Prezentacja „Zagrody edukacyjne”

Report
Od pola do stołu –
zwiększenie świadomości konsumenckiej
dzieci i młodzieży
w zagrodzie edukacyjnej u rolnika
Teresa Wąsik, ŚODR Modliszewice
Edukacja w zagrodzie u rolnika : przykłady z Europy
Programy edukacyjne w oparciu o rolnictwo organizowane są w wielu
krajach europejskich. Najbardziej zaawansowane systemy tworzą:
Francja, Szwajcaria, Austria, Niemcy.
We Francji działa 740 gospodarstw edukacyjnych
skupionych w sieci „Benvenue a la Ferme” (Witamy w
Celem przyjazdu dzieci do gospodarstwa jest przede wszystkim:
• poznanie pracy na wsi,
• zwrócenie uwagi na wysiłek związany z wyprodukowaniem żywności
i przez to wzbudzenie szacunku dla pracy rolnika jako producenta
żywności.
• wzbogacenie wiedzy przyrodniczej oraz edukacja ekologiczna i
prozdrowotna.
Najliczniejszą grupę korzystających z zajęć w gospodarstwach
edukacyjnych stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, a następnie
dzieci w wieku szkoły podstawowej.
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Gospodarstwie Rolnym).
Francja:
•
•
•
•
GOSPODARSTWO PEDAGOGICZNE ?
Według definicji wypracowanej wspólnie
przez 4 Ministerstwa :
Młodzieży i Sportu
Sprawiedliwości
Rolnictwa
Edukacji
Gospodarstwo pedagogiczne
to struktura prezentująca zwierzęta albo uprawy,
regularnie przyjmujące dzieci i młodzież w ramach
aktywności szkolnej
i pozaszkolnej.
Gospodarstwo pedagogiczne nie musi być gospodarstwem
rolnym, ale sieć współpracuje wyłącznie
z gospodarstwami rolnymi!
„Witamy w Gospodarstwie Rolnym„
(Bienvenue a la ferme)
Istnieje od 1992 r.
Sieć prowadzona jest przy wsparciu IZB ROLNICZYCH

Skupia gospodarstwa
oferujące usługi:
 gastronomiczne
 zakwaterowania
spędzania wolnego czasu
 inne usługi
W ramach tych kategorii istnieje
wiele różnorodnych profili
gospodarstw. Wśród nich są
GOSPODARSTWA
PEDAGOGICZNE
Gospodarstwo pedagogiczne musi:
umożliwić dojazd do gospodarstwa
zapewnić zadaszone, osłonięte miejsce
przystosowane na przyjęcie dzieci w każdych
warunkach
 udostępnić toalety


Edyta Kijak
Edyta Kijak
Edyta Kijak
Edyta Kijak
Szwajcaria: Szkoła w zagrodzie chłopskiej
 W Szwajcarii funkcjonuje ogólnonarodowa inicjatywa sektoru rolnego pod
nazwą „Scuola in fattoria” (SIF) Szkoła w zagrodzie chłopskiej (SIF)” jest
programem nauczania zaakceptowanym na poziomie krajowym na
wszystkich poziomach nauczania szkolnego.
 Narodowe Forum SIF działa zgodnie z programem, który jest
przygotowany i aktualizowany każdego roku.
 Narodowe Forum SIF powstało w 1995 roku z inicjatywy Stowarzyszenia
Rolników Szwajcarskich, ośrodków doradztwa rolniczego i rolników.
Forum wspiera i koordynuje projekt w całej Szwajcarii. Ponadto Forum
sporządza materiały do nauczania dla zagród i szkół
Edyta Kijak
Organizacja i prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego
„Szkoła w gospodarstwie rolnym”
SIF na poziomie krajowym:



