Slajd 1 - One Click Away

Report
Grant shema Lokalna partnerstva za zapošljavanje
ONE CLICK AWAY
UDALJENI JEDNIM KLIKOM
Komunikacijske i
prezentacijske vještine
NEBOJŠA BUĐANOVAC
Komunikacijske i prezentacijske
vještine
Vodeći principi:
- empatija, poštovanje, iskrenost
- iskren, pozitivan pogled, bez osuđivanja
- obratiti pozornost na verbalni, paraverbalni
i neverbalni sadržaj razgovora.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao
• Situacija razgovora za posao veoma je
stresna za mnoge ljude.
• Možda vam nije ugodno “prodavati” sebe ili
odgovarati na neočekivana pitanja
• Možda vam upoznavanje novih ljudi pokreće
tjeskobu
• No, vještine razgovora mogu se naučiti
• 8 savjeta za razgovor za posao
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: prvi savjet
• Izađite na što je moguće više razgovora
za posao.
• Ukoliko ste odradili sve pripremne radnje
(istražili ste moguće poslove, uključili svoju
mrežu ljudi, napisali odličan životopis), onda
valja krenuti u akciju.
• Važno je ne biti previše zahtjevan u potrazi
za poslom, jer možete previdjeti mnoge
mogućnosti.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: prvi savjet
• Zašto je važno izaći na što više razgovora:
- Potrebno vam je što više vježbe
- Razgovori će vam usmjeriti potragu za
poslom, saznat ćete o novim trendovima,
poslovima i prilikama
- Razgovori će vam ojačati mrežu
poznanika
- Razgovori mogu dovesti do neočekivanih
prilika
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: drugi savjet
Razvijte uvjerljivu priču – mi često mislimo
da su nam životi slični životima drugih,
prosječni, možda i dosadni, i zato mnogi
ljudi ne žele pričati o sebi i ne pričaju
kvalitetno svoju priču. No, vaša je priča
mnogo bolja nego što mislite: možete pričati
o stvarima koje ste naučili, o svom životnom
putu, o svojim postignućima i snovima – to
su stvari koje su jedinstvene za vas.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: drugi savjet
• Uvjerljiva priča o sebi je važna za razgovor
• Ona pomaže ljudima da shvate tko ste i
kamo idete. Zato naučite pričati svoju priču i
pričajte je dobro.
• Sastavljanje svoje priče zahtijeva mnogo
truda, jer ne smije biti preduga.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: drugi savjet
• Priča vam daje samopouzdanje, daje
ljudsku dimenziju vašem životopisu, čini vas
upečatljivim i odvaja vas od drugih.
• Važno je: uključiti važne događaje, neke
posebne i jedinstvene trenutke, uspjehe,
iskustva i postignuća, otkriti svoje strasti i
poziv – jeste li učitelj, vođa, poduzetnik, ili
nešto drugo?
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: drugi savjet
• Pričanje svoje priče usavršit ćete vježbom –
pričajte je na glas, po mogućnosti drugima.
Nemojte čekati formalni razgovor za posao da
je ispričate prvi puta. Pokušajte je snimiti
diktafonom. Tražite povratnu informaciju.
• Bit ćete sve opušteniji i uvidjeti da vaš život
nije tek niz slučajnih događaja. Vaša priča ima
prošlost i budućnost.
• Konačni test bit će kad vam kažu: “Pričajte mi
o sebi”.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: treći savjet
• Prilagodite svoju priču radnom mjestu
za koje se natječete.
• Stavite se na mjesto voditelja razgovora i
zamislite pitanja koja bi vam on mogao
postaviti. Koji dio vaše priče je važan za taj
posao? Sjetite se svojih priča o tome kako
ste donosili izbore pod pritiskom, kako ste
se nosili s promjenama itd.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: treći savjet
• Osnovni preduvjet za proces vođenja
razgovora jest da dobro naučite svoju priču.
