Trovanje gljivama

Report
Trovanje gljivama
Medicinski fakultet univerziteta u Novom Sadu
Katedra za farmaciju
UVOD
Hrana budućnosti
Sadrže malo kalorija, bogatstvo vitamina,
proteina i sirovih vlakana, nema nepotrebnih
sastojaka
Neznanje, gramzivost i nemar prilikom
ishrane samoniklim gljivama dovode do
teških i neprijatnih trovanja
Eukaria
Osnovno somatsko telo-micelija,
koja se sastoji od hifa
Razmnožavanje bespolno
Poznato je oko 10000 gljiva,
a jestivih oko 1000
Neke sadrže otrove koji napadaju jetru,
bubrege i krv
Opasnost kod trovanja je veća ukoliko od
konzumiranja gljiva do prvih simptoma prođe
više vremena
Postoje razni sindromi trovanja (Skupovi
simptoma u odnosu na vreme javljanja prvih
znakova trovanja)
Vreme do 15 min
Koprinski sindrom
Koprin se nalazi u većim količinama u gljivi sivi
jarčić ( Coprinus atramentarius)
Sam po sebi nije toksičan, ali u komb. sa malom
količinom alkohola ( čak i čokoladne bombone sa
likerom) dolazi do burne r-je
crvenilo na licu,metalni ukus u ustima, mučnina,
povraćanje
Vreme do 4 sata
A) Halucinogeni sindrom
B) Gastrointestinalni sindrom
C) Muskarinski sindrom
D) Panterinski sindrom
A) Halucinogeni sindrom
• U gljivama Psilocybama ( magične pečurke) se
nalaze psilocibin i psilocin koji predstavljaju
derivate Trp-a
• U CNS-u izazivaju histeričnu euforiju ili pak osećaj
proganjanja i paranoju
• Efekti traju od 2-4h
• Psihički simptomi : promene percepcije vremena,
odsečenosti od stvarnosti, osećaja euforije
Fizički simptomi : proširene zenice, osećaj umora i
utrnulosti tela,mučnina, gasovi, hladni udovi
Na listi toksičnosti (USA) je iza aspirina, ali u
kombinaciji sa alkoholom i dr.psihoaktivnim sup.
može doći do pojave “skakanja kroz prozor”
Šizofrenija - brži razvoj bolesti
Ne postoji psihička i fizička zavisnost
B) Gastrointestinalni sindrom
• Probleme sa organima za varenje može napraviti mnogo
gljiva iz roda Agaricus (šampinjoni)
• Boletus (vrganji sa crvenim porama), Entoloma i
Hebeloma, Lactarius (mlečnice), Russula (zekice) i
Scleroderma (krompirače).
Boletus luridus - vrganj
Omphalotus olearius – zavodnica
Teška trovanja izazivaju Tricholoma pardinum
(leopardovka) i Entoloma sinuatum (zavodnica i
otrovna rudoliska).
Povraćanje, mučnina, vrtoglavica, proliv, grčevi,
suženje zenica, bradikardija.
Trovanja se brzo i uspešno saniraju
ispiranjem želuca,medicinskim ugljem.
C) Muskarinski sindrom
• Izaziva ga gljiva Amanita muscaria ( muhara)
• Toksična je zbog derivata furana I kvaternerne
amonijumove soli i i zrazito je hidrosolubilna
• Gljive iz roda Clitocybe i Inocybe sadrže veće količine
muskarina - PSL i SLUDGE
• Bradikardija, sužene zenice
• Uglavnom zahvata žlezde,bešiku i creva
• Protivotrov: atropin
D) Panterinski sindrom
• Veći broj gljiva i roda Amanita sadrži iboten i ibotensku
kiselinu
• Trovanje ibotenom u početku liči na pijanstvo sa
mučninom i povraćanjem, gubitkom koncentracije i
postepenim gubitkom svesti, manično ponašanje
• Mišićni spazmi, tremor
• Metabolizam ibotenske kiseline - mucimol koji ometa
protok dopamina, serotonina, holina i adrenalina
Produženo vreme delovanja- 6-8
časova i duže
A) Giromitrinski sindrom
B) Amatoksinski sindrom
C) Orelaninski sindrom
A) Giromitrinski sindrom
• Gyromitra esculenta (hrčak) sadrži giromitrin –
derivat hidrazina
• On se u želucu metaboliše MMH koji remeti
rad vit B6 i enzimske procese
• Najpre se javlja umor i glavobolja, a zatim
bolovi u stomaku, povraćanje, proliv, groznica
B) Amatoksinski sindrom
Jedinjenja iz roda Amanita,Lepiota,Galerina najveći
broj smrtnih slučajeva
Amanitin inhibiše RNA polimerazu II, neophodnu
za sintezu proteina
Falotoksini se ireverzibilno vezuju za citoskelet
ćelije i dovode do njene smrti
Najpre zahvata jetru i bubrege
• U početku – jaki bolovi u
stomaku, povraćanje i dijareja
• Nakon 24h simptomi nestajuLAŽNI! znak za prestanak
bolničkog tretmana
• Za 3 dana nastaje disf-ja jetre,
teška dijareja delirijum,
galopirajuća koma i smrt
• Th: ispiranje želuca,plazma
fereza,
penicilin,klizma,hiperbarična th,
steroidi
• Preživeli imaju hronični hepatitis,
cirozne promene i
transplantiranu jetru
C) Orelaninski sindrom
• Orelanin iz gljive Cortinarius orellanus sličan jakim
herbicidima
• Uništava odbrambene sisteme ćelija
• Ima izražen afinitet prema nefronima
• Urin- 24h nakon konzumacije
• Simptomi počinju najranije 2 i čak nakon 21 dan
Prečesto mokrenje, polidipsija, mučnina,
povraćanje, groznica
Lekarski tretman često neadekvatan zbog
nepovezivanja simptoma sa trovanjem gljivama
Nema protivotrova
Ostali sindromi:
Sindrom osipa- rod Suillus ( slinavka)
Sindrom encefalopatije-Hapalopilus rutilans
Sindrom eritromegalije-rod Clitocyba
Paksilinski sindrom-Paxillus involutus
Sindrom zlatne vitezovke- Tricholoma equestre
Renalni sindrom- A.ovoidea i A.proxima
 Bez obzira na to koji je sindrom nastao nakon
konzumacije gljiva, od presudnog je značaja da se
pravilno postupi. Protokol nalaže da se:
• Pozove hitna služba
• Provere sve osobe koje su
konzumirale sumnjivo jelo,
sakupe ostaci gljiva i povraćeni sadržaj
• Izazove povraćanje davanjem 3-5
kašičica soli rastvorene u toploj vodi,
ali NE deci
• Primeni 20-50 jedinica medicinskog uglja
• Kod besvesnih pacijenata, nakon oslobađanja
disajnih puteva stabilizovati protok vazduha
• Ne ulivati tečnost u usta pacijenta
• Korigovati hidromineralni i acidobazni status
• Dati ANTIDOT – iako postoje kod trovanja amatoksinom
(peniclin, kortikosteroidi, silibinin)
–
nijedan
nije
efikasan.
• Amatoksin se otklanja hemoperfuzijom, a u najgorem
slučaju potrebna je transplantacija jetre
• Kod trovanja MMH – single dose piridoksina
• Izražen holinergički sindrom – atropin (0,01-0,03 mg/kg TT
i.v.)
• Hemodijaliza kod renalne insuficijencije
Sve gljive su jestive, neke samo jednom !!!
HVALA NA PAŽNJI !!!

similar documents