W Szwajcarii ponad 450 rodzin chłopskich bierze udzial w projekcie
zagród edukacyjnych
Krajowe Forum SIF organizuje spotkania z menagerami, promuje projekt i
tworzy materialy dydyktyczne i promocyjne dla gospodarstw i szkol.
Wspiera menagerów, kształci ich w zakresie szkoleń i poszukiwania
dofinansowania, wspomaga finansowo w organizowaniu imprez
promujących zagrody chłopskie.
Edyta Kijak
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Analiza oferty gospodarstw edukacyjnych i
agroturystycznych w kantonie Ticino
Do jakiego rodzaju szkol zagroda dostosowalo swoja oferte
Typ szkoly
Przedszkole
Ilosc gosp.
5
Szkola podstawowa
20
Gimnazjum
10
Liceum
2
Kryteria jakościowe materiału do
autokontroli
• ♦ Lista kontrolna " Pierwszy kontakt telefoniczny „
•
♦ Lista kontrolna “ Planowanie programu wizyty „
•
♦ Lista kontrolna " Realizacja wizyty „
•
♦ Lista kontrolna " Ocena „
•
Kryteria jakościowe materiału do autokontroli
•
•
Lista kontrolna "Pierwszy kontakt telefoniczny"
Nauczyciel, z pomocą osoby odpowiedzialnej za program „zagród edukacyjnych” może wybrać gospod., które najlepiej
spełnia potrzeby edukacyjne klasy.
•
Informacje administracyjne
Imię i nazwisko nauczyciela: ________________________________________________________
Adres szkoly: ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Numer telefonu: __________________________________________________________________
Szkola/klasa: _____________________________________________________________________
Numer uczniow: _______________________
Ewentualne. alergie(siano, pyłki, sierść zwierzęta, produkty zywnosciowe ...):
________________________________________________________________________________
•
Wizyta w zagrodzie
Temat wizyty/lekcji: _______________________________________________________________
(Uwaga: nie wszystkie gospodarstwa nadają się do każdego tematu)
Data i czas trwania wizyty: __________________________________________________________
Rozwiazania w przypadku złej pogody: ________________________________________________
(Data rezerwowe/ mozliwosc przeprowadzenia zajeć w wewnątrz np. pomieszczeniach gosp.)
Możliwość przekąski / obiadu/podwieczorku:
________________________________________________________________________________
•
•
Przygotowanie do wizyty
Cel nauczania
(Czego muszą się nauczyć i poznać uczniowie po wizycie):
Umiejętności i przygotowanie uczniów:
________________________________________________________________________________
Dodatkowe informacje
Data kontrolnej wizyty:_____________________________________________________________
Ewentualna wplata:__________________________________________________________________________
•
•
•
Kryteria jakościowe materiału do autokontroli
Lista kontrolna "Planowanie programu wizyty "
Material Pomocniczy przygotowanie programu
Temat
wizyty__________________________________________________________________
________________________
Nauczyciel______________________________
__________________________
Poziom
nauczania_______________________________
___________________
Ilosc
uczniow______________________
______
Data:___________________________________
___
Metoda dydyktyczna = Jak?
Potrzebny material
Czas
Miejsc
e
Tematy, zadania, tresc =
Co?
Uwagi
Jaki temat w jakiej porze roku?
Czer
Styc
Miesiace
Gospodarstwo domowe
Konserwy, drzemy
