki broj inspekcija nadzor ograničava isključivo nad subjektima
upisanim u odgovarajući registar, odnosno nad registrovanim
subjektima
•Nemogućnost preuzimanja adekvatnih mera usled nepostojanja
zakonskih ovlašćenja
•Nemogućnost ulaska inspektora u objekat – stan
obavlja siva ekonomija
•Nemogućnost identifikovanja lica koja rade na crno
u kome se
PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE RADA
INSPEKCIJA I SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE





Unapređenje postupka inspekcijskog nadzora
Kapaciteti i opremljenost inspekcija
Koordinacija rada
Kaznena politika
Suzbijanje sive ekonomije
PREPORUKE VEZANE ZA POSTUPAK INSPEKCIJSKOG NADZORA
 Donošenje sistemskog Zakona o inspekcijskom nadzoru koji bi propisao
zajednička pravila za sve inspekcije, i to:
• Preventivno delovanje inspekcija;
• Priprema godišnjih planova i vršenje inspekcijskog nadzora u skladu sa
istima;
• Obaveza donošenja kontrolnih listi;
• Planiranje i vršenje inspekcijskog nadzora u skladu da procenom rizika
uz propisivanje kriterijuma za procenu rizika;
• Koordinacija inspekcijskog nadzora;
• Striktna ovlašćenja u suzbijanu neregistrovanog poslovanja i rada.
 Detaljnija analiza stanja u oblasti inspekcijskog nadzora prilikom izmena
odredbi posebnih zakona koje se odnose na nadležnost inspekcija i
uključivanje inspektora i drugih zainteresovanih strana u izradu propisa
 Uspostavljanje javnog zajedničkog veb portal za inspekcije
 Nepostupanje po svakoj prijavi
PREPORUKE VEZANE ZA KAPACITETE, OPREMLJENOST I RAD
INSPEKCIJA
 Povećanje kapaciteta inspekcija, odnosno broja inspektora
analizom svake inspekcije ponaosob, srazmerno obimu posla koji
inspektori obavljaju
 Obezbditi donaciju ili sredstva u budžetu nadležnih ministarstava
za kupovinu opreme neophodne za vršenje inspekcijskog nadzora
u pogledu:
PREPORUKE VEZANE ZA KOORDINACIJU RADA
 Formiranje javnog tela za koordinaciju inspekcija sa sledećim
nadležnostima:
•Koordinacija rada inspekcija
•Preduzimanje mera radi izbegavanja pitanja preklapanja nadležnosti i
nedostatka nadležnosti)
•Donošenje akata sa obavezujućim dejstvom
•Izdavanje preporuka, uputstva i smernica za izradu godišnjih planova
•Edukacija inspektora
•Praćnje stanja u oblasti inspekcijskog nadzora
 Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema za sve inspekcije
pomoću koga će se obezbediti brža i lakša razmena informacija o stanju u
oblasti inspekcijskog nadzora, sprečiti dupliranje kontrola i obezbediti
efikasniji inspekcijski nadzor
 Kvartalno (po potrebi i češće) održavanje sastanaka kako inspekcija
tako i inspekcija i drugih organa uprave i imaoca javnih ovlašćenja radi
međusobnog obaveštavanja, razmene informacija, pružanja pomoći i
preduzimanja zajedničkih mera i aktivnosti od značaja za obavljanje poslova
inspekcijskog nadzora
PREPORUKE VEZANE INSPEKTORE
 Propisivanje obaveze pohađanja kontinuiranih obuka i treninga
inspektora
 Povećanje zarade inspektora u proseku za 20 % propisivanjem
inspekcijskog dodatka kako bi inspektori bili adekvatno plaćeni za
svoj rad i za znanje, veštine i sposobnosti koji se traže za uspešno
obavljanje posla inspektora
 Definisanje kriterijuma vrednovanja rada inspekcija, kao celine i
inspektora, kao pojedinca.
PREPORUKE VEZANE ZA KAZNENU POLITIKU
 Uvođenje sistema prevencije
 Saradnja inspekcijskih organa, sudskih organa, tužilaštva i
policije pogledu podnošenja prijava za kazneno delo, odnosno
zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, prijava za privredni
prestup i krivičnih prijava i vođenja postupaka pred nadležnim
organima
 Veća angažovanost tužilaštva u slučaju kada su oni ovlašćeni za
pokretanje odnosno vođenje postupaka i obavezno izveštavanje
inspekcija o ishodima postupaka
 Održavanje zajedničkih obuka i treninga tužilaštva, sudova i
samih inspektora
POSEBNE PREPORUKE ZA SUZBIJANJE SIVE EKONOMIJE
 Zakonom definisana nadležnost i postupak inspekcijske kontrole nad
neregistrovanim odnosno neprijavljenim subjektima.
 Donošenje Akcionog plana Republike Srbije za suzbijanje sive
ekonomije od strane Vlade Republike Srbije sa jasno definisanim
ciljevima, merama, efektima, rokivima za realizaciju mera i nosiocima
aktivnosti
 Omogućiti inspektorima pravo na ulazak u stan neregistrovanog,
odnosno neprijavljenog subjekta koji obavlja delatnost
 Obezbediti pravo na legitimisanje lica radi utvrđivanja njihovog
identiteta prilikom izvođenja dokaza u postupku inspekcijskog nadzora.
 Omogućiti integisanje nadležnosti ovih inspekcija koje se tokom vršenja
svoje nadležnosti najviše sreću sa radom na crno (tržišna, poreksa,
radna, turistička) što bi podrazumevalo da ona inspekcija koja
zatekne neprijavljenog radnika da obavlja delatnost koja spada u
nadležnost druge inspekcije, bude ovlašćena na izricanje mera, kao i
da druge nadležne organe obavesti o tome.
Hvala na pažnji

similar documents