Nemojte previše improvizirati. Pretpostavite
pitanja i pripremite odgovore. Važno je
ostaviti dobar, upečatljiv utisak koji ukazuje
na vašu stručnost i sposobnost.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: treći savjet
• Teme oko kojih je dobro razviti priču su
sljedeće:
- Situacije u kojima ste zaradili ili uštedjeli novac
za prethodnu tvrtku
- Situacije u kojima ste bili dio tima i kako ste
pridonijeli timu
- Situacije u kojima ste se morali nositi sa
stresom
- Situacije kad ste bili uspješni vođa
- Neuspjesi s kojima ste se suočili i kako ste ih
prevladali
- Događaji koji su vas naveli da promijenite smjer
u karijeri
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: treći savjet
• Ako imate osjećaj da vam je teško smisliti
dobru priču za razgovor, zamolite prijatelje
da vam ispričaju svoje priče. Uočite
prednosti i nedostatke u njihovim pričama –
što je dobro, a što nije (npr. je li priča tečna
ili ima mnogo zastajkivanja).
• Zatim se sjetite svojeg iskustva, pronađite
nekoliko važnih situacija i prepričavajte ih
sve dok priča ne bude tečna.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: četvrti savjet
• Budite spremni
• Razgovori mogu trajati od nekoliko minuta
pa do nekoliko sastanaka, ponekad i s više
voditelja razgovora.
• Što ste spremniji, osjećat ćete se ugodnije
kad počnu pitanja
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: četvrti savjet
• Istražite tvrtku u koju se javljate, kao i radno
mjesto za koje se javljate. Pokušajte povezati
svoje dotadašnje iskustvo s tim radnim mjestom
• Vježbajte odgovore na pitanja
• Pripremite odjeću, lokaciju tvrtke i svoj životopis
na vrijeme, izbjegavajte dodatni stres žurbe
• Obratite pozornost na govor tijela i verbalnu
prezentaciju. Pokušajte eliminirati poštapalice i
zastajkivanje.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: četvrti savjet
• Obavezno obavijestite svoje nositelje
preporuka o tome da ste ih naveli u traženju
posla, kako bi znali da vas trebaju
preporučiti.
• Razmislite: jesu li njihove preporuke važne
za posao za koji ste se prijavili? Jeste li
sigurni da će vas oni podržati
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: peti savjet
Obratite pozornost na neverbalnu komunikaciju
Neverbalna komunikacija ili govor tijela vrlo je važan i
neizostavni dio cjelokupnog komuniciranja s drugima. Nju
čine ponašanje tijela (držanje, usmjerenost i pokreti pri
sjedenju, stajanju, hodanju i ležanju), mimika (čela, obraza,
brade, obrva, usta), očni kontakt (pogled, zjenice, očni
mišići), govorno ponašanje (brzina, ritam, jačina i boja
glasa, artikulacija, melodija, jasnoća, smijanje, glasovi bez
verbalnog sadržaja), gestikulacija (govor ruku, velike i male
geste, radnje), dodirivanje, odijevanje, prostorno
ponašanje (intimna, osobna, društvena i javna zona
razmaka), vanjski kontekst (vanjske okolnosti za vrijeme
komuniciranja).
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: peti savjet
Prema Peaseu (1991.), cjelokupan utjecaj poruke
sastoji se od verbalnog dijela (riječi) koji je
zastupljen sa 7%, vokalnog (ton glasa)
zastupljenog s 38%, te neverbalnog zastupljenog
s 55%. Izravna verbalna komponenta u
komuniciranju iznosi manje od 35%, a ostatak
(65%) komuniciranja je neverbalan. Tajna
uspješnosti interpersonalnog komuniciranja sastoji
se u međusobnoj usklađenosti verbalnih i
neverbalnih poruka.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: peti savjet
Naročito važan aspekt neverbalne komunikacije je tzv.
„halo-efekt“. Halo-efekt je naziv za prvi dojam o pojedinoj
osobi koji se može stvoriti u prvih 7 sekundi susreta dvije
osobe, a koji često determinira cjelokupni budući odnos tih
osoba. Posljednjih desetljeća provedena su brojna
istraživanja čiji je cilj bio utvrđivanje onih elemenata koji
utječu na halo-efekt. Većina otkrića ukazuju na važnost
slijedećih elemenata: cjelokupni izgled osobe (visina,
težina, stav, kretnje, hod, simetričnost i ljepota lica, boja
očiju, dužina nosa, itd.), miris osobe, sličnost osobe s
drugim osobama uz koje nas vezuju pozitivne ili negativne
emocije, glas i druge karakteristike govora osobe, te,
naravno, odjeća i drugi tjelesni ukrasi osobe.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: peti savjet