Przetworstwo mleka
Pieczenie ciast
Produkcja sokow
Edukacja, informacja
konsumpcja
L
z
e
n
Mar Kwiec
u z
i
t
e
e
y c
n
M
a
j
Sier
w
i Lipi
e
e
c
c
p
i
e
n
Wrze
s
i
e
n
Grud
Listo
Pazdzie
rni
k
p
a
d
z
i
e
n
Jaki temat w jakiej porze roku?
Miesiace
Uprawy
Zboza
Kukurydza
Ziemniaki
Soja
łąka
Pielegnacja roslin
Sianokosy
Naturalna łąka
Sad
Kwitnienie
Owocowanie
Zbiory
Styc
zen
L
u
t
y
Mar
zec
Kwie
cien
M
a Czer
j wiec
Lip
iec
Sier
pien
Wrze
sien
Pazdzi
ernik
Listo
pad
Grud
zien
Tematyczne pomysły w odniesieniu do przedmiotów
szkolnych
• Gospodarka żywności / Gospodarstwo domowa / Ogrodnictwo
♦ Zmiany produktów spożywczych, zapotrzebowanie na dane produkty,
konsumpcja
♦ Koszty żywności : wczoraj - dzis
♦ Zdrowe odżywianie
♦ Nawyki żywieniowe w zależności od: regionu, pory roku , podaży i tradycji
♦ Porównanie owoców krajowych i egzotycznych
♦ Wiejskie tradycje i zwyczaje w ciągu roku (ubój , winobranie , dożynki, imprezy
rolnicze, ... )
♦ Metody konserwacji żywności przemysłowe i w gospodarstwie
♦ Od surowca do produktów ( np. jogurt, frytki , chleb, dżem, zupa jarzynow... )
♦ Babcine sposoby : przyprawy, zioła lecznicze , rośliny lecznicze , ...
♦ Rynek, jarmark wiejski
♦Planowanie wiejskiego ogródka: sadzenie , flanze, pielęgnacja , zbiory
♦ Ziemia / kompost
♦ Biologiczne zwalczania szkodników rolnych
♦ Co to jest chwast ?
Tematyczne pomysły w odniesieniu do przedmiotów
szkolnych
Matematyka i informatyka
♦ Obliczanie powierzchni gospodarstwa
♦ Obliczanie objętości : potrzeby wody pitnej i dawek pokarmowych
dla zwierząt gospodarskich
♦ Opracowanie programów i bazy danych dla roślin, zwierząt, etc.
♦ Tworzenie modeli matematycznych- jak kształtować ceny
♦ Gry symulacyjne
Fizyka
♦ Wykorzystanie i przekazywanie sił w maszynach
♦ Rozpoznanie efektu dźwigni w narzędzich i maszynach rolniczych
♦ Różne formy energii, doświadczyć własnej siły
• Również w Polsce z powodzeniem rolnicy podejmują
inicjatywy edukacyjne.
• Ogólnopolskie badania ankietowe prowadzone przez
Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie we
współpracy z wojewódzkimi ośrodkami doradztwa
rolniczego w okresie kwiecień-maj 2010 pozwoliły
oszacować liczbę gospodarstw rolnych prowadzących lub
posiadających odpowiedni potencjał dla rozwoju
działalności edukacyjnej na poziomie około 200
obiektów, w tym 47 gospodarstw z certyfikatem
rolnictwa ekologicznego
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Oferta krajowa
Zagroda edukacyjna
1. Przedsięwzięcie zlokalizowane na obszarach wiejskich,
2. Prowadzone przez mieszkańca wsi,
przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży
przyjmowanych w ramach programów szkolnych
lub udostępniane jako atrakcja turystyczne dla
rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie,
ŚODR Modliszew
3. Posiadające zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze
4. Realizujące przynajmniej dwa cele edukacyjne spośród niżej
wymienionych:
1) edukacja w zakresie produkcji roślinnej,
2) edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej,
3) edukacja w zakresie przetwórstwa płodów rolnych,
4) edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i
konsumenckiej,
5) edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,
tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Zagroda edukacyjna
Zagroda edukacyjna - wymagania

Zadaszone pomieszczenie ( przystosowana obora, stodoła, wiata lub
specjalnie przygotowana sala)
Wyposażenie sali szkoleniowej: miejsce do siedzenia, stoliki, tablice do
pisania, książki, modele i inne pomoce dydaktyczne

Zaplecze sanitarne: odrębne toalety dla gości z podziałem na ;

damskie i męskie
Miejsce zabaw

Zieleń ( komponowana w sposób naturalny dający użytkownikowi poczucie
swobody i nieskrępowanej przestrzeni. Niewskazane : sztywno wytyczone
alejki, dużo betonu, formowane krzewy, iglaste, trujące rośliny

BEZPIECZEŃSTWO - dopełnienie wymogów budowlanych, p. poż,
infrastruktura techniczna gospodarstwa, urządzenia, maszyny itp..
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl

Zajęcia edukacyjne prowadzone w gospodarstwach rolnych
przynoszą wymierne korzyści :
Dla szkolnictwa :
 urozmaicenie i wzbogacenie procesu kształcenia
 programy nauczania zorientowane na praktyczne działanie
 ćwiczenia praktyczne z różnych przedmiotów
 otwarcie szkoły
 alternatywne miejsca edukacji
 poznanie wiejskiej kultury
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Zagroda edukacyjna- korzyści
Dla sektora rolnego:
 spotkanie z przyszłymi konsumentami
 wzrost zrozumienia dla sytuacji i potrzeb gospodarki
wiejskiej
 promocja produktów z gospodarstwa
 odmiana i wzbogacenie codziennego życia rolnika
 radość pracy z dziećmi i nauczycielami
 twórczy rozwój rodzin rolniczych
 dodatkowy dochód.
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Zagroda edukacyjna- korzyści
Oferta edukacyjna - misja społeczna
coraz więcej dzieci nie posiada wcale lub ma fałszywe wyobrażenie
na temat źródeł pochodzenia żywności,
• gospodarstwa edukacyjne mają szansę wywołać lepsze
zrozumienie wsi i wytworzenie osobistej relacji ogółu
społeczeństwa z rolnictwem
•
w dłuższej perspektywie przyczynić się do ochrony rolniczej
bioróżnorodności i zrównoważonego korzystania z obszarów
wiejskich.
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
•
1. Edukacja w zakresie produkcji roślinnej




Różnorodność biologiczną świata roślin
Poznać tradycyjne i nowoczesne metody uprawy
Cykle życia i przemiany materii
Odkrywanie kształtów, form, kolorów, zapachów i smaków
Przykład:
cykl wizyt w gospodarstwie dla tej samej grupy uczniów:
- na wiosnę dzieci przygotują ziemię w ogrodzie pod uprawę,
- sieją ziarno
- obserwują wzrost roślin – podczas kolejnych wizyt
- dokonują zbioru - jesień
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
programy edukacyjne które pomogą odkryć, poczuć, doświadczyć:
2. Edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej





Poznanie życia zwierząt
Zwiedzanie pomieszczeń inwentarskich
Poznawanie urządzeń i narzędzi
Systemów hodowli
Użytkowania i funkcji życia zwierząt
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
obcowanie ze zwierzętami uczy wrażliwości i bezinteresowności,
wdraża do obowiązków i rozbudza potrzeby poznawcze
Edukacja w zakresie produkcji zwierzęcej
pokazy i warsztaty całoroczne z zakresu:
Przetwarzania produktów mlecznych, mięsnych, zbożowych
Przetwarzania owoców i warzyw – sezonowo
Przykłady: droga wytwarzania i zebrania surowca do końcowego
atrakcyjnego smakołyka lub przedmiotu użytkowego
Dzieci nie tylko uczą się metod przetwarzania ale także
doświadczają wysiłku produkcji, a tym samym nabierają szacunku
dla pracy producenta
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl



Proekologiczne zachowanie np. oszczędne gospodarowanie
zasobami wodnymi - wykorzystanie deszczówki

Zagospodarowanie odpadów – karmienie zwierząt odpadkami
organicznymi, kompostowanie

Pochodzenie i wartość odżywcza produktów z gospodarstwa –
odróżnianie produktów naturalnych od wysoko przetworzonych

Kształtowanie nawyków konsumenckich
ŚODR Modliszew
ice, www.sodr.pl
3. Edukacja w zakresie świadomości ekologicznej i konsumenckiej :


Bogactwo kulturowe i duchowe wsi
Każdy temat edukacyjny można poprzedzić prezentacją
wyposażenia domu, sprzętów wgd, maszyn rolniczych
wykorzystywanych przez dawnych mieszkańców wsi do
wykonywania określonych czynności gospodarskich