Područja teškoća u neverbalnoj komunikaciji
Nowicki i Duke navode pet područja neverbalne komunikacije u kojima se javljaju
problemi
1. Interpersonalni prostor – osoba koja stoji predaleko ili preblizu kad razgovara s
drugom osobom ili je prečesto dodiruje, izazvat će nelagodu kod druge osobe
2. Pokreti i držanje – pokreti upotpunjavaju emocionalni sadržaj čovjekovih riječi.
Npr. isuviše opušteno držanje prenijet će dojam nepoštivanja ili nezainteresiranosti
premda osoba koja govori to ne osjeća
3. Kontakt očima – tijekom razgovora, 30-60 posto vremena provedemo gledajući
drugu osobu u lice. Veća odstupanja od te norme mogu se činiti nepriličnima.
4. Zvukovi - zvukovi kojima se prenose emocije, bilo u govoru (ton glasa,
intenzitet, glasnoća) ili neverbalno (zviždanje, pjevušenje, mrmljanje) vrlo su važni.
Gotovo trećina čovjekove neverbalne komunikacije odvija se putem parajezika.
Čak i bezazlena navika kao kašljucanje može dovesti do društvene odbačenosti.
5. Izgled – ljudi se koriste različitim načinima, recimo odjećom, nakitom, frizurom,
kako bi nešto priopćili svojoj okolini. Neke osobe su zaokupljene svojim izgledom
kao načinom izražavanja društvenog položaja i pripadnosti skupini. Drugi ljudi
nesvjesni su poruka koje prenose izgledom. Ljudi nesvjesni svojeg izgleda u većoj
su opasnosti da budu društveno neprihvaćeni.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: šesti savjet
• Predvidite vjerojatna pitanja
• Poslodavci često primjenjuju stil vođenja
intervjua koji se sastoji od test pitanja. Evo
nekih od njih:
• Opišite situaciju u kojoj niste ispunili svoj
cilj. Kako ste je riješili?
• Pričajte nam o situaciji u kojoj ste se
susreli s otporom neke ključne osobe?
• Opišite situaciju u kojoj ste preuzeli
inicijativu i poboljšali sustav? Kako ste
identificirali problem?
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: šesti savjet
• Pripremite dobre odgovore
• Detaljno istražite tvrtku u koju ste se javili
• Napravite popis ključnih osobina za posao
koji želite
• Napišite neka moguća pitanja
• Pronađite odgovore na njih
• Vježbajte odgovaranje
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: sedmi savjet
- Postavljajte pitanja tijekom razgovora
• Postavljanje pitanja pokazuje vaš interes.
Nemojte samo odgovarati. Morate pokazati
vlastitu inicijativu. Kada dođete do
razgovora, mora vam biti jasno što vi želite
od tvrtke i što vi nudite tvrtki.
• Pokušajte biti promišljeni i u pitanjima i u
odgovorima. Pokažite voditeljima razgovora
da poznajete sebe.
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: sedmi savjet
Neka moguća pitanja za poslodavca:
- Koje vještine i osobine imaju ljudi koji su
uspješni u vašoj tvrtci?
- Koje rezultate očekujete?
- Tko su ključni klijenti? Postoje li kakva
specifična pitanja u vezi njih?
- Što se dogodilo s osobom koja je prije
radila ovaj posao?
- Kakvi su vaši ciljevi za ovaj odjel?
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: osmi savjet
• Usredotočite se za zajedničke stvari
• U svakom razgovoru važno je otkriti što
vas vezuje s osobama koje vode razgovor
• Proces razgovora postat će vam manje
zastrašujući
Tehnike i savjeti za razgovor za
posao: osmi savjet
• Istražite osobe s kojima ćete razgovarati
(ako znate o kome je riječ)
• Slušajte ih i obratite pozornost – kad voditelj
razgovora spomene neki detalj koji vam je
zajednički, možete ga uključiti u razgovor
• Pričajte o svojim interesima i hobijima
• Pronađite neku zajedničku crtu s voditeljem
razgovora, ali nemojte ga zatrpati pitanjima.
Neka razgovor teče prirodno.

similar documents