Przywołanie pamięci o dawnych zawodach – bartnik, kołodziej,
bednarz, rymarz,
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
4. Edukacja w zakresie dziedzictwa kultury materialnej wsi,
tradycyjnych zawodów, rękodzieła i twórczości ludowej.
Ogólnopolska sieć zagród edukacyjnych
Administratorem strony - CDR O/ w Krakowie
•
•
•
•
Lokalizacja
Tematyka oferowanych zajęć edukacyjnych
Zakres oferty
Adresaci oferty edukacyjnej
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
• www.zagrodaedukacyjna.pl
Tematyka oferowanych zajęćwww.zagrodaedukacyjna.pl
Województwo:
Rolnictwo i zajęcia
gospodarskie:
Tradycyjna żywność:
Kuchnia domowa:
Rękodzieło artystyczne:
Ginące zawody:
Zwyczaje i obrzędy:
Edukacja regionalna:
Ekologia:
Przyroda:
Zajęcia sportowe:
Zajęcia rekreacyjne:
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Przetwórstwo produktów
spożywczych:
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Szwajcarskie gospodarstwa edukacyjne inspiracją dla innowacyjnych działań
jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
oferowanych zajęć edukacyjnych
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO
PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
www.lekcjaurolnika.pl
Partnerzy
Unione
Contadini
Ticinesi
(Stowarzyszenie
Rolników
Tessynskich)
Podkarpacki
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
www.lekcjaurolnika.pl
Małopolski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
Świętokrzyski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
Śląski Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
Częstochowa
Dzień Otwarty w Zagrodzie
www.lekcjaurolnika.pl
- 21 maja 2014 r. Gospodarstwo
agroturystyczne „Gratka”
Celiny, gm. Raków
Analiza krajowej oferty gospodarstw
edukacyjnych
• Respondenci:
• Nauczyciele losowo wybranych poznańskich przedszkoli i szkół
podstawowych
• 20 przedszkoli tj. 12,5%
• 26 szkół
tj. 20%
• Uzyskano:
• 77 ankiet z przedszkoli co stanowi 3,8 szt./ 1 przedszkole
• 130 od nauczycieli
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
• Źródło – Turystyka wiejska i edukacja – wydawnictwo
Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2007 r.
Analiza krajowej oferty gospodarstw
edukacyjnych
Największą grupę pod wzgl. stażu pracy reprezentowały w
przedszkolach osoby z > 20 letnim doświadczeniem
W placówkach szkolnych średnia długość zatrudnienia
wynosiła < 16 lat
88% badanych deklarowało miasto > 100 tys. jako miejsce
zamieszkania
 10% mieszkało w mniejszych miastach
2% na wsi
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Charakterystyka respondentów:
• 48% ogółu badanych stanowiły osoby w wieku 41-50 lat
• 22%
< 30
• 30%
> 50
• Wyniki badań : Grupy przedszkolne
 spośród 20 przedszkoli - przedstawiciele 17 placówek byli z
dziećmi w gospodarstwie edukacyjnym
 18% ogółu ankietowanych opiekunów kilkakrotnie korzystało
z takiej oferty
69% po raz pierwszy
13% nie było z grupą w gospodarstwie
Największa liczba wyjazdów przypadała na maj i czerwiec –
co stanowi 47%
Brak wyjazdów w miesiącach wakacyjnych
Przeciętny czas pobytu 4-5 godzin
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Analiza krajowej oferty gospodarstw
edukacyjnych
• Wyniki badań : Grupy przedszkolne
• Najczęściej wykorzystywane źródło informacji dot. ofert
26% internet
22.75% od znajomych
 20,2% ulotki dostarczone przez usługodawców
19,3% od innych nauczycieli
Częstotliwość wyjazdów: 1 w roku
41,9% wyjeżdża z grupami w to samo miejsce
Ważny element podwyższający wartość oferty wybieranej
przez opiekunów to poczęstunek serwowany w
gospodarstwie co stanowiło 74,2% respondentów
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Analiza krajowej oferty gospodarstw
edukacyjnych
• O wyborze oferty gospodarstwa przez placówkę oświatową
decydował wachlarz atrakcji:
przejażdżki bryczką lub wozem 15%
ognisko 14,81%
Pokaz elementów hodowli zwierząt gospodarskich 14%
Najrzadziej:
Zawody sportowe organizowane na terenie gospod. 3,64%
Zajęcia gospodarskie 4,42%
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Analiza krajowej oferty gospodarstw
edukacyjnych
Ocena:
Najlepiej zostały ocenione przez opiekunów:
 nastawienie gospodarzy do dzieci,
 zapewnienie kontaktu ze zwierzętami,
 dostosowanie oferty do grupy wiekowej
Negatywnie oceniono:
 porządek w obejściu
 brak placów zabaw z wykorzystaniem elementów krajobrazu wsi
( drewniane przeszkody, naturalne labirynty)
Ocena w aspekcie specjalizacji oferty:
 52% opiekunów brało udział w przygotowaniu programu pobytu
 40% cała oferta przygotowana przez gospodarza
 8% przygotowało biuro podróży
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Analiza krajowej oferty gospodarstw
edukacyjnych
Wyniki badań : Szkoły podstawowe
52% badanych nigdy nie brało udział w wyjeździe,
28% wyjeżdżało kilkakrotnie
20% tylko raz
Powody ( najczęściej wymieniane)
> 25% brak odpowiedniej według nich oferty tj. mała
atrakcyjność, termin, niski poziom zaufania do tego typu
obiektów
> 15% brak wolnych środków oraz niechęć samych
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Analiza krajowej oferty gospodarstw
edukacyjnych
• Najczęściej wykorzystywane źródło informacji dot. ofert
34% od innych nauczycieli
20% od znajomych
 21% internet
9% własne doświadczenia- co potwierdza fakt powrotu do
tych samych miejsc przez ponad 41%
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Analiza krajowej oferty gospodarstw
edukacyjnych
• O wyborze oferty gospodarstwa przez nauczycieli
decydowało:
 95% możliwość konsumpcji – najczęściej przetworzone
produkty z własnego gospodarstwa jak: nabiał, mleko kozie,
domowe ciasta, owoce, miód, chleb,
95% przejażdżka bryczką
Ognisko i pieczenie kiełbasek
Ciekawostka:
tylko 83% gospodarstw posiada zwierzęta
66% organizuje pokazy ginących zawodów np., podkuwania
konia, wyplatanie koszy, lepienie garnków, tkactwo, witraże,
wędkowanie, poznawanie i suszenie ziół
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Analiza krajowej oferty gospodarstw
edukacyjnych
Ocena:
Poziom satysfakcji przez nauczycieli:
 76% zdecydowanie zadowolona,
Najlepiej zostały ocenione przez nauczycieli:
 nastawienie gospodarzy do dzieci 76%
Najmniej:
 niedostosowanie oferty bezpośrednio do dzieci 69%
Negatywnie oceniono:
 14% polepszenia infrastruktury np. służące rekreacji ruchowej – boisko,
plac zabaw,
 7% urozmaicenie oferty
Ocena w aspekcie specjalizacji oferty:
 46,6% nauczycieli brało udział w przygotowaniu programu pobytu
 29% cała oferta przygotowana przez gospodarza
 24% przygotowało biuro podróży
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Analiza krajowej oferty gospodarstw
edukacyjnych
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Największa liczba wyjazdów przypadała na maj i czerwiec –
co stanowi 67% i jesień 21%
Częstotliwość wyjazdów:
56% więcej niż 1 roku
10% więcej niż 2 razy
20% mniej niż raz
Czas pobytu:
6 godz. najwięcej
3,5 dnia 35%
(Schule auf dem Bauernhof, 2002 )
„Turystyka Wiejska a Edukacja …”
Wydawnictwo AR w Poznaniu 2007 r.
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
„Jesteśmy szkołą, która nie jest szkołą, jaką każdy zna.
Budynkiem szkolnym jest wolna natura,
klasą jest pole, łąka, las obora.
Naszymi nauczycielami są rośliny , zwierzęta i ludzie żyjący
w zagrodzie wiejskiej”
Dziękujemy za uwagę.
ŚODR Modliszewice, www.sodr.pl
Teresa Wąsik
[email protected]

similar documents